fbpx

Funkcje informacyjne CZY…

W Excelu istnieje grupa funkcji które zwracają informację na temat zawartości konkretnej komórki w postaci wartości logicznej PRAWDA lub FAŁSZ. Wszystkie funkcje w tej grupie rozpoczynają się od CZY… i zawierają jeden argument (poza jednym wyjątkiem). Składnie tych funkcji wyglądają następująco:

CZY.ADR(wartość)

Funkcja CZY.ADR sprawdza czy wartość argumentu odwołuje się do prawidłowego adresu komórki lub zdefiniowanych nazw. W przypadku prawidłowego odwołania wyświetlana jest wartość PRAWDA.

CZY.BŁ(wartość)

Funkcja CZY.BŁ sprawdza czy wartość będąca argumentem funkcji zwraca błąd rozpoczynający się znakiem #; ta funkcja pomija wartość #N/D!, tzn. nie jest ona taktowana przez funkcje jako błąd; oczywiście jeżeli argument zwraca wartość błędu, funkcja wyświetla wartość PRAWDA.

CZY.BŁĄD(wartość)

Funkcja CZY.BŁĄD sprawdza czy wartość argumentu funkcji zwraca dowolny błąd rozpoczynający się znakiem #; funkcja bierze również pod uwagę błąd #N/D!; wartość PRAWDA jest zwracana w przypadku napotkania wartość będącej błędem.

CZY.BRAK(wartość)

Funkcja CZY.BRAK sprawdza czy wartość będąca argumentem funkcji odwołuje się do błędu #N/D!; w przypadku błędu #N/D! zwracana jest wartość PRAWDA.

CZY.LICZBA(wartość)

Funkcja CZY.LICZBA informuje czy wartość argumentu funkcji odwołuje się do komórki zawierającej liczbę i takim przypadku zwraca wartość PRAWDA.

CZY.LOGICZNA(wartość)

Funkcja CZY.LOGICZNA informuje czy argument funkcji jest wartość logiczną. W takim przypadku wynikiem funkcji jest PRAWDA, niezależnie od tego jaką wartość ma argument w funkcji CZY.LOGICZNA.

CZY.NIE.TEKST(wartość)

Funkcja CZY.NIE.TEKST sprawdza czy wartość będąca argumentem funkcji nie jest tekstem. Jeżeli wartość argumentu jest tekstem funkcja zwraca FAŁSZ, w innym przypadku – PRAWDĘ.

CZY.NIEPARZYSTE(liczba)

Funkcja CZY.NIEPARZYSTE informuje czy wartość argumentu funkcji jest liczba nieparzystą; w przypadku gdy argument nie odwołuje się do liczby funkcja zwraca błąd; jeżeli liczba posiada część dziesiętną to jest ona pomijana podczas sprawdzania nieparzystości; w przypadku liczby nieparzystej zwracana jest oczywiście PRAWDA.

CZY.PARZYSTE(liczba)

Funkcja CZY.PARZYSTE jest odwrotnością funkcji CZY.NIEPARZYSTE – zwraca PRAWDĘ w przypadku gdy liczba jest parzysta.

CZY.PUSTA(wartość)

Funkcja CZY.PUSTA sprawdza czy wartość adresu komórki będącej argumentem jest pusta i w takim przypadku zwraca wartość PRAWDA.

CZY.RÓWNE(liczba1; [liczba2])

Funkcja CZY.RÓWNE porównuje ze sobą dwa argumenty liczbowe i zwraca wartość 1 jeżeli wartości są równe, w przeciwnym wypadku zwraca 0. Argument liczba2 jest opcjonalny – w przypadku jego pominięcia jego domyślna wartością jest 0.

CZY.TEKST(wartość)

Funkcja CZY.TEKST sprawdza czy wartość będąca argumentem funkcji jest tekstem; w przypadku tekstu funkcja zwraca wartość PRAWDA.

Funkcje informacyjne rozpoczynające się od CZY… wykorzystywane są często w połączeniu z innymi funkcjami, które jako argument wymagają wartości logicznej, np. funkcja JEŻELI.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.