fbpx

Sumowanie warunkowe komórek – SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW

Funkcja SUMA.JEŻELI ma zastosowanie przy dodawaniu wartości z danego obszaru, ale tyko pod warunkiem spełnienia określonego kryterium. Istnieją dwie możliwości wykonania funkcji:

  • zsumowanie komórek spełniających kryteria,
  • zsumowanie komórek odpowiadających innym komórkom, które spełniają kryteria.

Skłania funkcji SUMA.JEŻELI:

SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; [suma_zakres])

gdzie:

  • zakres – to obszar, który jest sprawdzany pod względem kryteriów,
  • kryteria – warunek, który musi być spełniony, aby wartość znajdująca się w komórce została sumowana,
  • suma_zakres – argument opcjonalny; używany w przypadku gdy chcemy sumować, nie komórki spełniające kryteria, a odpowiadające im komórki znajdujące się w drugim zakresie, który musi być identyczny pod względem rozmiaru i kształtu jak zakres z pierwszego argumentu (dzięki czemu łatwo określić odpowiadające sobie komórki); w przypadku nie zdefiniowania argumentu zsumowane zostaną komórki z zakresu spełniające kryteria.

Patrząc na funkcję SUMA.JEŻELI łatwo zauważyć, że jest ona bardzo podobna pod względem budowy do funkcji LICZ.JEŻELI, tzn. posiada tylko dodatkowy, trzeci argument, który odpowiada za sumowanie.

Podobnie jak w przypadku funkcji zliczających, tak i przypadku SUMA.JEŻELI, istnieje odpowiednik, który pozwala na zastosowanie większej liczby kryteriów dla jednego bądź kilku zakresów.

SUMA.WARUNKÓW(suma_zakres; kryteria_zakres1; kryteria1, [kryteria_zakres2; kryteria2…)

gdzie:

  • suma_zakres to obszar jaki, będzie brany pod uwagę podczas sumowania,
  • kryteria_zakres1 – zakres kryteriów dla argumentu kryteria1,
  • kryteria1 – kryteria, które obowiązują dla zakresu kryteria_zakres1.

Wszystkie zakresy w funkcji musza być identyczne pod względem kształtu i rozmiaru (taka sama ilość wierszy i kolumn). Trzy pierwsze argumenty są wymagane natomiast wszystkie kolejne opcjonalne; wszystkie argumenty począwszy od drugiego, czyli kryteria_zakres1, występują w parach określając zakres i obowiązujące na nim kryteria. Jeżeli chcemy zsumować wartości spełniające kryteria na jednym obszarze to zakres tego obszaru musi znaleźć się zarówno w pierwszym argumencie jak i w każdej parze kryteriów. Zasada sumowania jest identyczna jak w przypadku funkcji LICZ.WARUNKI tzn. wartość jest dodawana do sumy, gdy komórki odpowiadające sobie pod względem położenia w różnych zakresach spełniają narzucone na nie warunki (odpowiednie dla zakresu, w którym się znajdują).

Chcesz uczyć się Excela na poziomie średniozaawansowanym? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz kurs Excel dla średniozaawansowanych.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.