fbpx

Czym jest Power Query i do czego służy?

Co to jest Power Query?

Power Query to technologia ETL (ang. Extract, Transform and Load) pozwalająca pobierać, przekształcać i uściślać dane, aby sprostać konkretnym potrzebom związanym z szeroko pojętą analizą danych. Funkcje technologii Power Query są dostępne w programach Excel i Power BI Desktop. Ta technologia jest jedną z trzech jakie znajdziemy w Excelu, oprócz niej występują również takie narzędzia jak Power Pivot i Power Map.

Gdzie znajdę Power Query?

W zależności od wersji Excela, którą dysponujemy, Power Query może być dostępne bezpośrednio z poziomu konkretnej karty na Wstążce lub może wystąpić potrzeba pobrania narzędzia jako osobnego dodatku.

Jeśli posiadamy Excela 2010 lub 2013 musimy pobrać narzędzie jako dodatek do programu Excel – można zrobić to bezpłatnie ze stron Microsoftu – link TUTAJ. Po zainstalowaniu dodatku pojawi nam się nowa karta na Wstążce, z której będziemy mieli dostęp do narzędzia. Niestety Microsoft nie wspiera już tych wersji Excela, także jeśli chcemy być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi Power Query musimy przesiąść się na wersję co najmniej 2016 lub nowszą.

Czym jest Power Query?

Od wersji 2016 narzędzie Power Query nie jest już dodatkiem, a integralną częścią Excela. Znaleźć je możemy na karcie Dane, w sekcji Pobieranie i przekształcanie (dla wersji 2016) lub Pobieranie i przekształcanie danych (dla wersji 2019/365).

Czym jest Power Query?

Jeśli natomiast dysponujemy wersją Excela starszą niż 2010, wtedy nie mamy możliwości skorzystania z dobrodziejstw narzędzia Power Query. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wyposażenie się w nowszą wersję Excela.

Jak działa Power Query?

Dodatek Power Query umożliwia wyszukiwanie źródeł danych, nawiązywanie połączeń, a następnie przekształcanie danych w sposób odpowiadający naszym potrzebom. Po zakończeniu przekształcania możemy udostępnić uzyskane wyniki lub użyć naszego zapytania do tworzenia raportów.

Podczas korzystania z narzędzia często wykonuje się kilka typowych czynności, podzielonych najczęściej na cztery kroki:

  1. Tworzenie połączenia – czyli nawiązanie połączenia z danymi lokalnymi, w chmurze czy innej usłudze,
  2. Przekształcanie – zmienianie danych według potrzeb, ale bez naruszenia ich w oryginalnym źródle,
  3. Łączenie danych – tworzenie modelu danych na podstawie wielu źródeł,
  4. Udostępnianie – możliwość zapisania zapytania, udostępnienia go lub wykorzystania do stworzenia raportu w postaci np. tabeli przestawnej.

Tworzenie połączenia

Aby móc edytować dane najpierw musimy je zaimportować do Power Query. Możemy nawiązać połączenie z jednym źródłem danych, na przykład skoroszytem programu Excel lub z wieloma źródłami takimi jak bazy danych, źródła z platformy Azure czy usługi w chmurze.

Import odbywa się za pomocą przycisku Pobierz dane, który znajduje się karcie Dane lub bezpośrednio klikając w odpowiedni przycisk w sekcji Pobieranie i przekształcanie danych. Źródła obejmują dane z sieci Web, pliku, bazy danych, platformy Azure, usług online, innych źródeł, a nawet tabel w skoroszycie programu Excel.

Czym jest Power Query?

Po połączeniu ze źródłem danych zostanie wyświetlone okienko podglądu (Nawigator) danych z jakimi masz do czynienia. Jeśli chcemy analizować i przekształcać dane musimy wybrać przycisk Przekształć dane (w zależności od wersji Power Query przycisk może nosić nazwę Edytuj).

