Bazy Danych

Microsoft SQL Server

  1. Język SQL w Microsoft SQL Server – podstawowy
  2. Język SQL w Microsoft SQL Server – Zaawansowany

MySQL

  1. Język SQL w MySQL
  2. Administracja w MySQL

Bazy danych Oracle

  1. Język PL/SQL – poziom podstawowy
  2. Język PL/SQL – poziom zaawansowany

Postgre SQL

  1. Postgre SQL