fbpx

Funkcja INFO

Funkcja INFO zwraca informacje na temat środowiska w jakim pracujemy. Jej składnia wygląda następująco:

INFO(typ_tekst)

Argument typ_tekst określa typ informacji jaki ma zwrócić funkcja. Wartość argumentu możemy wybrać z listy rozwijanej, która zostanie wyświetlona po otwarciu nawiasu w funkcji. Do wyboru mamy następujące informacje:

  • “KATALOG” – użycie argumentu sprawia, że funkcja wyświetla ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się plik na którym pracujemy; w przypadku, gdy skoroszyt, na którym pracujemy nie został zapisany funkcja zwróci jako wartość pusta komórkę (oczywiście po zapisaniu pliku i odświeżeniu arkusza wynik funkcji zostanie odświeżony),
  • “LICZBA_PLIKÓW” – tak sformułowany argument sprawia, że funkcja wyświetla liczbę aktywnych arkuszy w otwartych skoroszytach,
  • “POCHODZENIE” – zwraca adres bezwzględny widocznej komórki, która znajduje się w lewym górnym rogu arkusza; tekst jest poprzedzony przez “$A:” co ma zapewnić integralność z oprogramowaniem Lotus; adres może być wyświetlony zarówno w stylu A jaki i W1K1, w zależności od ustawień programu,
  • “WERSJA_SYSTEMU” – funkcja z takim argumentem zwróci wersję systemu operacyjnego (w postaci tekstu), na którym aktualnie pracujemy,
  • “PRZELICZENIE” – funkcja jako wynik zwróci informację o aktualnym sposobie przeliczania arkusza: ręcznie bądź automatycznie; zmiana sposobu przeliczania arkusza możliwa jest w opcjach programu Excel, w zakładce Formuły,
  • “WERSJA” – wyświetlana jest wersja zainstalowanego oprogramowania pakietu Microsoft Excel,
  • “SYSTEM” – funkcja zwraca nazwę systemu operacyjnego w postaci tekstu.
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.