Tabele

Please install Breadcrumb NavXT plugin.

Tabele w dzisiejszych czasach wykorzystuje się wyłącznie do prezentacji danych tabelarycznych, co wyraźnie wynika ze specyfikacji. Dawniej twórcy stron www często korzystali z tabel przy budowie układów stron. Obecnie jednak ta technika uchodzi za przestarzałą i mocno nie zalecaną. Do tego celu służą specjalne elementy blokowe.

Znacznikami, którymi informujemy przeglądarkę o miejscu rozpoczęcia i zakończenia tabeli są <table></table>.

Jak wiadomo tabele składają się z wierszy i kolumn. Aby utworzyć wiersz należy wewnątrz tabeli zagnieździć znacznik <tr></tr>. Z kolei w wierszach znajdują się komórki, które tworzymy przy uzyciu tagów <td></td> bądź <th></th> w przypadku komórek nagłówkowych.

Napiszmy zatem kod tabeli, która będzie składała się z czterech wierszy po 3 komórki, przy czym w pierwszym wierszu umieścimy komórki nagłówkowe.

<table>
	<tr>
		<th>Nagłówek1</th>
		<th>Nagłówek2</th>
		<th>Nagłówek3</th>
	</tr>

	<tr>
		<td>Dane1</td>
		<td>Dane1</td>
		<td>Dane1</td>
	</tr>

	<tr>
		<td>Dane2</td>
		<td>Dane2</td>
		<td>Dane2</td>
	</tr>

	<tr>
		<td>Dane3</td>
		<td>Dane3</td>
		<td>Dane3</td>
	</tr>
</table>

Warto stosować odpowiednie wcięcia i odstępy, dzięki czemu struktura tabeli i dane możliwe są do łatwego odczytania bezpośrednio z kodu