Java Kurs Zaawansowany

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę. Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszym ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami. Podsumowania oraz testy mają również za zadanie wskazać kursantowi „dziwne” miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).
Celem kursu jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne zaznajomienie uczestników z zaawansowanymi możliwościami platformy J2SE. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili łączyć się z bazami danych, używać języka XML jak i pisać proste programy w architekturze klient-serwer. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wielowątkowością. Dodatkowo zostaną przedstawione podstawy prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o kilka wybranych metodyk.

Opis

Wielowątkowość

W dobie procesorów wielordzeniowych znajomość obsługi zadań współbieżnych jest obowiązkowa. Java od samego początku wspiera wielozadaniowość. Dzięki kursowi nauczysz się wykorzystywać moc obliczeniowa współczesnych komputerów. Nauczysz się również rozwiązywać problemy wynikające z równoległego przetwarzania danych.

Java Kurs Zaawansowany - Wielowątkowość
Java Kurs Zaawansowany - XML

XML

XML, czyli czyli eXtensible Markup Language to uniwersalny język służący do opisu w sposób strukturalny i uporządkowany wszelakich danych. Dane zapisywane są w pliku tekstowy w większości przypadków zrozumiały dla człowieka. Język Java doskonale radzi sobie z przetwarzaniem oraz generowaniem zbiorów danych XML’owych. Poznaj techniki sprawnego operowania na plikach o rozmiarach przekraczających 4GB, sprawdzania ich poprawności oraz generowania nowych.

Bazy danych

Ilość przetwarzanych danych wzrasta co dwa lata dwukrotnie. Wymusza to na programistach pisania wydajnych oraz niezawodnych rozwiązań. Poznaj techniki łączenia się do baz danych, przetwarzania informacji oraz ich agregacji. Kurs przedstawia techniki prawidłowej współpracy z dostawcami informacji oraz unikania wąskich gardeł w programach. Java w doskonały sposób radzi sobie z komunikacją do baz danych różnych producentów, tj. Oracle, IBM DB2, MsSQL, MySQL, PostgresSQL i wiele, wiele innych.

Java Kurs Zaawansowany - Bazy danych

Koszty?

Nie jesteśmy najtańsi, ale prawdopodobnie najlepsi… ;-)

Stacjonarne

1990

netto

 • 62 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Dostęp do forum
 • Dzienne, wieczorowe, weekendowe
 • Certyfikat Expose
Stacjonarne+ TABLET

2390

netto

 • 62 godziny
 • Materiały szkoleniowe
 • Dostęp do forum
 • Dzienne, wieczorowe, weekendowe
 • Certyfikat Expose
Indywidualne

8000

netto

 • 45 godzin
 • Materiały szkoleniowe
 • Dostęp do forum
 • Indywidualne terminy
 • Zajęcia 1-na-1
 • Certyfikat Expose
Gwarancja Jakości

Gwarancja jakości

Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci jego koszty.

Program Szkolenia

Czego Cię nauczymy

 1. Wielowątkowość [5h]
  • Zrozumieć wątki
  • Thread a Runnable
  • Stany wątków
  • Anulowanie wątku
  • Kompozycja obiektów bezpiecznych wątkowo
  • Budowa aplikacji współbieżnej
  • Pule wątków
  • Aplikacje GUI
  • Nowości Java 5.0
  • Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala)
 2. Obsługa baz danych [4h]
  • Co to jest JDBC?
  • Omówienie różnych typów połączeń
  • Użycie odpowiedniej klasy sterownika
  • Nawiązanie połączenia
  • Wykonywanie zapytań
  • Praca z bazą danych
  • Podstawowe błędy
 3. Java a XML [4h]
  • Co to jest XML?
  • Zapis i odczyt poprzez zdarzenia(SAX)
  • Zapis i odczyt obiektowy (DOM)
  • Omówienie zewnętrznych bibliotek XML
  • Zastosowania
 4. Obiekty rozproszone [3h]
  • Role klienta i serwera
  • Zdalne wywoływanie metod
  • Przekazywanie parametrów zdalnym metodom
  • Aktywacja obiektów serwera
  • Protokoły
 5. Internacjonalizacja [3h]
  • Lokalizatory
  • Formaty liczby
  • Data i czas
  • Pliki tekstowe i zbiory znaków
  • Komplety zasobów
 6. Bezpieczeństwo [4h]
  • Garbage Collector – strojenie
  • Wycieki pamięci w Javie
  • Ładowanie klas i weryfikacja kodu maszyny wirtualnej
  • Menedżer bezpieczeństwa i pozwolenia
  • Uwierzytelnianie użytkowników (JAAS)
  • Podpis cyfrowy
  • Podpisywanie kodu
  • Szyfrowanie
 7. Logowanie działań aplikacji [3h]
  • Java Logging API
  • Log4j
  • Apache Commons Logging
  • SLF4J
 8. Metody macierzyste [2h]
  • Wywoływanie funkcji języka C z programów w języku Java
  • Parametry metod i zwracane wartości
  • Tablice
  • Obsługa błędów
  • Podsumowanie
 9. Algorytmy [3h]
  • Sortowanie i tasowanie
  • Wyszukiwanie binarne
  • Drzewa i grafy
  • Algorytm Dijkstry
  • Java Regex
 10. Pisanie wydajnych aplikacji [3h]
  • Asercje
  • Obsługa dzienników
  • Zastosowanie narzędzi do debugowania
  • Praca z Profilerem
  • Benchmarking
  • Bufory i kanały
 11. Techniki [2h]
  • AOP
  • Inversion of Control (Code injection)
 12. Przydatne narzędzia [3h]
  • Hudson
  • Openfire
  • JMeter
  • VisualVM
  • Selenium
  • FindBugs / Checkstyle / PMD
 13. Podsumowanie [2h]
  • Omówienie poszczególnych działów
  • Test ogólny – sprawdzenie siebie
  • Omówienie wyników
  • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń
 14. Projekt [20-30h]
  • Omówienie początkowych założeń
  • Wybranie projektu
  • Implementacja
  • Rozwiązania

Napisz do nas

Postaramy się pomóc

Pobierz zgłoszenie w: pdf | doc

Opinie

Co mówią ci, którzy u nas byli?

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

szkolenie mi się podobało, trener profesjonalny, tłumaczy w w sposób dokładny i zrozumiały, zawsze w razie potrzeby służy pomocą.

Agnieszka Lalak

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Uważam, że szkolenie w przystępny i “szybki” sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Trener komunikatywny, profesjonalny, o dużej wiedzy, uprzejmy, cierpliwy. Nic nie zmieniać.

Ilona Janicka

Ocena wzorowa. Zero zastrzeżeń.

Marcel Starus

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje nowe rozwiązania.

Magdalena Mission

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby

Krystyna Bielecka

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Uważam to szkolenie za bardzo przydatne, praca trenera była bardzo dobra.

Dominika Karst

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim