fbpx

Warto przeczytać

Blog

01 lutego 2020 ,

Określenie liczby obszarów – funkcja OBSZARY w Excel

Funkcja OBSZARY zlicza obszary (zakresy ciągłe) będące argumentem funkcji. Składnia funkcji OBSZARY: OBSZARY(odwołanie) Funkcja OBSZARY w Excelu posiada jeden argument,…
01 lutego 2020 ,

Odwołanie do komórki poprzez ciąg tekstowy – funkcja ADR.POŚR w Excel

Funkcja ADR.POŚR odwołuje się do komórki w sposób pośredni (adres pośredni), tzn. poprzez tekst znajdujący się innej komórce, zawierający adres…
01 lutego 2020 ,

Odwołanie do danych z tabeli przestawnej – funkcja WEŹDANETABELI w Excel

Odwołanie do danych znajdujących się w tabeli przestawnej jest możliwe na dwa sposoby: poprzez standardowe odwołanie w stylu A1 (lub…
01 lutego 2020 ,

Wybór elementu z listy – funkcja WYBIERZ

Funkcja WYBIERZ pozwala na wybieranie elementu z listy w excelu na podstawie jego liczby porządkowej. Wszystkie elementy listy muszą być…
01 lutego 2020 ,

Wyznaczanie wierszy i kolumn za pomocą funkcji WIERSZ, NR.KOLUMNY oraz ADRES

Funkcje WIERSZ oraz NR.KOLUMNY zwracają odpowiednio numer wiersza oraz numer kolumny. Składnia funkcji WIERSZ: WIERSZ([odwołanie]) Składnia funkcji NR.KOLUMNY: NR.KOLUMNY([odwołanie]) Argumenty…
01 lutego 2020 ,

Funkcje INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ, czyli wyszukiwanie po dowolnej kolumnie

Przy pomocy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oraz WYSZUKAJ.POZIOMO możemy przeprowadzać operacje wyszukiwania na określonych zakresach. Jednak wada tych funkcji jest możliwość wyszukiwania…
01 lutego 2020 ,

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Poziomy odpowiednik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. WYSZUKAJ.POZIOMO przeszukuje pierwszy wiersz w poszukiwaniu zadanej wartości i zwraca inną wartość znajdującą się w jednej…
01 lutego 2020 ,

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest funkcją należącą do grupy wyszukujących tak samo jak WYSZUKAJ.POZIOMO. Przeszukuje ona pierwszą kolumnę określonego zakresu danych w…
01 lutego 2020 ,

Zaokrąglanie liczb – Excel

Dokonując obliczeń w Excelu, należy pamiętać, że ich wyniki są zazwyczaj wyświetlane w pewien określony przez format sposób, tzn. wyświetlanych…
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.