fbpx

Funkcje NR.SER.DATY oraz NR.SER.OST.DN.MIES

Wymienione funkcje zwracają jako wynik liczbę będącą datą, która następuje po określonej liczbie miesięcy. W zależności od funkcji, zwracany wynik może być dniem odpowiadającym dniu daty źródłowej lub ostatnim dniem miesiąca przypadającego po odliczeniu konkretnej liczby miesięcy.

Składnia funkcji NR.SER.DATY:

NR.SER.DATY(data_początkowa; miesiące)

Składnia funkcji NR.SER.OST.DN.MIES:

NR.SER.OST.DN.MIES(data_początkowa; miesiące)

gdzie:

  • data_początkowa – data bazowa, od której odliczane będą miesiące; datę można wpisać w postaci liczby, odwołania lub w postaci funkcji DATA,
  • miesiące – liczba miesięcy jaka ma być odliczona od konkretnej daty; w przypadku liczb dodatnich miesiące zostaną dodane do bieżącej daty, w przypadku liczb ujemnych – odjęte; jeżeli wpisana zostanie wartość nie będąca liczbą całkowitą, to jej część ułamkowa zostanie ucięta, a pod uwagę brana będzie tylko liczba całkowita.

Funkcja NR.SER.DATY zwraca datę przypadającą na dzień miesiąca odpowiadający dacie_poczatkowej po odliczeniu określonej liczby miesięcy, natomiast funkcja NR.SER.OST.DN.MIES określa ostatni dzień miesiąca po odliczeniu liczby miesięcy.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.