fbpx

Funkcje NR.SER.DATY oraz NR.SER.OST.DN.MIES

Wymienione funkcje zwracają jako wynik liczbę będącą datą, która następuje po określonej liczbie miesięcy. W zależności od funkcji, zwracany wynik może być dniem odpowiadającym dniu daty źródłowej lub ostatnim dniem miesiąca przypadającego po odliczeniu konkretnej liczby miesięcy.

Składnia funkcji NR.SER.DATY:

NR.SER.DATY(data_początkowa; miesiące)

Składnia funkcji NR.SER.OST.DN.MIES:

NR.SER.OST.DN.MIES(data_początkowa; miesiące)

gdzie:

  • data_początkowa – data bazowa, od której odliczane będą miesiące; datę można wpisać w postaci liczby, odwołania lub w postaci funkcji DATA,
  • miesiące – liczba miesięcy jaka ma być odliczona od konkretnej daty; w przypadku liczb dodatnich miesiące zostaną dodane do bieżącej daty, w przypadku liczb ujemnych – odjęte; jeżeli wpisana zostanie wartość nie będąca liczbą całkowitą, to jej część ułamkowa zostanie ucięta, a pod uwagę brana będzie tylko liczba całkowita.

Funkcja NR.SER.DATY zwraca datę przypadającą na dzień miesiąca odpowiadający dacie_poczatkowej po odliczeniu określonej liczby miesięcy, natomiast funkcja NR.SER.OST.DN.MIES określa ostatni dzień miesiąca po odliczeniu liczby miesięcy.

Po większą dawkę wiedzy sprawdź kursy informatyczne firmy Expose. Znajdziesz tam odpowiedź na pytanie, dlaczego warto uczyć się excela.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.