fbpx

Wyszukiwanie wartości minimalnej i maksymalnej

Funkcje MIN, MIN.A, MIN.K, MAX, MAX.A, MAX.K

Do wyznaczenia wartości najmniejszej spośród dostępnych liczb używamy funkcji MIN (należy pamiętać, że uwzględniane są tylko wartości liczbowe, a pozostałe wartości są ignorowane). Składnia funkcji MIN:

MIN(liczba1; [liczba2];…)

Kolejne argumenty powinny zawierać liczby (mogą to być wartości wpisane z klawiatury, zakresy, liczby, zdefiniowane nazwy), spośród których wybierana będzie wartość najmniejsza

W przypadku, gdy przeszukiwany zbiór wartości zawiera wartości logiczne (PRAWDA lub FAŁSZ) lub tekst i mają one być wzięte pod uwagę przy wyszukiwaniu, należy użyć funkcji MIN.A. Funkcja ta traktuje wartość PRAWDA jako 1, natomiast FAŁSZ i wszystkie komórki zawierające tekst jako 0. Składnia funkcji MIN.A wygląda następująco:

MIN.A(wartość1; [wartość2];…)

Argumenty mogą zawierać liczby, tekst oraz wartości logiczne użyte w dowolnej postaci.

Istnieje także funkcja, która pozwala na znalezienie k-tej minimalnej wartość z danego zbioru – MIN.K. Jej składnia wygląda następująco:

MIN.K(tablica; k)

gdzie:

  • tablica – to zbiór liczb jaki ma zostać przeanalizowany pod kątem odnalezienia wartości minimalnej; może to być tablica lub zakres,
  • k – argument określa, która z kolei minimalna wartość (licząc od najmniejszej) ma zostać zwrócona przez funkcję.

W odróżnieniu od poprzednich funkcji (MIN oraz MIN.A) funkcja MIN.K może posiadać tylko dwa argumenty.

W przypadku gdy szukamy wartości największej powinniśmy użyć analogicznych funkcji MAX…

Funkcja MAX wyszukuje wartość największą, przy czym uwzględnia tylko komórki z wartościami liczbowymi. Jej składnia wygląda następująco:

MAX(liczba1; [liczba2];…)

Kolejnymi argumentami mogą być liczby, zakresy, tablice, zdefiniowane nazwy, pod warunkiem, że zawierają liczby.

Funkcja MAX.A wyszukuje wartość największą, przy czym bierze pod uwagę również wartości logiczne (PRAWDA = 1, FAŁSZ = 0) oraz tekst (każdy tekst traktowany jest jako 0). Składnia funkcji MAX.A:

MAX.A(wartość1;[wartość2];…)

Argumentami funkcji mogą być analogiczne elementy jak w przypadku funkcji MAX, przy czym mogą one zawierać oprócz liczb, teksty oraz wartości logiczne.

Funkcja MAX.K zwraca k-tą wartość największa, licząc od maksymalnej. Składnia funkcji MAX.K:

MAX.K(tablica; k)

gdzie:

  • tablica – przeszukiwany zakres liczb,
  • k – argument określa, która z kolei maksymalna liczba (licząc od największej) zostanie zwrócona jako wynik funkcji.
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.