Grafika 3D

Kursy warsztatowe

 1. Kurs Maya. Wprowadzenie do 3D
 2. Kurs SketchUp Pro
 3. Kurs ZBrush
 4. Kurs Cinema 4D
 5. Kurs Blender

Kursy modułowe

 1. Kurs Wprowadzenie do 3D
 2. Kurs Rigging I
 3. Kurs Animacja I
 4. Kurs Oświetlenie i renderowanie I
 5. Kurs Teksturowanie I
 6. Kurs Teksturowanie II
 7. Kurs Tworzenie i edycja map UV