Regulamin szkoleń

§1

Przed przystąpieniem do szkolenia należy zapoznać się z regulaminem.

§2

Koszt uczestnictwa (wraz z usługami towarzyszącymi zawartymi w cenie) wyszczególniony jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

§3

Wszystkie ceny szkoleń są cenami netto (należy doliczyć VAT w wysokości 23%).

§4

W przypadku niezależnych od organizatora przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć (o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione wcześniej przez uczestnika koszty (np. rezerwacji noclegu lub biletów na przejazd).

§5

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

§6

Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.