Funkcje związane z błędami: NR.BŁĘDU oraz BRAK

Please install Breadcrumb NavXT plugin.

Funkcja NR.BŁĘDU zwraca jako wynik cyfrę oznaczającą konkretny błąd. Jej składnia wygląda następująco:

NR.BŁĘDU(wartość_błędu)

Argumentem funkcji powinien być adres komórki, zawierającej błąd. Wynikiem funkcji będzie liczba z zakresu 1-8. Każda kolejna liczba oznacza inny rodzaj błędu:

  1 – #ZERO!

  2 – #DZIEL/0!

  3 – #ARG!

  4 – #ADR!

  5 – #NAZWA?

  6 – #LICZBA!

  7 – #N/D!

  8 – #POBIERANIE_DANYCH

W przypadku gdy komórka nie zawiera błędu, funkcja zwraca błąd #N/D!. Funkcja NR.BŁĘDU sama w sobie niesie bardzo mało informacji dla przeciętnego użytkownika. Jej działanie nabiera znaczenia w przypadku połączenia jej z innymi funkcjami.

Specyficzną funkcją jest BRAK, która jako wynik zwraca błąd #N/D!, który oznacza brak możliwości uzyskania jakiejkolwiek wartości przy obecnych parametrach. Funkcja jest używana do oznaczania komórek, które nie zawierają żadnych danych, ale które ze względu na działanie innych funkcji nie mogą pozostać puste. Składnia funkcji BRAK:

 BRAK() 

Funkcja nie zawiera żadnych argumentów, ponieważ zawsze zwraca wartość #N/D!. Mimo braku argumentów nie można zapominać o nawiasach.