Funkcje ZNAK i KOD

Please install Breadcrumb NavXT plugin.

Funkcje ZNAK oraz KOD służą do zamiany tekstu na liczbę ze strony kodowej ANSI (w przypadku Windowsów) lub odwrotnie. Składnia funkcji ZNAK:

ZNAK(liczba)

Zamienia liczbę z zakresu 1-255 na odpowiadający jej znak ze strony kodowej ANSI.

Składnia funkcji KOD:

KOD(tekst)

Zamienia pierwszy znak danego tekstu na liczbę odpowiadającą mu, na tablicy kodowej używanej w komputerze.