fbpx

Konsolidacja danych w MS Excel

Konsolidacja polega na połączeniu danych zapisanych w postaci tabelarycznej w jedną spójną całość; dane mogą znajdować się w różnych arkuszach lub plikach, jedyne kryterium jest takie, że musza być one do siebie przynajmniej w części podobne poprzez wspólne nagłówki.

Excel - konsolidacja danych

Narzędzie Konsoliduj znajdziemy na karcie Dane; po jego uruchomieniu otwarte zostanie okienko ze wszystkimi opcjami potrzebnym podczas procesu łączenia danych. Musimy przede wszystkim określić w jaki sposób maja zostać połączone dane – odpowiedni wariant wybieramy z listy dostępnych funkcji w górnej części okna. W kolejnym polu musimy wskazać dane, które mają zostać skonsolidowane; musimy wskazać konkretne zakresy więc jeżeli chcemy scalać dane z różnych plików, musimy je otworzyć i zaznaczyć interesujące obszary a następnie potwierdzić wybór klikając przycisk Dodaj. Po dodaniu zakresów będą one dostępne w polu Wszystkie odwołania.

Excel - konsolidacja danych

Przed dokonaniem konsolidacji musimy jeszcze określić gdzie znajdują się wspólne nagłówki w dodanych danych; do wyboru mamy: górny wiersz oraz lewa kolumna (nagłówki nie muszą być w każdym przypadku identyczne). Na koniec pozostaje nam jeszcze określić czy w skonsolidowanej tabeli chcemy mieć łącze do danych, z których się ona składa – zastosowanie opcji Utwórz łącze z danymi źródłowymi spowoduje nie tylko połączenie pomiędzy arkuszami, ale również podgląd na składowe podsumowanych danych. Jeżeli nie zdecydujemy się na utworzenie łącza dane zostaną wstawione w sposób trwały bez możliwości podglądu pochodzenia składowych elementów.

Excel - konsolidacja danych

Nauka Excel, sprawia Ci kłopoty, nie wiesz od czego zacząć i jak się uczyć? Sprawdź nasze kursy informatyczne – oferujemy w nich kurs Excel.

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.