fbpx

Blokowanie okien w MS Excel

Podczas pracy z dużymi zakresami danych często pojawia się problem braku widoczności nagłówków dla danych znajdujących się w pewnej odległości od początku tabeli. Takim przypadku możemy skorzystać z blokowania komórek, które sprawi, że pewna część arkusza będzie zawsze widoczna, mimo iż będziemy przewijać arkusz.

Narzędzie Zablokuj okienka znajdziemy w Excelu na karcie Widok, w sekcji Okno. Do wyboru mamy trzy możliwości blokowania komórek:

  • Zablokuj górny wiersz – następuje zablokowanie tylko wiersza numer 1 niezależnie od zaznaczenia,
  • Zablokuj pierwsza kolumnę – zablokowana zostaje tylko kolumna A, niezależnie od zaznaczenia,
  • Zablokuj okienka – opcja pozwala zablokować obszary na podstawie wykonanego wcześniej zaznaczenia lub wskazania.

Blokowanie okienek na podstawie zaznaczenia lub wskazania może obywać się na trzy sposoby:

Excel - blokowanie okna
  • Blokowanie wierszy – zablokowane zostają wszystkie wiersze powyżej wiersza zaznaczonego (konieczne jest zaznaczanie całego wiersza a nie tylko zakresu komórek w wierszu; zaznaczenie wiersza otrzymujemy poprzez kliknięcie w numer konkretnego wiersza)
  • Blokowanie kolumn – zablokowane zostają wszystkie kolumny po lewej stronie od zaznaczonej (zaznaczenie całej kolumny otrzymujemy poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny oznaczony literą/literami alfabetu),
  • Jednoczesne blokowanie wierszy i kolumn – aby zablokować jednocześnie wiersz i kolumnę musimy zaznaczyć komórkę lub zakres komórek które znajdują się nie przecięciu blokowanych wierszy i kolumn i nie są blokowane, np. aby zablokować wiersze 1 i 2 oraz kolumny A,B,C musimy zaznaczyć komórkę D3, bądź dowolny zakres komórek, w którym komórka D3 znajduje się w lewym górnym rogu.
Excel - blokowanie okna

Należy pamiętać, że jednocześnie możemy włączyć tylko jedno blokowanie komórek. Aby zmienić dany typ blokady na inny musimy najpierw pozbyć się jednej blokady, a następnie włączyć drugą. Polecenie Odblokuj okienka zajmuje miejsce opcji Zablokuj okienka po włączeniublokady. Blokowanie komórek wykonane w arkuszu nie zostaje przeniesione na wydruk. Do tego celu służy opcja Tytuły wydruku dostępna na karcie Układ strony.

Excel - blokowanie okna
udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.