MAR

07

Posted by grzegorz | March 07, 2013 | No Comments

Podstawowym znacznikiem blokowym, który służył w poprzednich wersjach HTML i XHTML służącym do grupowania tematycznie treści – dodatkowo wykorzystywanym w połączeniu z językiem CSS był <div></div>. Nadając takim blokom odpowiednie identyfikatory można było zbudować cały układ strony. <div id="header"></div> Powyżej stworzyliśmy blok typu div oznaczony identyfikatorem header. Do dzisiaj jest to najczęściej stosowany sposób oznaczania […]Read More

FEB

28

Posted by grzegorz | February 28, 2013 | No Comments

Tabele w dzisiejszych czasach wykorzystuje się wyłącznie do prezentacji danych tabelarycznych, co wyraźnie wynika ze specyfikacji. Dawniej twórcy stron www często korzystali z tabel przy budowie układów stron. Obecnie jednak ta technika uchodzi za przestarzałą i mocno nie zalecaną. Do tego celu służą specjalne elementy blokowe. Znacznikami, którymi informujemy przeglądarkę o miejscu rozpoczęcia i zakończenia […]Read More

FEB

28

Posted by grzegorz | February 28, 2013 | No Comments

Hiperłącza zwane linkami mają mają na celu umożliwienie użytkownikowi sprawnego nawigowania pomiędzy stronami i treścią w nich zawartą. To dzieki nim możemy porcjować dane dzieląc je na poszczególne podstrony i poprzez budowę sprawnej nawigacji pomóc doprowadzić odwiedzającego dokładnie do tych informacji, których poszukuje. Łącza bezwzględne Przykładowe hiperłącze: <a href="https://expose.pl/baza-wiedzy-expose">Link do strony 2</a> W powyższym kodzie […]Read More

FEB

27

Posted by grzegorz | February 27, 2013 | No Comments

Paragraf Podstawowym znacznikiem, w którym umieszczać będziemy treści jest paragraf – czyli blok tekstu. <p>Tekst w paragrafie</p> Można myśleć o nim jak o akapicie w książce, ale z punktu widzenia HTML istotne jest to, że zawiera w sobie jedną myśl bądź temat, a nie o to, że ma wcięcia i odpowiednie odstępy – to jest […]Read More

FEB

27

Posted by grzegorz | February 27, 2013 | No Comments

Poniżej można przyjżeć się strukturze podstawowego dokumentu HTML 5 wg. specyfikacji W3C. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Sample page</title> </head> <body> <h1>Sample page</h1> <p>This is a <a href="demo.html">simple</a> sample.</p> <!-- this is a comment --> </body> </html> Przeanalizujmy ją linia po linii: <!DOCTYPE html> Aby strona była wyświetlana poprawnie w najpopularniejszych przeglądarkach należy w pierwszej linii […]Read More

FEB

25

Posted by grzegorz | February 25, 2013 | No Comments

Funkcja T zwraca tekst, do którego odnosi się wartość, tzn. jeżeli funkcja odnosi się do tekstu to będzie on wynikiem jej działania; jeżeli funkcja odnosi się do jakiegokolwiek innego typu danych funkcja zwraca pustą komórkę. Składnia funkcji T: T(wartość) Funkcja N zwraca wartość przekonwertowaną na liczbę. W zależności od tego, do jakiego typu danych odwołuje […]Read More

FEB

25

Posted by grzegorz | February 25, 2013 | No Comments

Funkcje ZNAK oraz KOD służą do zamiany tekstu na liczbę ze strony kodowej ANSI (w przypadku Windowsów) lub odwrotnie. Składnia funkcji ZNAK: ZNAK(liczba) Zamienia liczbę z zakresu 1-255 na odpowiadający jej znak ze strony kodowej ANSI. Składnia funkcji KOD: KOD(tekst) Zamienia pierwszy znak danego tekstu na liczbę odpowiadającą mu, na tablicy kodowej używanej w komputerze.Read More

FEB

25

Posted by grzegorz | February 25, 2013 | No Comments

Funkcja TYP zwraca określony kod liczbowy, który określa rodzaj danych znajdujących się w komórce. Znajduje ona swoje zastosowanie w połączeniu z innymi funkcjami, w których wykonanie operacji uzależniamy od rodzaju danych. Składnia funkcji TYP: TYP(wartość) Funkcja określa typ dla argumentu wartość. Argumentem mogą być znak wprowadzone bezpośrednio z klawiatury, nazwy zdefiniowane bądź odwołanie. Wartości liczbowe, […]Read More

FEB

25

Posted by grzegorz | February 25, 2013 | No Comments

Funkcja NR.BŁĘDU zwraca jako wynik cyfrę oznaczającą konkretny błąd. Jej składnia wygląda następująco: NR.BŁĘDU(wartość_błędu) Argumentem funkcji powinien być adres komórki, zawierającej błąd. Wynikiem funkcji będzie liczba z zakresu 1-8. Każda kolejna liczba oznacza inny rodzaj błędu: 1 – #ZERO! 2 – #DZIEL/0! 3 – #ARG! 4 – #ADR! 5 – #NAZWA? 6 – #LICZBA! 7 – […]Read More

FEB

25

Posted by grzegorz | February 25, 2013 | No Comments

Mówiąc o średniej, najczęściej mamy na myśli średnią arytmetyczną, czyli sumę składników podzielona przez ich ilość. W Excelu średnią arytmetyczna liczymy przy użyciu funkcji ŚREDNIA. Funkcja ta bierze pod uwagę tylko i wyłącznie wartości liczbowe, wszystkie inne wartości są pomijane. Składnia funkcji ŚREDNIA: ŚREDNIA(liczba1; [liczba2];...) Funkcja musi posiadać co najmniej jeden argument (maksymalnie 255), który […]Read More