fbpx

Funkcje logicznie PRAWDA, FAŁSZ oraz NIE

Co to są funkcje logiczne Excel?

Funkcje logiczne Excel dają możliwość porównania danych źródłowych do wartości. Jakie wyróżniamy w Excel formuły logiczne? Najważniejsza funkcja logiczna Excel to PRAWDA, FAŁSZ i NIE.

Funkcje PRAWDA i FAŁSZ Excel to dwie specyficzne funkcje, które do swego działania nie wymagają żadnych argumentów. Ich zadanie jest proste: PRAWDA FAŁSZ Excel zwracają wartości logiczne odpowiadające swojej nazwie. Jest to bardzo przydatne np. w przypadku, gdy chcemy otrzymać określoną wartość logiczną bez sprawdzania jakichkolwiek warunków. Zgodnie z zasadami logiki zaprzeczenie prawdy daje fałsz, a zaprzeczenie fałszu daje nam prawdę.

Excel funkcje logiczne — Excel PRAWDA FAŁSZ NIE:

Funkcja PRAWDA

Wartość logiczna PRAWDA zostaje zwrócona. Ta funkcja umożliwia zwrócenie wartości PRAWDA na podstawie warunku. Np.: =JEŻELI (A1=1;PRAWDA()). Wartość PRAWDA można wprowadzić bezpośrednio do komórek i formuł nie korzystając z tej funkcji. Np.: =JEŻELI(A1=1;PRAWDA). Jeżeli następuje spełnienie warunku, program Excel zwraca wartość PRAWDA w obu przykładach. Natomiast, gdyby warunek nie został spełniony, program Excel zwróci wartość FAŁSZ w obu przykładach.

Składnia funkcji PRAWDA
PRAWDA()

W składni funkcji PRAWDA nie występują argumenty.

Funkcja FAŁSZ

Jest to funkcja, która zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Można wpisać wyraz FAŁSZ bezpośrednio do arkusza lub formuły. Funkcja ta jest zapewniana przede wszystkim, aby zapewnić zgodność z innymi programami arkuszy kalkulacyjnych.

Składnia funkcji FAŁSZ:
FAŁSZ()

W składni funkcji FAŁSZ nie występują argumenty.

Pamiętaj, że mimo iż żadna z tych funkcji nie zawiera argumentów, nie należy zapominać o nawiasach.

Funkcja NIE

Zastosowanie funkcji NIE to rozszerzenie użyteczności innych funkcji, które są potrzebne, aby wykonać test logiczny Excel. Przykładowo funkcja JEŻELI może wykonać w Excel test logiczny i zwraca jedną wartość, kiedy wynik testu ma wartość PRAWDA, a inną, jeśli wynik testu to FAŁSZ. Funkcja NIE powoduje, że wartość będąca jej argumentem zostaje zanegowana, tzn. wartość zostaje odwrócona.

Składnia funkcji NIE:
NIE(logiczna)

Argument logiczny powinien zwracać wartość logiczną, która następnie zostanie odwrócona przez funkcję NIE. Sposób otrzymania wartości logicznej, jako argumentu funkcji NIE jest dowolny, a więc może to być wpis z klawiatury, odwołanie bądź formuła.

Jeśli chcesz poznać nowe logiczne formuły excel to zapraszamy na kursy informatyczne firmy Expose, które pozwolą rozwinąć kompetencje z zakresu informatyki. MS Excel nie będzie miał przed Tobą tajemnic!

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.