Polityka Jakości

Istotą istnienia naszej firmy jest pomoc klientom w podnoszeniu kompetencji z zakresu wiedzy informatycznej. Szczególny nacisk kładziemy na jakość, nowoczesność, funkcjonalność oraz terminowość oferowanych przez nas usług.

Jako potwierdzenie realizowanej przez nas Polityki Jakości, wdrożyliśmy Gwarancję Jakości dla oferowanych przez nas usług.

Przyjęte cele jakościowe:

  • średnia ocena satysfakcji z realizowanych usług >4,9 w 5 stopniowej skali,
  • budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania i systemach jakości,
  • 100% powrót wszystkich obsługiwanych klientów,

Politykę jakości realizujemy przez:

  • ciągłą współpracę z klientami, w celu lepszego poznania ich potrzeb i oczekiwań,
  • budowę wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientami, poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych usług,
  • udoskonalanie wewnętrznej komunikacji w Firmie,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • nieustanne doskonalenie naszych szkoleń do zmieniających się oczekiwań klientów oraz aktualizacji oprogramowania,
  • przestrzeganie terminów, do których się zobowiązaliśmy,
  • doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO 9001:2015-10
Certyfikat ISO Expose