fbpx

Podział tekstu znajdującego się w komórkach

Aby rozdzielić tekst znajdujący się w obrębie jednej komórki (lub grupy komórek w kolumnie) na więcej komórek (na kilka kolumn) posłużymy się narzędziem Tekst jako kolumny znajdującym się na karcie Dane.

Przed wybraniem narzędzia zaznaczamy komórki, w których tekst ma zostać rozdzielony. Kreator przeprowadza nas przez operację podziału zawartości komórek w trzech krokach. Warto zauważyć, że podgląd w dolnej część okna zmienia się dynamicznie w zależności od ustawień.

Podział tekstu

W pierwszym musimy określić sposób w jaki podział ma być wykonany. Mamy do wyboru dwa typy podziału:

  • rozdzielany – tego typu używamy w przypadku gdy chcemy określić konkretny znak, który ma zostać uznany za granice podziału (przy wyborze tej opcji pamiętajmy, że ogranicznik, który jest znakiem podziału nie zostaje pobierany do żadnej z kolumn),
  • stała szerokość – typ używany gdy tekst w komórkach dzielimy na podstawie liczby znaków, tj. określamy ile znaków ma zostać umieszczonych w każdej z nowych kolumn.
Podział tekstu

Drugi krok kreatora może być wyświetlony na dwa sposoby w zależności od wyboru metody z pierwszego kroku.

  • w przypadku wyboru typu rozdzielanego, mamy możliwość wyboru typu ogranicznika (tabulator, średnik, przecinek, spacja lub inny dowolny znak wprowadzony ręcznie z klawiatury); oprócz tego istnieje możliwość zaznaczenia opcji Kolejne ograniczniki tekstu traktuj jako jeden, która wymusza na Excelu ignorowanie takich samych ograniczników występujących bezpośrednio po sobie, np. kilka spacji użytych jedna po drugiej; dzięki kwalifikatorowi tekstu mamy możliwość pobrania do jednej kolumny ciągu znaków, znajdujących się pomiędzy kwalifikatorami, nawet jeśli zawierają ogranicznik,
  • dla typu stała szerokość, określamy stałą ilość znaków pobieraną do każdej z kolumn.
Podział tekstu

Krok trzeci jest wspólny dla obu metod. Mamy w nim możliwość określenia typu danych (lub pominięcia importu kolumny), który chcemy otrzymać w każdej z kolumn (po kliknięciu na kolumnę w podglądzie danych, mamy dla niej możliwość indywidualnego ustawienia formatu danych). Dodatkowo dla typu Data możemy określić format w jakim znajdują się dane w kolumnie, która chcemy dzielić, dzięki czemu możemy uzyskać format daty, dla wartości, której początkowo Excel nie rozpoznawał jako daty. Po wskazaniu w arkuszu miejsca docelowego i kliknięcia Zakończ następuje podział danych.

Podział tekstu

Warto zauważyć, że kreator podziału tekstu na kolumny, jest niemal identyczny z tym, z którego korzystamy podczas importu danych do Excela z pliku tekstowego.

Interesuje Cię wiedza z zakresu Excela? Po więcej sprawdź nasze kursy informatyczne – wśród nich oferujemy kursy Microsoft i kursy Excel.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.