fbpx

Wykresy przebiegu w czasie

Wykresy przebiegu w czasie to nowe narzędzie Excela, które pozwala przedstawić zakres danych w postaci mini-wykresu umieszczonego w jednej komórce arkusza. Wstawianie wykresu przebiegu w czasie odbywa się poprzez kartę Wstawianie, wybieramy jeden z trzech rodzajów wykresów a następnie zaznaczamy zakres danych oraz miejsce, w które ma zostać wstawiony wykres (istnieje też możliwość zaznaczenia zakresu danych przed wybranie odpowiedniego typu wykresu, dzięki czemu w późniejszej fazie wystarczy tylko wskazać komórkę docelową wykresu).

Excel - wykresy przebiegu w czasie

Wykresy przebiegu w czasie nie wymagają więcej ustawień, kliknięcie przycisku OK powoduje wstawienie wykresu do komórki i wyświetlenie karty kontekstowej Narzędzia wykresów przebiegu w czasie. Warto pamiętać, że wykresy przebiegu w czasie mogą znajdować się tylko w jednej komórce (może być to komórka scalona), natomiast zakres danych do wykresu musi leżeć w jednej kolumnie bądź w jednym wierszu.

Do wyboru mamy trzy rodzaje wykresów przebiegu w czasie:

Excel - wykresy przebiegu w czasie
 • Liniowy – pokazujący zależności pomiędzy kolejnymi wartościami serii danych; domyślnie wykres liniowy nie posiada znaczników; wszystkie wartości są umieszczane na wykresie od poziomej osi oznaczającej zero (oś jest niewidoczna),
 • Kolumnowy – dane przedstawione na wykresie w postaci kolumn sformatowanych w jednolity sposób; wszystkie wartości są umieszczane na wykresie od poziomej osi oznaczającej zero (oś jest niewidoczna),
 • Zysk/Strata – dane przedstawione są w postaci kolumn, przy czym każda kolejna kolumna odpowiada swoja wartością różnicy pomiędzy obecna kolumna a poprzednią; dodatkowo wszystkie kolumny prezentujące wartości ujemne są domyślnie wyróżnione innym kolorem.
Excel - wykresy przebiegu w czasie

Jeżeli chodzi o kartę kontekstową Narzędzia wykresów przebiegu w czasie to możemy tam przede wszystkim edytować dane (dla całej grupy wykresów lub dla pojedynczych), z których zbudowany jest wykres, zmieniać typ wykresu oraz modyfikować wygląd wykresu (poprzez wybór odpowiedniego stylu, jego kolorów oraz zaznaczenie odpowiednich opcji z sekcji Pokazywanie; zaznaczenie opcji wprowadza automatyczną, zmianę zgodną z opisem, na wykresie). W sekcji Grupowanie mamy możliwość grupowania i rozgrupowywania wykresów (zgrupowane wykresy musza być jednego typu więc jeżeli zaznaczamy różne typy aby dodać je do grupy to wszystkie wykresy będą takiego typu jaki znajduje się w aktywnej komórce zaznaczenia) oraz usuwania wykresów z arkusza (wykresy są traktowane jako dodatkowy element komórki więc nie da się ich usunąć przy pomocy klawisza DELETE, poza użyciem opcji z karty kontekstowej wykresów przebiegu w czasie możemy się ich pozbyć poprzez opcję Wyczyść wszystko, znajdująca się na karcie Narzędzia główne). Dodatkowo mamy do dyspozycji przycisk  pod którym znajduje się kilka przydatnych właściwości:

 • Typ osi ogólnej – domyślny sposób, w jaki prezentowane są dane na wykresie, tzn. każda kolejna wartość serii danych jest traktowana jako element na wykresie, nie mamy możliwości określenia kolejności elementów na wykresie,
 • Typ osi daty – drugi rodzaj typu osi, będący alternatywą dla typu osi ogólnej; w tym przypadku mamy możliwość nadania kolejnym punktom danym określonej kolejności; po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okienko, w którym musimy wskazać zakres dat dla danych wykresu (zamiast dat mogą to być liczby, wynika to z faktu iż Excel przechowuje każdą datę jako liczbę); użycie tego typu wyklucza typ osi ogólnej,
 • Pokaż oś – na wykresie zostaje dodana oś pozioma odpowiadająca wartością zeru,
 • Kreśl dane od prawej do lewej – otrzymujemy lustrzane odbicie wykresu względem osi pionowej,
 • Opcje wartości minimalnej osi pionowej/poziomej – dla obu osi możemy ustawić wartość jedna z trzech wartości:
  • Automatyczna dla każdego wykresu przebiegu w czasie – wartość minimalna zostaje dobrana na podstawie wartości jakie zawiera dany wykres,
  • Taka sama dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie – wartość minimalna osi zostaje ujednolicona w taki sposób aby była odpowiednia dla wszystkich zgrupowanych wykresów,
  • Wartość niestandardowa – mamy możliwość wprowadzenia wartości minimalnej ręcznie.

Warto wiedzieć, że w komórce w której znajduje się wykres przebiegu w czasie możemy modyfikować formatowanie nie ingerując w sam wykres. Nic nie stoi tez na przeszkodzie, aby wykres przebiegu w czasie był tłem dla wpisanego do komórki tekstu.

By poznać więcej rozwiązań i porad z zakresu obsługi MS Excel sprawdź nasze kursy informatyczne – oferujemy kursy Microsoft i kursy Excel.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.