fbpx

Solver w Excelu: Kompleksowy przewodnik po optymalizacji problemów

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy narzędzia Solver
  1. Jak włączyć Solver w Excelu?
  2. Jak zbudowane jest okno dialogowe narzędzia Solver.
 3. Rodzaje obliczeń
 4. Omówienie opcji w narzędziu Solver
 5. Przykłady użycia
 6. Podsumowanie

Wprowadzenie

Solver w Excelu to ogromnie potężne narzędzie, które od momentu swojego debiutu w lutym 1991 roku pozwala użytkownikom na rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych. Począwszy od prostych równań liniowych, po skomplikowane zadania nieliniowe. Przez ponad trzy dekady Solver ewoluował, stając się nieodzownym dodatkiem, wykorzystywanym w szerokim zakresie aplikacji biznesowych, inżynieryjnych i naukowych. Dzięki niemu możliwe jest znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania dla danego zestawu ograniczeń.

Wykorzystanie narzędzia Solver zyskało szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających skomplikowanych decyzji optymalizacyjnych. Przykłady takich zastosowań obejmują alokację zasobów w projektach, optymalizację budżetów marketingowych, planowanie produkcji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Dodatek ten umożliwia zdefiniowanie celu, takiego jak minimalizacja kosztów lub maksymalizacja zysków i następnie automatyczne wyznaczenie najbardziej efektywnego rozwiązania, respektując przy tym wszystkie postawione ograniczenia.

Jako narzędzie, które zdobyło zaufanie milionów użytkowników na całym świecie, Solver w Excelu jest świadectwem tego, jak technologie informatyczne mogą wspierać podejmowanie strategicznych decyzji w biznesie i nie tylko.

Solver - wprowadzenie

Podstawy narzędzia Solver

Jak włączyć Solver w Excelu?

Solver jest dodatkiem do Excela, który może wymagać aktywacji przed pierwszym użyciem. Aby go włączyć, należy:

 1. Otworzyć Excel i przejść do zakładki „Plik”.
 2. Wybrać „Opcje”, a następnie „Dodatki”.
 3. W dolnej części okna, obok napisu „Zarządzaj”, należy wybrać „Dodatki programu Excel” i kliknąć „Przejdź…”.

Solver - jak włączyć?
 1. W oknie dialogowym należy zaznaczyć pole obok „Dodatek Solver” i kliknąć „OK”.
Solver - jak włączyć?

Po wykonaniu tych kroków, Solver będzie dostępny na końcu w zakładce „Dane” na wstążce Excela.

Solver - jak włączyć?

Jak zbudowane jest okno dialogowe narzędzia Solver?

Gdy Solver jest już aktywny, można go uruchomić, klikając „Solver” w zakładce „Dane”. Otworzy się główne okno dialogowe, które jest sercem narzędzia i pozwala na definiowanie problemu optymalizacyjnego:

 • Ustawienie komórki celu: Tutaj wprowadza się adres komórki, w której znajduje się formuła reprezentująca funkcję celu. Może to być maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów lub osiągnięcie konkretnego poziomu jakiegoś wskaźnika.
Solver - budowa
 • Wybór zmiennych decyzyjnych: W tej sekcji określa się komórki, które Solver będzie modyfikował w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Mogą to być ilości produktów do wyprodukowania, godziny pracy pracowników lub dowolne inne zmienne, które mają wpływ na funkcję celu.
Solver - budowa
 • Ograniczenia: W Solverze można określić ograniczenia, które muszą być spełnione. Może to być dostępność zasobów, budżetowe ograniczenia wydatków lub wymagania dotyczące minimalnej lub maksymalnej wartości dla zmiennych decyzyjnych.
Solver - budowa

Można również wybrać metodę rozwiązywania, która jest najbardziej odpowiednia dla problemu, oraz dostosować dodatkowe ustawienia w celu zwiększenia skuteczności procesu optymalizacji.

