fbpx

Kurs Microsoft Excel Zaawansowany

Czas trwania
16 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
06.06.2024 - 07.06.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Kurs Microsoft Excel zaawansowany został stworzony z myślą o osobach pracujących z programem Excel na co dzień. Jest to również kontynuacja kursu Excela średniozaawansowanego. Podczas szkolenia wykorzystywane są zaawansowane narzędzia operujące na dużych zestawieniach danych. Uczestnik szkolenia Excel zaawansowanego nauczy się, jak sprawnie posługiwać się funkcjami wyszukiwania i adresu, tworzyć niestandardowe reguły formatowania warunkowego, tworzyć zaawansowane tabele przestawne oraz makra i wiele więcej. Wszystko po to, aby znacznie przyspieszyć i zautomatyzować pracę. Zapisz się na kursy Excel już dziś! Polecamy także inne nasze szkolenia i kursy IT, jak kursy Power BI czy  kursy Microsoft.

Czego Cię nauczymy?

Tabele przestawne

Tabela przestawna jest narzędziem Excela pozwalającym przedstawić duże zbiory danych w formie kompaktowych zestawień znacznie ułatwiających analizę. Przestawiając kolumny i wiersze oraz zmieniając układ tabeli można przedstawić te same dane na wiele różnych sposobów. Wstawiając pola i formuły obliczeniowe masz możliwość budowania formuł i podsumowań niedostępnych w standardowych funkcjach tabel przestawnych. Kurs Microsoft Excel zaawansowany zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące tabel przestawnych.

Funkcje wyszukiwania

WYSZUKAJ, PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE – to tylko niektóre funkcje Excela wchodzące w skład wyszukiwania i adresu. Podczas zaawansowanego kursu Excela nauczysz się, jak sprawnie wyszukiwać dane w tabelach, jak zagnieżdżać funkcje i dynamizować arkusze. Poznasz wiele sztuczek przyspieszających pracę, a trener prowadzący szkolenie nie pozostawi żadnego pytania bez odpowiedzi.

Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe jest narzędziem programu Excel, które pozwala formatować komórki zgodnie z warunkami określonymi przez użytkownika. Umożliwia ono prezentację danych numerycznych przy użyciu różnych kolorów, zestawów ikon, czy też pasków danych.

Makra

Makra są zbiorem instrukcji, które automatyzują te same powtarzające się zadania – jest to pewnego rodzaju algorytm postępowania dla Excela. Po uruchomieniu makra Excel wykonuje poszczególne czynności w kolejności, w jakiej zostały one zawarte w danym makrze. Pozwala to na znaczne uproszczenie i przyspieszenie wielu prac.

Program szkolenia

1. Zaawansowane formuły w programie Excel

 • Budowa formuł i operatory matematyczne
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcje matematyczne (SUMA)
 • Funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
 • Funkcje daty i czasu (DATA)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu (ADR.POŚR, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, SORTUJ, UNIKATOWE, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, X.DOPASUJ, X.WYSZUKAJ)
 • Funkcje tekstowe (DŁ, FRAGMENT.TEKSTU, LEWY, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, PODZIEL.TEKST, PRAWY, TEKST, TEKST.PO, TEKST.PRZED, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, Z.WIELKIEJ.LITERY, ZŁĄCZ.TEKST, ZNAJDŹ)
 • Formuły informacyjne (CZY.PARZYSTE, CZY.NIEPARZYSTE)
 • Rozlewanie się formuł i błąd #ROZLANIE!
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Dopasowanie dokładne i przybliżone
 • Inspekcja formuł (Sprawdzanie błędów, Szacuj formułę)

2. Formatowanie danych

 • Zmiana standardowych formatów liczbowych
 • Tworzenie własnych formatów (niestandardowe formaty liczbowe)
 • Reguły wyróżniania komórek
 • Reguły pierwszych/ostatnich
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł i funkcji
 • Formatowanie pojedynczych komórek i całych wierszy
 • Zarządzanie regułami z poziomu Menedżera reguł formatowania warunkowego
 • Hierarchia reguł i zatrzymywanie reguł, gdy warunek jest prawdziwy

3. Praca na Tabelach

 • Narzędzie Tabela (tworzenie, zmiana rozmiaru, zmiana nazwy)
 • Style tabel, zmiana Opcji stylu tabeli
 • Konwersja Tabeli na zakres
 • Usuwanie duplikatów
 • Wiersz sumy
 • Odwołania strukturalne

4. Tabele i wykresy przestawne

 • Analiza i naprawa danych źródłowych do tabeli przestawnej
 • Tworzenie i formatowanie tabel przestawnych
 • Bufor tabeli przestawnej (Pivot Cache)
 • Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych
 • Grupowanie danych
 • Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
 • Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
 • Funkcja WEŹDANETABELI
 • Fragmentatory i skale czasu
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Analiza wykresów przestawnych
 • Tworzenie relacji i modelu danych
 • Zliczanie unikatowych wartości

