fbpx

Najważniejsze skróty klawiaturowe w MS PowerPoint

W tym artykule:

  1. Wstęp
  2. Najważniejsze skróty
  3. Skróty często wykorzystywane w PowerPoint
  4. Skróty otwierające karty wstążki
  5. Skróty dla widoku konspektu
  6. Zaznaczanie i edycja tekstu
  7. Usuwanie i kopiowanie tekstu oraz obiektów
  8. Zobacz również
  9. Szkolenia

Wstęp

Skróty klawiszowe są bardzo ważną częścią pracy w programie Microsoft PowerPoint. Ich regularne używanie w codziennej pracy potrafi zautomatyzować wiele zadań i sprawić, że takie operacje jak używanie narzędzi, zapisywanie, wyrównywanie, a także wykonywanie wielu innych czynności stanie się szybsze. Poniżej zaprezentujemy najważniejsze, ale także mniej znane i jednocześnie przydatne skróty klawiaturowe w MS PowerPoint. Zapraszam również na naszą stronę gdzie znajdziecie ofertę naszych Kursów nie tylko z Power Pointa.

Najważniejsze skróty

Zaczniemy od najbardziej znanych skrótów bez których ciężko się obejść w codziennej pracy. Z wielu z nich korzysta się nie tylko w pracy w PowerPoint ale także w innych programach MS Office takich jak Excel lub Word.

Ctrl+C i Ctrl+V – kopiowanie / wklejanie slajdu, obiektu lub zaznaczonego tekstu

Skróty PowerPoint

Ctrl+Z i Ctrl Y – cofanie / ponawianie ostatniej czynności w PowerPoint

Skróty PowerPoint

Ctrl+S – nadpisywanie prezentacji

Ctrl+X – wycinanie zaznaczonego obiektu, slajdu lub tekstu (Poniżej ze skrótem wklejenia Ctrl+V)

Skróty PowerPoint

Ctrl+P – przejście do ustawień drukowania

Skróty PowerPoint

Ctrl+N – otwarcie nowego dokumentu

Skróty PowerPoint

Skróty często wykorzystywane w PowerPoint

Poniższe skróty przyspieszają pracę stricte w PowerPoint

F5 – uruchomienie prezentacji od początku

Skróty PowerPoint

Shift+F5 – uruchomienie prezentacji od bieżącego slajdu

Alt+F5 – uruchom prezentację w widoku prezentera

Skróty PowerPoint

Spacja, Strzałka w dół, strzałka w prawo, N, page down, enter – wszystkie te przyciski powodują przejście do kolejnego slajdu w prezentacji

Skróty PowerPoint

Strzałka w górę, strzałka w lewo, P, Page Up, backspace – przejście do poprzedniego slajdu w prezentacji

Ctrl+H – ukrywanie przycisków kursora i nawigacji podczas prezentacji

Ctrl+M – dodanie nowego slajdu

Skróty PowerPoint

B lub kropka (.) – wyświetlanie pustego czarnego slajdu podczas odtwarzania prezentacji lub powrót do prezentacji z  czarnego slajdu

Skróty PowerPoint

W lub przecinek (,) – wyświetlanie pustego białego slajdu podczas odtwarzania prezentacji lub powrót do prezentacji z  białego slajdEsc – zakończenie prezentacji

Ctrl+Q – zamknij PowerPoint

Skróty PowerPoint

Skróty otwierające karty wstążki

Skróty te pozwalają otworzyć odpowiednią kartę a następnie wybrać na klawiaturze kolejny skrot do wybrania odpowiedniego narzędzia. Skróty są widoczne po wybraniu odpowiedniej karty. W tym wypadku karta Narzędzi główne skrót (Alt+H)

Skróty PowerPoint

Alt+Q – Przejście do pola Wyszukaj. Następnie należy wpisać odpowiednią frazę

Alt+H – Otwarcie karty Narzędzia główne

Alt+N – Otwarcie karty Wstawianie

Alt+G – Otwarcie karty Projektowanie

Alt+K – otwieranie karty Przejścia

Alt+A– Otwieranie karty animacji

Alt+S – otwieranie karty Pokaz slajdów

Alt+R – otwieranie karty Recenzja

Alt+W – otwieranie karty Widok

Alt+Y – otwieranie karty Pomoc

Poniżej zaprezentowano użycie skrótu otwarcia karty Narzędzia główne (Alt+H) i wyboru narzędzia kształtów (23). Ostatecznie dany kształt wybieramy przy użyciu kursora myszki z listy.

Skróty PowerPoint

Skróty dla widoku konspektu

Alt+Shift+strzałka w lewo – Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo – Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w górę – Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w dół – Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Skróty PowerPoint

Zaznaczanie i edycja tekstu

Shift+strzałka w prawo – zaznaczenie jednego znaku po prawej

Shift+strzałka w lewo –  zaznaczenie jednego znaku po lewej

Skróty PowerPoint

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo – Zaznaczanie do końca wyrazu.

Ctrl+shift strzałka w lewo – Zaznaczanie do początku wyrazu.

Skróty PowerPoint

Shift + klawisz Strzałka w górę – Zaznaczanie jednego wiersza w górę z kursorem na początku wiersza.

Shift+strzałka w dół – Zaznaczanie jednego wiersza w dół (z kursorem na początku wiersza).

Skróty PowerPoint

Ctrl + lewy nawias kwadratowy ([) – Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

Ctrl + Prawy nawias kwadratowy (]) – Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu

Skróty PowerPoint

Enter – Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Skróty PowerPoint

Ctrl+A –  zaznaczenie wszystkich obiektów na slajdzie

Skróty PowerPoint

Usuwanie i kopiowanie tekstu oraz obiektów

Ctrl+Backspace – Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Skróty PowerPoint

Ctrl+Delete – Usunięcie jednego wyrazu z prawej strony ( kursor między wyrazami).

Skróty PowerPoint

Ctrl+D, Ctrl + przeciągnięcie myszy – duplikowanie obiektu

Skróty PowerPoint

Ctrl+Shift+C – Kopiowanie jedynie formatowania

Ctrl+Shift+V – Wklejanie jedynie formatowania

Skróty PowerPoint

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach programu Power Point sprawdź nasze szkolenia – Kurs PowerPoint podstawowy a także Kurs PowerPoint Zaawansowany.

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.