O tym w kolejnym rozdziale…

Rodzaje obliczeń

W Excelu Solver oferuje trzy podstawowe metody rozwiązywania problemów optymalizacyjnych:

Solver - rodzaje obliczeń
 • Metoda Nieliniowa GRG (Generalized Reduced Gradient): Ta metoda jest przeznaczona do rozwiązywania bardziej złożonych problemów, gdzie funkcja celu lub ograniczenia są nieliniowe. Metoda GRG jest potężnym narzędziem, które może radzić sobie z nieliniowościami i interakcjami między zmiennymi decyzyjnymi.
  • Metoda nieliniowa, jedna z kluczowych funkcji Solvera, znajduje zastosowanie w problemach, gdzie cel lub ograniczenia oparte są na funkcjach nieliniowych. Te funkcje, charakteryzujące się zależnościami nieliniowymi między zmiennymi, mogą obejmować operacje matematyczne takie jak mnożenie, dzielenie, potęgowanie zmiennych, a także stosowanie funkcji wykładniczych czy trygonometrycznych.
   Funkcje nieliniowe, w kontekście matematycznym i optymalizacyjnym, są to funkcje, których wartość nie zmienia się w sposób proporcjonalny do zmian wartości wejściowych. Innymi słowy, stosunek zmiany wartości funkcji do zmiany wartości zmiennej nie jest stały.
   Prostymi słowy funkcja liniowa to linia prosta a nieliniowa może od lekkiego łuku być dowolną krzywą na osi współrzędnych.
Solver - rodzaje obliczeń

Funkcje nieliniowe są używane do modelowania zależności, w których zmiana jednej zmiennej nie wpływa na inną zmienną w sposób proporcjonalny. Są one wykorzystywane w bardziej skomplikowanych analizach matematycznych, takich jak dynamika systemów, badania naukowe, ekonomia i wiele innych dziedzin, gdzie zależności nie są proste.

Metoda Nieliniowa GRG w Solverze oferuje zaawansowane możliwości dla takich właśnie zadań, umożliwiając skuteczne znajdowanie optymalnych rozwiązań nawet w przypadkach, gdzie tradycyjne metody liniowe zawodzą.

Czym jest opcja Multistart w metodzie nieliniowej?

Opcja Multistart, dostępna w metodzie nieliniowej, jest szczególnie cenna, gdyż pozwala na wielokrotne próby znalezienia globalnego minimum lub maksimum funkcji, co jest kluczowe w sytuacjach, gdy problem ma wiele potencjalnych, tymczasowych najlepszych rozwiązań.

 • Metoda Simpleks LP (Programowania Liniowego): Jest to metoda wykorzystywana do rozwiązywania problemów optymalizacji, w których zarówno funkcja celu, jak i wszystkie ograniczenia są liniowe. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod w optymalizacji liniowej, która jest wykorzystywana w szerokim zakresie aplikacji biznesowych i przemysłowych. Model będzie modelem liniowym, gdy na przykład wartość komórki celu będzie równa komórce zmiennej, a ograniczenie będzie miało postać sumy kilku komórek zmiennych.
  Simplex LP jest to metoda, która zajmuje się znalezieniem najlepszego (optymalnego) rozwiązania w problemach, w których zarówno funkcja celu, jak i ograniczenia są liniowe. W programowaniu liniowym poszukuje się maksymalizacji lub minimalizacji funkcji celu, czyli pewnej liniowej kombinacji zmiennych, przy jednoczesnym spełnieniu zbioru ograniczeń, które także są wyrażone jako liniowe równania lub nierówności.
  Metoda Simpleks LP jest klasyczną i bardzo wydajną metodą rozwiązywania problemów programowania liniowego, szczególnie dobrze radzi sobie z dużymi i skomplikowanymi modelami liniowymi, zapewniając znajdowanie globalnego optimum, jeśli takie istnieje.
  Metoda Nieliniowa GRG (Generalized Reduced Gradient), choć zaprojektowana do radzenia sobie z problemami nieliniowymi, teoretycznie może również rozwiązywać problemy liniowe. Jednakże w praktyce metoda Simpleks LP jest zazwyczaj bardziej efektywna do tych celów, ponieważ jest specjalnie dostosowana do właściwości problemów liniowych i może oferować szybszą konwergencję do rozwiązania w takich przypadkach. Metoda GRG może być stosowana do problemów liniowych, ale nie jest to zalecane, gdy mamy do dyspozycji specjalizowane narzędzia, jak Simpleks LP, które są optymalizowane pod kątem tych konkretnych problemów.

Do czego może służyć opcja „Użyj skalowania automatycznego” w Solverze?

W przypadku modeli które będą zawierać bardzo duże i/lub bardzo małe liczby to dodatek Solver czasem może uznać, że model, który jest liniowy jest nie liniowy. W takim przypadku, żeby tego uniknąć możemy zaznaczyć opcję Użyj skalowania automatycznego w opcjach Solvera i w ten sposób powinien on potraktować model liniowy jako rzeczywiście liniowy.

Opcja „Użyj skalowania automatycznego” może być bardzo przydatna nie tylko w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba uniknięcia błędnej klasyfikacji modeli liniowych jako nieliniowych, ale także szerzej w poprawie stabilności numerycznej i dokładności różnego rodzaju modeli optymalizacyjnych w Solverze.

Solver - rodzaje obliczeń
 • Metoda Ewolucyjna: Została ona zaprojektowana do rozwiązywania problemów optymalizacji, które mogą mieć wiele lokalnych ekstremów (wiele potencjalnych, tymczasowych najlepszych rozwiązań), co czyni je trudnymi do rozwiązania przy użyciu tradycyjnych metod. Ta metoda wykorzystuje algorytmy inspirowane procesami ewolucyjnymi w naturze, takimi jak mutacja i selekcja, aby znaleźć globalne rozwiązanie optymalne.

Przykład funkcji dla metody ewolucyjnej:

gdzie u(x,y,z) jest funkcją, która może zawierać skoki lub nieregularności, na przykład funkcję modułu lub funkcję składającą się z różnych wyrazów dla różnych zakresów zmiennych.

 • Aby efektywnie korzystać z metody ewolucyjnej, konieczne jest wyselekcjonowanie od 50 do 100 punktów w obrębie dozwolonego zakresu problemu, czyli w obszarze, gdzie wszystkie narzucone ograniczenia są spełnione. Ten zbiór punktów nazywamy populacją.
Solver - metoda ewolucyjna

Dla każdego punktu z tej populacji obliczamy wartość funkcji celu, opierając się na zasadach ewolucji, co pozwala na selekcję i modyfikację punktów w sposób, który zwiększa szanse na znalezienie w przyszłości punktów bliższych tym, które przyniosły lepsze rezultaty. Ponieważ metoda ta opiera się na wartościach funkcji celu zamiast na gradientach funkcji, problemy związane z wieloma lokalnymi ekstremami, a także z funkcjami, dla których nie da się określić gradientu (tzw. funkcje niegładkie), stają się mniej problematyczne.

Przy stosowaniu metody ewolucyjnej zaleca się w ustawieniach dostosować szybkość mutacji do poziomu 0,5 i zaznaczyć opcję wymagania ograniczeń dla zmiennych oraz ustawić maksymalny czas bez uzyskania lepszej wartości funkcji celu na 3600 sekund. Dostosowanie szybkości mutacji pomaga uniknąć sytuacji, w której Solver utknie w pobliżu niewłaściwego rozwiązania, a zwiększenie maksymalnego czasu bez poprawy do godziny pozwala na dłuższe poszukiwanie lepszego rozwiązania bez konieczności ciągłej interwencji użytkownika, dając możliwość pozostawienia komputera włączonego do dalszych obliczeń. Więcej na temat mutacji i innych opcji w kolejnym rozdziale.

Omówienie opcji w narzędziu Solver

W tym rozdziale przedstawione zostaną różne opcje konfiguracyjne dostępne w Solverze, począwszy od sposobów precyzji ograniczeń, poprzez skalowanie automatyczne, aż po zaawansowane techniki, takie jak metoda Multistart czy ustawienia specyficzne dla metod ewolucyjnych. Każda z tych opcji dostarcza użytkownikowi narzędzi do dokładniejszego dostosowania procesu rozwiązywania do specyfiki problemu, co jest nieocenione w przypadku bardziej złożonych wyzwań optymalizacyjnych. Zapoznanie się z tymi funkcjami pozwoli lepiej zrozumieć, jak maksymalnie wykorzystać potencjał Solvera, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Zanim przejdziemy do opcji Solvera warto zapoznać się z kilkoma kluczowymi terminami wykorzystywanymi w optymalizacji.

Czym są problemy Liniowe i Nieliniowe w Solverze?

Załóżmy, że prowadzimy firmę produkującą dwa typy produktów: A i B. Koszt produkcji jednostki produktu A wynosi 5 zł, a produktu B – 10 zł. Mamy ograniczenie budżetowe 100 zł oraz ograniczenie, że możemy wyprodukować maksymalnie 15 sztuk obu produktów łącznie. Naszym celem jest maksymalizacja zysku. Funkcja celu (zysk) i ograniczenia są liniowe względem liczby wyprodukowanych sztuk produktów A i B, co czyni ten problem typowym przykładem optymalizacji liniowej.

Funkcja celu (przykładowa, uproszczona):

Zysk=10x+15y

Ograniczenia:

5x+10y≤100 (ograniczenie budżetowe)

x+y≤15 (ograniczenie ilościowe)

gdzie x i y to liczba sztuk produktów A i B.

Solver - przykład

Przykład problemu nieliniowego:

Załóżmy, że prowadzona jest optymalizacja składu chemicznego produktu, gdzie nieliniowa reakcja chemiczna między składnikami (x i y) wpływa na jakość produktu. Na przykład, optymalna jakość produktu może być osiągnięta, gdy stosunek składników odpowiada określonemu nieliniowemu związkowi, np. x2+y2=25, co sugeruje, że suma kwadratów proporcji obu składników musi równać się 25, aby uzyskać optymalną jakość. Ponadto, koszt produkcji może wzrastać w sposób nieliniowy w zależności od ilości użytych składników.

Funkcja celu (przykładowa, uproszczona):

Jakość=−(x2+y2−25)2

Ograniczenia: x2+y2=25

gdzie x i y to proporcje składników chemicznych.

Różnica między tymi dwoma przykładami polega na naturze zależności między zmiennymi a funkcją celu oraz ograniczeniami. W pierwszym przykładzie, wszystkie zależności są liniowe, co oznacza, że każda zmiana zmiennej decyzyjnej wpływa na funkcję celu w sposób proporcjonalny. W drugim przykładzie, zależności są nieliniowe, co oznacza, że zmiany zmiennych wpływają na funkcję celu w sposób bardziej złożony, co może prowadzić do pojawienia się wielu lokalnych ekstremów i utrudnia znalezienie optymalnego rozwiązania.

Czym jest problem gładki i niegładki?

W kontekście matematyki i optymalizacji, problem gładki i niegładki odnosi się do natury funkcji celu i ograniczeń w problemie optymalizacyjnym:

Problem gładki:

 • Problem optymalizacyjny jest uznawany za gładki, gdy funkcja celu oraz wszystkie ograniczenia są gładkie, co oznacza, że mają ciągłe pierwsze pochodne (a często także wyższe pochodne) we wszystkich punktach przestrzeni rozwiązań.
  • Pierwsza pochodna jest miarą nachylenia krzywej funkcji w danym punkcie na wykresie. Jeśli pierwsza pochodna jest dodatnia, oznacza to, że funkcja rośnie (jej wykres idzie „w górę”). Jeśli jest ujemna – funkcja maleje (wykres „schodzi w dół”). Jeśli pierwsza pochodna jest równa zero, oznacza to, że w danym punkcie funkcja ma lokalne ekstremum – maksimum lub minimum.
  • Wyższa pochodna funkcji to pochodna pochodnej. Gdy mówimy o „pierwszej pochodnej”, mamy na myśli pierwszy poziom zmiany funkcji, jak szybko coś się zmienia. „Druga pochodna” to zmiana tej zmiany, czyli jak szybko zmienia się prędkość zmian pierwszej pochodnej, a więc opisuje przyspieszenie zmiany funkcji. Analogicznie, możemy mówić o trzeciej pochodnej (zmiana przyspieszenia), czwartej i tak dalej, każda kolejna pochodna opisuje zmianę na kolejnym poziomie głębokości.
 • Gładkość funkcji ułatwia zastosowanie różnych metod optymalizacyjnych, ponieważ gradient funkcji, który wskazuje kierunek najszybszego wzrostu lub spadku, jest dobrze zdefiniowany w każdym punkcie.
  • Gradient funkcji to wektor, który pokazuje kierunek najszybszego wzrostu tej funkcji w danym punkcie. Można to sobie wyobrazić jak wskazówki na mapie, które pokazują, w którą stronę iść, aby jak najszybciej wspinać się na górę. Gradient wskazuje kierunek, w którym funkcja (np. wysokość góry) zmienia się najbardziej intensywnie.
 • Przykładem gładkiego problemu może być optymalizacja funkcji kwadratowej, gdzie zarówno funkcja celu, jak i ograniczenia mogą być łatwo różniczkowane.

Optymalizacja funkcji kwadratowej jest klasycznym przykładem gładkiego problemu w optymalizacji. W takim przypadku, funkcja celu jest zazwyczaj przedstawiona jako funkcja kwadratowa, na przykład:

f(x)=ax2+bx+c

gdzie ( a ), ( b ), i ( c ) są stałymi, a ( x ) jest zmienną, którą chcemy zoptymalizować. Ponieważ funkcje kwadratowe są dobrze zrozumiałe i mają łatwe do obliczenia pochodne, proces optymalizacji jest stosunkowo prosty. Pochodna funkcji kwadratowej jest liniowa i wyraża się jako:

f(x)=2ax+b

Problem niegładki:

Problem jest uznawany za niegładki, gdy funkcja celu lub jakiekolwiek ograniczenia nie mają ciągłych pierwszych pochodnych w jednym lub większej liczbie punktów. Może to być spowodowane przez „załamania” lub „kanty” w funkcji celu lub ograniczeniach, co sprawia, że tradycyjne metody optymalizacji oparte na gradientach mogą nie być skuteczne.

Niegładkość funkcji stanowi wyzwanie w optymalizacji, ponieważ brak ciągłych pochodnych utrudnia określenie kierunku, w którym należy się poruszać, aby osiągnąć optimum. W takich przypadkach często stosuje się specjalistyczne techniki, takie jak algorytmy subgradientowe, programowanie proximalne czy metody heurystyczne.

Jaka jest różnica między pochodną a gradientem?

Pochodna opisuje, jak szybko zmienia się wartość funkcji jednej zmiennej w zależności od zmiany tej zmiennej i jest równa nachyleniu stycznej do wykresu funkcji. Gradient jest uogólnieniem pojęcia pochodnej dla funkcji wielu zmiennych i wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji w przestrzeni wielowymiarowej, zawierając wszystkie jej cząstkowe pochodne. W kontekście funkcji niegładkich, gdzie tradycyjna pochodna lub gradient nie mogą być zdefiniowane w każdym punkcie, używamy subgradientu, który pozwala na analizę kierunków zmiany wartości funkcji nawet w przypadku jej nieregularności. Subgradienty są kluczowe w algorytmach optymalizacyjnych dla problemów z funkcjami niegładkimi.

Czym jest programowanie proximalne?

Programowanie proximalne to metoda optymalizacji służąca do rozwiązywania problemów, w których funkcja celu może być trudna do zminimalizowania bezpośrednio z powodu jej złożoności lub braku gładkości. Kluczowym elementem tej metody jest dodanie do funkcji celu dodatkowego składnika, zwanego „funkcją proximalną”, która jest zwykle wybrana tak, aby była łatwa do optymalizacji i promowała pewne pożądane właściwości rozwiązania, takie jak rzadkość lub gładkość.

