Adobe Illustrator

Kurs Adobe Illustrator to kompleksowe szkolenie w zakresie projektowania i składu publikacji jednostronicowych. Praca z grafiką wektorową i bitmapową. Rysowanie i stylizowanie obiektów, wykresów, tabel. Formatowanie i układanie tekstu na stronie. Projektowanie kreatywne, efekty specjalne i przygotowanie do druku offsetowego.

Opis

Niesamowite kompozycje wektorowe

Czołowy w branży program do obróbki grafiki wektorowej. Adobe Illustrator umożliwia tworzenie ikon, logo, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, aplikacji interaktywnych, stron internetowych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych. Przyjdź i zobacz, jak program umożliwia projektowanie z dokładnością do jednego piksela, płynną pracę z czcionkami i glifami oraz błyskawiczne rozpoczynanie projektów przy użyciu szablonów.

Kurs Adobe Illustrator - Niesamowite kompozycje wektorowe
Kurs Adobe Illustrator - Tworzenie i edycja kształtów

Tworzenie i edycja kształtów

Malowanie kształtów odbywa się przy użyciu swobodnych, naturalnych gestów przekształcanych w doskonałą geometrię. Następnie można je łączyć, usuwać, wypełniać i przekształcać w celu uzyskania pięknych, złożonych kompozycji — z zachowaniem możliwości edycji. Narzędzie do tworzenia kształtów działa zarówno w tradycyjnych przestrzeniach roboczych programu Adobe Illustrator, jak i na urządzeniach dotykowych.

Koszty?

Nie jesteśmy najtańsi, ale prawdopodobnie najlepsi… ;-)

Zdalnie

1790

netto

 • Zdalnie/bez wychodzenia z domu
 • 24 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie trenera
 • Dzienne, wieczorowe, weekendowe
 • Dostęp do chcesieuczyc.pl
 • Certyfikat Expose
Stacjonarne

1790

netto

 • 24 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie trenera
 • Dzienne, wieczorowe, weekendowe
 • Dostęp do chcesieuczyc.pl
 • Certyfikat Expose
 • Lunch i przerwy kawowe
Stacjonarne+ TABLET

2190

netto

 • 24 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie trenera
 • Dzienne, wieczorowe, weekendowe
 • Dostęp do chcesieuczyc.pl
 • Certyfikat Expose
 • Lunch i przerwy kawowe
Indywidualne

3490

netto

 • 24 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Wsparcie trenera
 • Indywidualne terminy
 • Zajęcia 1-na-1
 • Certyfikat Expose
 • Dostęp do chcesieuczyc.pl
 • Lunch i przerwy kawowe
Gwarancja Jakości

Gwarancja jakości

Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci jego koszty.

