fbpx

Funkcja TEKST

Za pomocą funkcji TEKST możemy przekonwertować wartość liczbową na tekst. Przy okazji istnieje możliwość określenia sposobu wyświetlania danych za pomocą specjalnego kodu, który umożliwia nadawanie formatów. Składnia funkcji TEKST wygląda następująco:

TEKST(wartość; format_tekst)

gdzie:

 • wartość – to argument wskazujący liczbę, która ma zostać przekonwertowana na tekst,
 • format_tekst – argument wskazujący, w jaki sposób ma zostać wyświetlona przekonwertowana liczba; format_tekst oparty jest na symbolach, które odpowiadają za wyświetlanie różnego rodzaju danych – jest ich dosyć sporo, jednak ich oznaczenia są bardzo intuicyjne nauczenie się ich nie powinno powodować żadnych trudności; argument format_tekst zawsze musi być ujęty w cudzysłów.

Symbole wykorzystywane do zapisu konwertowanej liczby możemy podzielić na klika grup w zależności od tego jakiego typu dane chcemy otrzymać. Do dyspozycji mamy symbole odpowiadające za przedstawienie liczb, dat oraz godzin. Oczywiście można używać wielu różnych separatorów jednocześnie, a czasem jest to wręcz wskazane dla otrzymania określonego efektu. Jeżeli decydujemy się na użycie kombinacji symboli, wszystkich należy użyć w jednym cudzysłowie (argument format_tekst posiada tylko jeden cudzysłów); oprócz kodów możemy używać też dowolnych znaków, które zostaną wyświetlone w takiej postaci, w jakiej zostały wpisane. Aby wyświetlić znak, który jest kodem, należy poprzedzić go znakiem (backslash, czyli odwrócony ukośnik).

Do zapisu liczb możemy używać następujących symboli:

 • # – odpowiada za wyświetlenie konwertowanej liczby bez zer nieznaczących, czyli takich, które występują przed liczbą lub po prawej jej stronie (oczywiście tylko w przypadku gdy znajdują się po przecinku),
 • 0 (zero) – wymusza wyświetlenie liczby na co najmniej tylu miejscach ilu użyjemy zer,
 • ? – symbol pozwala wyrównać liczby względem separatorów miejsc dziesiętnych (przecinków); użycie go na końcu definiowanego formatu (po przecinku) spowoduje, wyświetlenie określonej liczby miejsc po przecinku (równej zastosowanym symbolom), ale tylko w przypadku gdy będą to miejsca znaczące; w przypadku miejsc nieznaczących cyfry nie zostaną wyświetlone, ale mimo to zostanie zastosowane wyrównanie liczb względem separatora; takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w przypadku tworzenia formatów niestandardowych,
 • (spacja) – separator tysięcy, stosowany w przypadku gdy chcemy pozostawić przerwę pomiędzy cyframi odpowiadającymi za setki i tysiące,
 • , (przecinek) – separator dziesiętny – oddzielający część ułamkowa od całkowitej.

Do zapisu dat używamy:

 • dla dni – litery d:
  • d – numer dnia miesiąca wyświetlany bez zera wiodącego,
  • dd- numer dnia miesiąca wyświetlany zawsze na dwóch miejscach (a więc w przypadku liczb jednocyfrowych dodane zostanie zero przez liczbą),
  • ddd – skrót od dnia tygodnia (Pn – N),
  • dddd – pełna nazwa dnia tygodnia,
 • dla miesięcy – litery m:
  • m – numer miesiąca, zapisany bez zera wiodącego,
  • mm – numer miesiąca z zerem wiodącym dodawanym w przypadku liczb jednocyfrowych,
  • mmm – skrót od nazwy miesiąca (sty – gru),
  • mmmm – pełna nazwa miesiąca,
  • mmmmm – pierwsza litera nazwy danego miesiąca,
 • dla lat – litery r
  • r lub rr – rok wyświetlany na dwóch miejscach,
  • rrr – rok wyświetlany w pełnej postaci – na czterech miejscach (użycie większej ilości liter r również spowoduje wyświetlenie roku na czterech miejscach).
 • Zapis godzin, odbywa się przy pomocy następujących symboli:
  • dla godzin – litery g,
  • dla minut – litery m,
  • dla sekund – litery s.

Użycie pojedynczego znaku powoduje wyświetlenie określonego elementu bez zera wiodącego; użycie podwójnej litery powoduje wyświetlenie zera wiodącego w przypadku liczb jednocyfrowych. Łatwo zauważyć, że symbole minut są identyczne jak symbole miesięcy. Jeżeli użyjemy samych symboli ‘m’ (jednego lub dwóch), wyświetlone zostaną miesiące; aby wyświetlić minuty kod za nie odpowiadający musi występować po symbolu godzin lub przez symbolem sekund.

Domyślnie godziny są wyświetlane w formacie 12 lub 24 godzinnym. Aby otrzymać format 12 godzinny musimy za symbolami oznaczającymi czas dodać: AM/PM, am/pm, A/P, a/p – w zależności od tego jaki symbol mamy wyświetlić. Dodatkowo aby zliczyć czas w postaci godzin (więcej niż 24), minut (więcej niż 60), sekund (więcej niż 60), należy użyć odpowiednio symbolu g, m lub s ujętego w nawias kwadratowy – [g], [m], [s].

Na wymienionych wyżej symbolach opierają się różniej formaty liczbowe, zarówno te gotowe, jak i niestandardowe, które możemy tworzyć własnoręcznie.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.