Przekształcanie

Sprawna analiza danych najczęściej polega na przekształcaniu naszych danych, czyli np. przestawianiu kolumn, zmianie kolejności wierszy, ukrywaniu niepotrzebnych wartości (filtrowaniu), zmianie typów danych itp. To wszystko i więcej umożliwia nam Edytor Power Query (można spotkać się również z nazwą Edytor zapytań). Jest to specjalne okno, w którym wyświetlane są przekształcenia danych oraz zarejestrowane każde nasze wykonane czynności w postaci tzw. kroków. Dzięki nim mamy możliwość cofania, ponownego wykonywania danej akcji, zmieniania kolejności lub modyfikowania dowolnego kroku – wszystko po to, aby w łatwy sposób osiągnąć zamierzony cel.

Okno Edytora wygląda podobnie jak okno Excela, również składa się ze Wstążki, na której jest kilka kart, a w każdej z nich mamy sekcje, w których znajdują się różne opcje dotyczące przekształcania danych. Co ciekawe, w Power Query nie znajdziemy takiego przycisku jak wstecz – jednak mamy możliwość usunięcia zastosowanych kroków, co daje podobny efekt. Jeśli chcielibyśmy edytować któryś krok, to również mamy taką możliwość, wystarczy, że klikniemy w ikonę koła zębatego przy jednym z kroków i zamiast kasować czynność, zmodyfikujemy ją.

Czym jest Power Query?

Power Query umożliwia wiele rodzajów przekształceń, które znajdziemy na kartach Narzędzia główne, Przekształć czy Dodaj kolumnę, dodatkowo mamy możliwość tworzenia własnych przekształceń w języku M (jest to język używany w Power Query). Takich modyfikacji można dokonać w Edytorze zaawansowanym, który znajduje się na karcie Narzędzia główne, w sekcji Zapytanie.

Udostępnianie

Przekształcenia zastosowane do połączonych danych, czyli nasze zastosowane kroki stanowią zapytanie. Możemy wyświetlić wszystkie zapytania w danym skoroszycie programu Excel z panelu Zapytania i połączenia, który pojawi się po kliknięciu w przycisk o tej samej nazwie na karcie Dane, sekcja Zapytania i połączenia.

Zapytanie możemy zwrócić do arkusza (czyli załadować), edytować (wtedy przejdziemy do Edytora Power Query) albo po prostu usunąć – wszystkie te opcje pojawiają się, gdy najedziemy kursorem myszy na nazwę naszego zapytania.

Czym jest Power Query?

Oprócz tego mamy też możliwość udostępnienia danych wynikowych. Jedną z nich jest załadowanie do, gdzie mamy możliwość wyboru lokalizacji i sposobu wyświetlenia danych w arkuszu (np. dane jako tabela lub raport w postaci tabeli przestawnej).

Zapytanie możemy również duplikować, tworzyć odwołania, scalać zapytania i je dołączać, używając ich jako bloków konstrukcyjnych do ponownego wykorzystania. Finalnie możemy takie połączenie wyeksportować, a wszystko po to, aby przenosić pomiędzy komputerami tylko samo połączenie, które zajmuje mało miejsca, zamiast przesyłać całe skoroszyty Excela. Te i inne opcje dostępne są spod prawego przycisku myszki – wystarczy nim kliknąć na naszym połączeniu, aby dostać listę wszystkich tych opcji.

Czym jest Power Query?

Dlaczego warto używać Power Query?

Ponieważ jest to narzędzie niesamowicie ułatwiające pracę na dużych zbiorach danych. Działa ono sprawnie, potrafi ponownie wykonać wszystkie nasze kroki zapisane w zapytaniu (wystarczy dane Odświeżyć) tym samym pozwalając nam zrezygnować z konstruowania trudnych i czasochłonnych makr. Aby w pełni zobaczyć potęgę Power Query najlepiej obejrzeć je w akcji, dlatego poniżej możecie odtworzyć zapis z naszego webinara dot. Power Query.

Zobacz webinar dotyczący Power Query w Excelu

Aby obejrzeć ten film zezwól na pliki cookie, a następnie odśwież stronę.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.