Program Szkolenia

Czego Cię nauczymy

 1. Rozpoczynamy pracę z programem Adobe Illustrator CS6
  • Tworzenie kształtów
  • Praca z narzędziem Shape Builder (Generator kształtów)
  • Tryby rysowania
  • Praca z obrysami
  • Praca z grupami kolorów i zmiana koloru grafiki
  • Umieszczanie obrazów Photoshopa w programie Illustrator CS6
  • Zastosowanie funkcji Live Trace (Aktywny obrys)
  • Korzystanie z funkcji Live Paint (Aktywne malowanie)
  • Obsługa i zastosowanie narzędzia Blob Brush (Kropla)
  • Praca z tekstem
  • Obsługa panelu Appearance (Wygląd) oraz tworzenie efektów
  • Korzystanie z pędzli
  • Tworzenie i edycja gradientów
  • Praca z symbolami
  • Tworzenie perspektywy
 2. Najważniejsze informacje o przestrzeni roboczej
  • Obsługa przestrzeni roboczej programu
  • Obsługa panelu Tools (Narzędzia)
  • Panel Control (Sterowanie)
  • Praca z panelami
  • Resetowanie i zapisywanie przestrzeni roboczej
  • Obsługa menu paneli
  • Zmienianie widoku ilustracji
  • Zastosowanie poleceń z menu View (Widok)
  • Obsługa wielu obszarów roboczych
  • Obsługa panelu Navigator (Nawigator)
  • Zastosowanie miarek
  • Rozmieszczanie dokumentów
  • Grupy dokumentów
  • Wyszukiwanie zasobów dotyczących programu Illustrator
  • Wyszukiwanie tematów w systemie pomocy
  • Wyszukiwanie aktualizacji
 3. Pierwsza praca – zaznaczanie i wyrównywanie
  • Zaznaczanie obiektów
  • Obsługa narzędzia Selection (Zaznaczanie)
  • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie)
  • Zaznaczanie przy użyciu ramki zaznaczenia
  • Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka)
  • Zaznaczanie podobnych obiektów
  • Wyrównywanie obiektów
  • Wyrównywanie obiektów względem siebie
  • Wyrównywanie do obiektu kluczowego
  • Wyrównywanie punktów
  • Rozmieszczanie obiektów
  • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego
  • Zastosowanie grup
  • Grupowanie elementów
  • Zastosowanie trybu izolacji
  • Dodawanie elementów do grupy
  • Rozmieszczenie obiektów
  • Zmiana rozmieszczenia obiektów
  • Zaznaczanie obiektów znajdujących się pod spodem
  • Ukrywanie obiektów
  • Stosowanie technik zaznaczania
  • Propozycje samodzielnych ćwiczeń
 4. Tworzenie i edycja kształtów
  • Tworzenie dokumentu zawierającego wiele obszarów roboczych
  • Tworzenie i edytowanie prostych kształtów
  • Ułatwienie dostępu do prostych narzędzi kształtów
  • Tryby rysowania
  • Rysowanie prostokątów
  • Tworzenie prostokątów zaokrąglonych
  • Tworzenie elips
  • Tworzenie wielokątów
  • Tryb Draw Inside (Rysuj wewnątrz)
  • Zmiana szerokości i wyrównania obrysów
  • Edytowanie segmentów linii
  • Łączenie ścieżek
  • Tworzenie gwiazd
  • Zastosowanie narzędzia Eraser (Gumka)
  • Zastosowanie narzędzia Width (Szerokość)
  • Zamiana konturów na obiekty
  • Łączenie i edycja obiektów
  • Obsługa narzędzia Shape Builder (Generator kształtów)
  • Obsługa efektów typu Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek)
  • Zastosowanie trybów kształtu
  • Tworzenie kształtów przy użyciu polecenia Live Trace (Aktywny obrys)
 5. Przekształcanie obiektów w Adobe Illustrator
  • Dodawanie nowych obszarów roboczych w dokumencie
  • Edytowanie obszarów roboczych
  • Zmiana nazw obszarów roboczych
  • Zmiana kolejności obszarów roboczych
  • Przekształcanie obiektów
  • Zastosowanie miarek i linii pomocniczych
  • Skalowanie obiektów
  • Odbijanie obiektów
  • Obracanie obiektów
  • Zniekształcanie obiektów
  • Pochylanie obiektów
  • Precyzyjne rozmieszczanie obiektów
  • Zmiana perspektywy
  • Przeprowadzanie kilku przekształceń
  • Zastosowanie efektu Free Distort (Zniekształcanie swobodne)
 6. Rysowanie przy użyciu pióra i ołówka
  • Rysowanie linii prostych
  • Tworzenie linii krzywych
  • Tworzenie krzywej
  • Przekształcanie punktów gładkich w narożne
  • Rysowanie skrzypiec
  • Kreślenie krzywych
  • Wybieranie krzywej
  • Rysowanie zakrzywionego kształtu pudła skrzypiec
  • Rysowanie różnych rodzajów krzywych
  • Rysowanie kształtu pudła skrzypiec
  • Rysowanie strun
  • Rozdzielanie ścieżek
  • Dodawanie strzałek
  • Tworzenie linii przerywanej
  • Edytowanie krzywych
  • Usuwanie i dodawanie punktów węzłowych