 • Przykładem problemu niegładkiego może być optymalizacja funkcji z wartością bezwzględną, np. minimalizacja sumy wartości bezwzględnych różnic między przewidywanymi a rzeczywistymi wartościami w modelowaniu statystycznym.
  Chcemy znaleźć parametry a i b dla modelu liniowego y=ax+b, tak aby minimalizować funkcję celu:
Solver - problem niegładki

Rozróżnienie między problemami gładkimi a niegładkimi jest kluczowe dla wyboru odpowiedniej metody optymalizacji, ponieważ różne techniki są przystosowane do radzenia sobie z różnymi charakterystykami funkcji celu i ograniczeń.

Do czego służy opcja „ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez ograniczeń”?

Solver - ustaw wartości nieujemne

Opcja „Ustaw wartości nieujemne dla zmiennych bez ograniczeń” w głównym oknie Solvera umożliwia automatyczne nałożenie ograniczenia na wszystkie zmienne decyzyjne w modelu, aby przyjmowały one tylko wartości nieujemne (czyli dodatnie lub równe zero). Jest to szczególnie przydatne w problemach optymalizacyjnych, gdzie logiczne lub praktyczne założenia wymagają, aby zmienne nie przyjmowały wartości ujemnych, np. w przypadku ilości produktów, godzin pracy lub innych wielkości, które z natury nie mogą być ujemne.

Zastosowanie tej opcji ma kilka kluczowych zalet:

 1. Uproszczenie modelu: Nie trzeba ręcznie dodawać ograniczeń dla każdej zmiennej decyzyjnej w modelu, co sprawia, że proces definiowania problemu jest szybszy i mniej podatny na błędy.
 2. Zapewnienie realistycznych rozwiązań: W wielu problemach biznesowych, inżynieryjnych czy ekonomicznych, zmienne reprezentujące ilości, ceny, czasy itp. nie mogą być ujemne. Dzięki tej opcji Solver automatycznie dba o to, aby rozwiązania były zgodne z rzeczywistością.
 3. Optymalizacja wydajności: W niektórych przypadkach ograniczenie poszukiwań do przestrzeni nieujemnych może również pomóc w przyspieszeniu znalezienia optymalnego rozwiązania przez Solver.

Co w Solverze oznaczają ograniczenia typu dif, int oraz bin?

W Solverze poza klasycznymi operatorami logicznymi dostępne są również typy ograniczeń „dif”, „int” oraz „bin”:

Solver - dif, int, bin
 1. int (integer): Oznacza, że zmienna musi przyjmować wartości całkowite. Jest to używane w problemach, gdzie zmienne nie mogą mieć części ułamkowych, jak liczba osób do zatrudnienia.
 2. bin (binary): Ograniczenie binarne, gdzie zmienna może przyjmować tylko wartości 0 lub 1. Jest to stosowane w przypadkach, gdzie decyzje są typu tak/nie, na przykład czy uruchomić daną linię produkcyjną czy nie.
 3. dif (different): Jest to rzadziej spotykane ograniczenie, które określa, że wartości dwóch lub więcej zmiennych muszą być różne. Może to być przydatne w problemach przypisywania, gdzie na przykład różne zadania muszą być przydzielone do różnych maszyn.

Typy ograniczeń „dif”, „int” i „bin” pozwalają na modelowanie szerokiej gamy problemów optymalizacyjnych, od prostych do bardzo skomplikowanych, dostosowanych do specyficznych potrzeb danego problemu.

Zakładka – Wszystkie Metody

Do czego służy opcja dokładności ograniczenia w Solverze?

Solver - dokładność ograniczenia

Wyobraźmy sobie, że prowadzona jest mała firma produkcyjna i istnieje potrzeba zminimalizowania kosztów produkcji przy równoczesnym przestrzeganiu pewnych ograniczeń, takich jak maksymalna liczba godzin pracy maszyn (np. 1000 godzin miesięcznie) oraz minimalna ilość produktu, która musi zostać wyprodukowana (np. 500 jednostek miesięcznie). Przy wykorzystaniu Solvera do optymalizacji procesu produkcyjnego, opcja dokładności ograniczenia umożliwia określenie poziomu ścisłości tych limitów. Ustawienie wysokiej dokładności ograniczenia skutkuje dążeniem Solvera do znalezienia rozwiązania, które jak najściślej spełnia te ograniczenia, np. nie przekraczając 1000 godzin pracy maszyn nawet o minutę i produkując dokładnie 500 jednostek produktu lub więcej.

