fbpx

Skróty klawiaturowe w MS Word

W tym artykule:

  1. Wstęp
  2. Funkcje Rand i Lorem
  3. Często używane skróty
  4. Skróty do zmiany czcionki
  5. Skróty do zmiany stylu
  6. Skróty wyszukiwania i zamiany
  7. Zaznaczanie tekstu

Wstęp

Skróty klawiaturowe są bardzo ważną częścią pracy w programach MS Office. Ich regularne używanie w codziennej pracy potrafi zautomatyzować wiele zadań i sprawić, że takie operacje jak używanie narzędzi, zapisywanie, wyrównywanie tekstu, a także wiele innych skrótów zaoszczędzi nam dużo czasu w pracy. Skróty można znaleźć na oficjalnej stronie Microsoftu https://support.microsoft.com jednakże w dzisiejszych czasach wielu blogerów, a także portali zajmującymi się IT udostępnia skróty na swoich stronach. Poniżej zaprezentujemy najważniejsze, ale także mniej znane i jednocześnie przydatne skróty klawiaturowe w programie Word.

Funkcje Rand i Lorem

Na potrzeby poniższej prezentacji wypełniono dokument tak zwanym losowym tekstem. Aby wpisać automatycznie losowy tekst wystarczy wpisać w nowym akapicie =rand()

Podobnie działa komenda =lorem() z tą różnicą, że wpisany tekst będzie zapisany w tak zwanym pseudojęzyku Lorem Ipsum (tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie). Dodatkowo można wprowadzić taki tekst z określoną liczbą akapitów i zdań w każdym akapicie według wzoru.

=rand(liczba akapitów, liczba zdań)
=lorem(liczba akapitów, liczba zdań)

Poniżej wybrano tekst z 3 akapitami i 2 zdaniami w każdym czyli: =rand(3,2)

Często używane skróty

Zaznacz, kopiuj wklej i wytnij:

Ctrl + A – zaznacz wszystkoZaznacza cały dokument
Ctrl + C – kopiujKopiowanie zaznaczenia do schowka  
Ctrl + V – wklejWklejenia skopiowanego tekstu
Ctrl + X – wytnijKopiowanie tekstu do schowka i usunięcie tekstu

Skróty do redukowania błędów:

Ctrl + Z – Cofnij

Ctrl + Y – Powtórz

Dobrą praktyką jest częste zapisywanie pliku podczas pracy tak aby w razie awarii komputera móc odzyskać zapisane dane.

Ctrl + S – zapisz

Skróty klawiaturowe Word

Jeżeli plik jest nowy to program otworzy okno do wybrania miejsca zapisu tego pliku na dysku Zapisz jako, natomiast jeśli plik jest już umiejscowiony to skrót Ctrl+S spowoduje nadpisanie pliku.

Ctrl + O – otwieranie nowego, pustego dokumentu.

Ctrol + P – przejdź do ustawień drukowania

Skróty klawiaturowe Word

Ctrl + ENTER – wstaw znak końca strony. Dalsza praca od nowej strony.

Skróty klawiaturowe Word

Ctrl + * – pokaż wszystko. Umożliwia ukazanie wszystkich ukrytych symboli

Skróty klawiaturowe Word

Skróty do zmiany czcionki

Shift + Ctrl + < – zmniejsz czcionkę

Shift + Ctrl + > – zwiększ czcionkę

Skróty klawiaturowe Word

Shift + F3 – kolejne naciśnięcia tego skrótu powodują zmianę wielkości liter w zaznaczonym tekście Pierwsza litera wielka / WSZYSTKIE LITERY WIELKIE / wszystkie litery małe

Skróty klawiaturowe Word
Ctrl + B – pogrubienie czcionkiWideo może być              Wideo może być  
Ctrl + I – Kursywa -pochylenie ukośneWideo może być              Wideo może być  
Ctrl + U –  PodkreślenieWideo może być              Wideo może być  
Ctrl + D – Pokazuje okno ustawień czcionki
Skróty klawiaturowe Word

Skróty do zmiany stylu

Shift + Ctrl + N – styl normalny, zmienia kolor czcionki na czarny, rozmiar na 11, usuwa wszelkie odstępy, podkreślenia.

Skróty klawiaturowe Word
Shift + Ctrl + ‘+’ – włącz / wyłącz indeks górny  C0        C0  
Ctrl + ‘+’ – włącz / wyłącz indeks dolny  C0        C0  

Prawy alt – 1  Użycie stylu „Nagłówek 1”              Możesz również wpisać słowo kluczowe

Prawy alt – 2  Użycie stylu „Nagłówek 2”              Możesz również wpisać słowo kluczowe

Prawy alt – 3  Użycie stylu „Nagłówek 3”              Możesz również wpisać słowo kluczowe

Skróty wyszukiwania i zamiany

Ctrl + F – Znajdź

Skróty klawiaturowe Word

Ctrl + G – Przejdź do

Skróty klawiaturowe Word

Ctrl + H – Znajdź i zamień

Skróty klawiaturowe Word

Zaznaczenie tekstu

Zaznaczenie tekstu przy użyciu skrótów klawiszowych jest szybszą i często precyzyjniejszą metodą niż przy użyciu myszki. Co warto zauważyć we wszystkich skrótach korzystamy z przycisku shift.

→ – na klawiaturze strzałka w prawo

Shift + Zaznacz jedną literę w prawo od kursora

Shift + ← Zaznacz jedną literę w lewo od kursora

Shift + ↑ Zaznacz wszystkie litery do tego samego miejsca w wierszu wyżej

Shift + ↓ Zaznacz wszystkie litery do tego samego miejsca w wierszu niżej

Skróty klawiaturowe Word

Shift + Home – zaznacz wszystko do początku wiersza

Shift + End – zaznacz wszystko do końca wiersza

Shift + Ctrl + Home – zaznacz wszystko do początku dokumentu

Shif + Ctrl + End – zaznacz wszystko do końca dokumentu

Shift + PgUp – zaznacz jedną stronę w górę

Shift + PgDn – zaznacz jedną stronę w górę

Zobacz także:

Nasze kursy:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.