  • Przekształcanie punktów gładkich i narożnych
  • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek)
  • Edytowanie ścieżek narzędziem Pencil (Ołówek)
  • Ostatni etap pracy nad rysunkiem skrzypiec
  • Składanie poszczególnych elementów
  • Kolorowanie ilustracji
 7. Kolor i malowanie
  • Podstawowe informacje o kolorze
  • Tryby koloru
  • Obsługa narzędzi do edytowania kolorów
  • Tworzenie kolorów
  • Tworzenie i zapisywanie niestandardowego koloru
  • Edytowanie próbki
  • Zastosowanie bibliotek próbek programu Illustrator
  • Tworzenie koloru dodatkowego
  • Obsługa próbnika kolorów
  • Tworzenie i zapisywanie tint kolorów
  • Kopiowanie atrybutów
  • Tworzenie grup kolorów
  • Obsługa panelu Color Guide (Wzornik kolorów)
  • Edytowanie grupy kolorów
  • Edytowanie kolorystyki obiektów
  • Obsługa panelu Kuler
  • Przydzielanie kolorów do ilustracji
  • Korygowanie kolorów
  • Wypełnianie obiektów gradientami i wzorkami
  • Zastosowanie gotowych wzorków
  • Tworzenie niestandardowego wzorku
  • Stosowanie wzorków
  • Edytowanie wzorków
  • Zastosowanie funkcji Live Paint (Aktywne malowanie)
  • Tworzenie grupy aktywnego malowania
  • Edytowanie zasięgu obszarów aktywnego malowania
  • Korzystanie z funkcji Gap Options (Opcje odstępów)
 8. Edycja i przetwarzanie tekstu
  • Praca z tekstem
  • Tworzenie tekstu ozdobnego
  • Tworzenie tekstu akapitowego
  • Importowanie zwykłego pliku tekstowego
  • Tworzenie łamów tekst
  • Przenoszenie tekstu pomiędzy ramkami
  • Tekst nadmiarowy i zmiana układu tekstu
  • Tworzenie wątków
  • Zmiana wielkości obiektów tekstowych
  • Formatowanie tekstu
  • Zmiana rozmiaru czcionki
  • Zmiana koloru czcionki
  • Zmiana innych właściwości tekstu
  • Zmiana właściwości akapitu
  • Zapisywanie i zastosowanie stylów
  • Tworzenie i zastosowanie stylu akapitowego
  • Tworzenie i zastosowanie stylu znakowego
  • Próbkowanie właściwości tekstu
  • Deformowanie tekstu przy użyciu obwiedni
  • Oblewanie obiektu tekstem
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach i kształtach
  • Umieszczanie tekstu na ścieżkach zamkniętych
  • Przekształcanie tekstu w kontury
 9. Warstwy
  • Tworzenie warstw
  • Przenoszenie obiektów i warstw
  • Blokowanie warstw
  • Wyświetlanie warstw
  • Wklejanie warstw
  • Tworzenie masek przycinających
  • Scalanie warstw
  • Dodawanie atrybutów wyglądu do warstw
  • Wydzielanie warstw
 10. Rysowanie w perspektywie
  • Obsługa perspektywy
  • Narzędzie Perspective Grid (Siatka perspektywy)
  • Obsługa narzędzia Perspective Grid (Siatka perspektywy)
  • Obsługa predefiniowanej siatki
  • Edycja siatki perspektywy
  • Rysowanie obiektów w perspektywie
  • Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów w perspektywie
  • Umieszczanie obiektów w perspektywie
  • Jednoczesna edycja płaszczyzny i obiektów
  • Umieszczanie i edycja tekstu w perspektywie
  • Korzystanie z symboli w perspektywie
  • Umieszczanie symboli na siatce perspektywy
  • Modyfikacja symboli na płaszczyźnie perspektywy
  • Przeniesienie obiektów z perspektywy do trybu normalnego
 11. Łączenie kolorów i kształtów
  • Informacje o gradientach
  • Tworzenie i zastosowanie gradientów liniowych
  • Zmiana kierunku i kąta wypełnienia gradientowego
  • Tworzenie gradientu promienistego
  • Zmiana kolorystyki i edycja gradientu
  • Dodawanie gradientów do wielu obiektów jednocześnie
  • Tworzenie przezroczystych gradientów
  • Tworzenie przejść pomiędzy obiektami
  • Tworzenie przejść z określoną liczbą kroków
  • Modyfikowanie przejścia
  • Tworzenie płynnych przejść kolorystycznych
 12. Pędzle
  • Pędzle w praktyce
  • Zastosowanie pędzli kaligraficznych
  • Edycja pędzla
  • Zastosowanie koloru wypełnienia podczas malowania pędzlami
  • Usuwanie obrysu w postaci pędzla
  • Zastosowanie pędzli artystycznych
  • Rysowanie narzędziem Paintbrush (Pędzel)
  • Edytowanie ścieżek narzędziem Paintbrush (Pędzel)
  • Tworzenie pędzla artystycznego
  • Edycja pędzla artystycznego
  • Pędzle z włosia
  • Zmiana opcji pędzla z włosia
  • Malowanie pędzlem z włosia
  • Zastosowanie pędzli ze wzorkiem
  • Tworzenie pędzla ze wzorkiem
  • Malowanie pędzlem ze wzorkiem
  • Zmiana ustawień koloru pędzli
  • Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody Tints (Tinty)
  • Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody Hue Shift (Przesunięcie barwy)
  • Obsługa narzędzia Blob Brush (Kropla)
  • Rysowanie narzędziem Blob Brush (Kropla)
  • Łączenie ścieżek narzędziem Blob Brush (Kropla)
  • Edytowanie obiektów przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka)
  • Propozycje samodzielnych ćwiczeń
 13. Efekty
  • Obsługa efektów dynamicznych
  • Dodawanie efektu
  • Edytowanie efektu
  • Zmiana wyglądu tekstu przy użyciu efektów
  • Edycja obiektów przy użyciu efektu Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek)
  • Przesuwanie ścieżek
  • Dodawanie efektu programu Photoshop
  • Efekty trójwymiarowe
  • Tworzenie bryły obrotowej
  • Konfigurowanie oświetlenia obiektu trójwymiarowego
  • Nakładanie symbolu na ścianki obiektu przestrzennego
  • Propozycje samodzielnych ćwiczeń
 14. Zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów graficznych
  • Zastosowanie atrybutów wyglądu
  • Edytowanie i dodawanie atrybutów wyglądu
  • Zmiana kolejności atrybutów wyglądu
  • Tworzenie dodatkowego wypełnienia i obrysu
  • Zastosowanie stylów graficznych
  • Tworzenie i zapisywanie stylu graficznego
  • Zastosowanie stylu graficznego do zmiany wyglądu obiektu
  • Zastosowanie stylu graficznego do zmodyfikowania warstwy
  • Stosowanie istniejących stylów graficznych
  • Rozbudowa istniejącego stylu graficznego
  • Zmiana atrybutu wyglądu dla wybranej warstwy
  • Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów graficznych
 15. Symbole
  • Praca z symbolami
  • Obsługa bibliotek symboli programu Illustrator
  • Tworzenie symboli
  • Edytowanie symboli
  • Przerywanie połączenia z symbolem
  • Zastępowanie symboli
  • Zmiana nazw symboli
  • Narzędzia do edytowania symboli
  • „Rozpylanie” kopii symbolu
  • Edytowanie zestawów symboli
  • Kopiowanie i edycja zestawów symboli
  • Zapisywanie i pobieranie obiektów graficznych z panelu Symbols (Symbole)
  • Nanoszenie symboli na ścianki obiektów 3D
  • Symbole a program Flash
 16. Łączenie projektów Illustratora CS6 i innych programów firmy Adobe
  • Praca z Adobe Bridge
  • Łączenie elementów graficznych
  • Grafika wektorowa a obrazy rastrowe
  • Importowanie obrazów z programu Adobe Photoshop
  • Importowanie obrazu z programu Photoshop
  • Powielanie i edytowanie zaimportowanego obrazu
  • Osadzanie obrazu programu Photoshop zawierającego kompozycje warstw
  • Zmiana kolorystyki zaimportowanego obrazu
  • Maskowanie obrazu
  • Tworzenie maski przycinającej
  • Edycja maski
  • Maskowanie obiektu za pomocą kilku obiektów
  • Usuwanie maski
  • Tworzenie masek przezroczystości
  • Próbkowanie kolorystyki zaimportowanych obrazów
  • Zastąpienie zaimportowanego, połączonego obrazu innym
  • Eksportowanie wielowarstwowego dokumentu do programu Photoshop
  • Illustrator i Adobe InDesign
  • Illustrator i Adobe Flash
  • Illustrator i Adobe Flash Catalyst
  • Illustrator i Adobe Flex

Napisz do nas

Postaramy się pomóc

Pobierz zgłoszenie w: pdf | doc

Opinie

Co mówią ci, którzy u nas byli?

Dzięki szkoleniu, poznałam wiele nowych możliwości jakie oferuje program, co w dużej mierze usprawniło moją pracę przy obróbce zdjęć.

Małgorzata Okleja

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe. Zdobycie takiej wiedzy samemu, skutkowałoby poświęceniem o wiele większej ilości czasu.Trener Pan Łukasz Oberlan był jak najbardziej przygotowany do zajęć, prowadził szkolenie profesjonalnie, idealnie wyważając proporcje pomiędzy teorią i praktyką. Jestem pełen podziwu dla jego wiedzy merytorycznej i umiejętności.

Krzysztof Kozioł

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Podobały mi się zajęcia z ES Photoshop i oddzielne rysowanie wektorowe. Podobało się prawie wszystko.

Anonim

Zajęcia praktyczne, tworzenie wizytówek, wszystko było OK.

Anonim

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje owe rozwiązania.

Magdalena Mission

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby

Krystyna Bielecka

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim