fbpx

Łączenie tekstów – funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

Do łączenia zawartości różnych komórek w jedną całość służy funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY. Ograniczeniem w przypadku tej funkcji jest liczba argumentów, a więc ilości elementów jakie mogą zostać połączone w jedną całość – ich liczba wynosi, tak jak w przypadku argumentów innych funkcji, 255. Utworzony, wyniku działania funkcji ciąg znaków jest traktowany przez Excela jako tekst. Składnia funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY wygląda następująco:

ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1; [tekst2];…)

W funkcji wymagany jest co najmniej jeden argument (liczba, wartość, odwołanie do pojedynczej komórki, funkcja, tekst). Należy pamiętać, że podczas łączenia tekstów, program nie dodaje automatycznie spacji pomiędzy nimi; każda spacja musi być wstawiona ręcznie przez użytkownika, jako argument (wstawiając spacje trzeba pamiętać o cudzysłowach).

Innym sposobem łączenia testu jest użycie operatora konkatenacji, czyli znaku &, który pełni podobną rolę dla tekstów jak znak plus dla liczb. Składnia formuły ze znakiem & wygląda następująco:

tekst1 & tekst2 & tekst3 & …

Oczywiście, tak jak każdą formułę, tak i tą należy rozpocząć od znaku ‘=’. Pamiętajmy, że w tym przypadku Excel również nie wstawia automatycznie spacji pomiędzy tekstami i należy ją wstawić ręcznie. W przypadku używania operatora ‘&’ nie ma ograniczenia ilości argumentów. Ten sposób łączenia tekstów jest często stosowany w przypadkach gdy chcemy przedstawić w jednej komórce działanie dwóch lub więcej funkcji labo funkcji i tekstu.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.