fbpx

Pobieranie tekstu z komórek – funkcje PRAWY, LEWY, FRAGMENT.TEKSTU

Jeżeli chcemy pobrać tekst (fragment tekstu) z komórki do dyspozycji mamy trzy funkcje PRAWY, LEWY oraz FRAGMENT.TEKSTU. Wszystkie te funkcje pobierają określoną ilość znaków z danej komórki, różnica polega tylko na miejscu, od którego to pobieranie ma się rozpocząć. Składnia funkcji PRAWY:

PRAWY(tekst;[liczba_znaków])

Składnia funkcji LEWY:

LEWY(tekst;[liczba_znaków])

gdzie:

  • tekst – ciąg znaków, z których ma zostać pobrany określony fragment; argumentem może być tekst wpisany z klawiatury (takim wypadku trzeba pamiętać o ujęcie go w cudzysłów) lub odwołanie do komórki,
  • liczba_znaków – argument opcjonalny; określa ile znaków ma zostać pobranych z tekstu (pamiętajmy, że spacja jest traktowana również jako znak); jeżeli wartość argumentu będzie większa niż liczba znaków w komórce, pobrany zostanie cały tekst z określonej lokalizacji; w przypadku pominięcia argumentu liczba_znaków pobrany zostanie tylko jeden znak.

Różnica pomiędzy wymienionymi funkcjami polega na tym, że jedna pobiera określoną liczbę znaków licząc od strony lewej, a więc od pierwszego znaku, natomiast druga – licząc od strony prawej, a więc od ostatniego znaku występującego w danej komórce.

Trzecim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pobieranie tekstu jest użycie funkcji FRAGMENT.TEKSTU, w której możemy określić, od którego znaku rozpocząć pobieranie tekstu. Składnia funkcji FRAGMENT.TEKSTU:

FRAGMENT.TEKSTU(tekst; nr_poz_pocz; liczba_znaków)

gdzie:

  • tekst – element, z którego ma zostać pobrany określony ciąg znaków; argumentem może być tekst wpisany ręcznie lub poprzez odwołanie do innej komórki,
  • nr_poz_pocz – numer znaku, od którego ma rozpocząć się pobieranie tekstu; może występować jako liczba, formuła bądź odwołanie do komórki, w której znajduje się wartość liczbowa,
  • liczba_znaków – określamy ile znaków ma zostać pobranych z danego tekstu; podobnie jak w poprzednim przypadku, tak i tutaj wymagana jest wartość liczbowa, która zostanie wpisana ręcznie lub określona za pomocą odwołania lub formuły.
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.