5. Narzędzia danych

 • Sortuj i Filtruj
 • Tekst jako kolumny (dzielenie danych, naprawa typów danych)
 • Poprawność danych (listy rozwijane i listy zależne, walidacja wprowadzanych wartości liczbowych, obsługa błędów)
 • Konsolidacja danych (łączenie zakresów z wielu plików)
 • Analiza warunkowa (Szukaj wyniku)
 • Optymalizacja i rozwiązywanie równań (Solver)

6. Ochrona danych

 • Szyfrowanie przy użyciu hasła
 • Ochrona komórek i arkuszy przed niepożądaną edycją
 • Ochrona skoroszytu przed zmianami strukturalnymi
 • Widoczność arkuszy (arkusz odkryty, ukryty i bardzo ukryty)

7. Makra i podstawy VBA

 • Rejestrowanie makr z poziomu interfejsu programu Excel
 • Uruchamianie makr (przycisk Uruchom, skróty klawiszowe, tworzenie przycisków uruchamiających makra)
 • Okno Edytora VBA (omówienie interfejsu, znaczenie kolorów w edytorze)
 • Edycja nagranych makr (podstawy języka VBA)
 • Przechowywanie makr (moduły)
 • Zmienne (deklaracja jawna i niejawna oraz nazwy zmiennych)
 • Typy zmiennych (tekstowe, liczbowe, data i godzina, logiczne i inne)
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 674 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

Paweł Wysocki

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel.

Łukasz Szyper

Łukasz zdobywał doświadczenie ucząc w kraju i za granicą, w języku polskim i angielskim. Prowadził indywidualne konsultacje, szkolenia grupowe oraz prezentacje i wykłady. Pierwsze szkolenie zrealizował w 2004 roku. Od tego czasu pracował dla wielu firm szkoleniowych i setek klientów. Prowadzone przez niego szkolenia ukończyło już kilkanaście tysięcy osób.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Informacje zdobyte na szkoleniu w bardzo wysokim stopniu wykorzystywane są w codziennej pracy.

Piotr Drubkowski

Kurs Microsoft Excel Zaawansowany jest przydatny pod względem przedstawienia praktycznego zastosowania funkcji programu. Kilkakrotne powtórzenie funkcji na różnych przykładach utrwaliło wiedzę i teraz procentuje w szybszym wykonywaniu poszczególnych zadań. Wystawiane świadectwo odbycia kursu jest potwierdzeniem podwyższonych kwalifikacji.

Katarzyna Michel

Szczególnie podobał mi się sposób prezentacji, sposób wytłumaczenia przez trenera, różnorodność zadań.

Anonim

Poznałam nowe zastosowania już znanych funkcji które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy.

Katarzyna Luboińska

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Z pewnością usprawnię wiele ze swoich dotychczasowych operacji w programie Excel.

Sylwia Barakeh

Szkolenie jest przydatne ze względu na możliwość zastosowania tego materiału w pracy lub w środowisku naukowym.

Anna Karolina Korgol

bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego

Anna Chrupek

Szkolenie uważam za bardzo przydatne. Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością przyda się w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Katarzyna Wronka

Jako, że excel jest teraz podstawowym narzędziem biurowym, to generalnie bardzo przyda się to szkolenie w jeszcze sprawniejszym wykorzystywaniu excela w codziennej pracy.

Bartosz Rompała

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie bardzo interesujące, zostały pokazana/omówione praktyczne funkcje excela

Adam Lewandowski

Pomogło w uzyskaniu szerszego poglądu w rozwiązwywaniu dotychczasowych problemów w pracy z MS Excel.

Anonim

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Spodobało mi się pozytywne nastawienie trenera i duża ilość ćwiczeń.

Anonim

Na pewno zdobyte umiejętnosci przydadza sie w poszukiwanej przeze mnie pracy analityka sprzedazy.

Lidia Weychan

Szkolenie będzie dla mnie ważne w zakresie wiedzy tabel przestawnych i konsolidacji plików w MS Excel.

Małgorzata Skwarek
Kurs dostępny również online
Szkolenie Excel Zaawansowany dostępne jest również w wersji online na naszej platformie: https://online.expose.pl/. Kurs online składa się z 37 lekcji video i testu wiedzy. W ramach kursu otrzymujesz dostęp do platformy z nagraniami video, plikami ćwiczeniowymi oraz skryptem w PDF.
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
24.04.2024 - 25.04.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
24.04.2024 - 25.04.2024
Zdalne
Warszawa
06.06.2024 - 07.06.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
06.06.2024 - 07.06.2024
Zdalne
Warszawa
15.07.2024 - 16.07.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
15.07.2024 - 16.07.2024
Zdalne
Warszawa
09.09.2024 - 10.09.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
09.09.2024 - 10.09.2024
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  27.05.2024 - 28.05.2024
  Cena szkolenia:
  Od 584 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  03.06.2024 - 14.06.2024
  Cena szkolenia:
  1 890 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  22.05.2024 - 24.05.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 971 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.