To oznacza, że Solver będzie szukał rozwiązania, które jest bardzo blisko lub dokładnie na granicy określonych warunków, minimalizując przy tym koszty produkcji. Ustawienie dokładności ograniczenia na 0,000001 zapewnia, że Solver będzie szukał rozwiązania, które spełnia te ograniczenia z bardzo wysoką precyzją. Oznacza to, że jeśli Solver znajdzie rozwiązanie, gdzie maszyny pracują 1000,000001 godziny, będzie to traktowane jako naruszenie ograniczeń ze względu na ekstremalnie wysoką dokładność ustawioną w opcjach.

W praktyce taka dokładność zapewnia, że rozwiązania zaproponowane przez Solver są nie tylko optymalne pod względem kosztów, ale także spełniają wymagane ograniczenia z minimalnym możliwym marginesem błędu. W kontekście naszego przykładu, dzięki ustawieniu dokładności na 0,000001, możesz być pewien, że propozycje Solvera dotyczące liczby godzin pracy maszyn i minimalnej produkcji będą jak najbardziej zbliżone do oczekiwanych wartości, co pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami i kosztami produkcji.

Czym jest i do czego służy skalowanie automatyczne w Solverze?

Solver - skalowanie automatyczne

Skalowanie automatyczne w Solverze to funkcja, która ma na celu poprawę stabilności i dokładności rozwiązania problemów optymalizacyjnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy problem zawiera zmienne o bardzo różnych wielkościach wartości.

W praktyce, skalowanie automatyczne dostosowuje wielkość danych wejściowych i ograniczeń, aby uniknąć problemów numerycznych, które mogą wystąpić podczas obliczeń. Jest to szczególnie ważne, gdy w modelu występują bardzo duże lub bardzo małe liczby, co może prowadzić do błędów zaokrągleń lub problemów z konwergencją algorytmu Solvera, czyli trudności, które Solver napotyka podczas próby znalezienia najlepszego rozwiązania problemu.

Załóżmy, że w dużym projekcie budowlanym istnieje potrzeba zoptymalizowania alokacji zasobów finansowych (wyrażonych w milionach złotych) oraz czasu pracy maszyn (podanego w godzinach). Bez użycia skalowania automatycznego, znaczna różnica wielkości między wartościami finansowymi a czasowymi może utrudnić Solverowi efektywne odnalezienie optymalnego rozwiązania. Aktywacja skalowania automatycznego umożliwia Solverowi „znormalizowanie” tych wartości, co ułatwia proces optymalizacji i zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia najlepszego rozwiązania.

Włączenie tej funkcji jest zalecane w większości przypadków, ponieważ przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności Solvera, szczególnie w bardziej złożonych problemach optymalizacyjnych.

W przypadku modeli, które będą zawierać bardzo duże i/lub bardzo małe liczby to dodatek Solver czasem może uznać, że model, który jest liniowy jest nieliniowy. W takim przypadku, żeby tego uniknąć możemy zaznaczyć opcję Użyj skalowania automatycznego w opcjach Solvera i w ten sposób powinien on potraktować model liniowy jako rzeczywiście liniowy.

Chociaż opcja „Użyj skalowania automatycznego” może być bardzo pomocna, nie jest ona domyślnie włączona w Solverze, ponieważ nie w każdej sytuacji jest potrzebna lub pożądana. Niektóre problemy optymalizacyjne są wystarczająco proste i nie wymagają skalowania. Domyślnie wyłączona opcja pozwala uniknąć niepotrzebnego przetwarzania. Excel może zakładać, że dane wejściowe są już odpowiednio przeskalowane lub że użytkownik (ekspert) dostosował dane do swoich potrzeb. Automatyczne skalowanie może w niektórych przypadkach wpłynąć na szybkość rozwiązywania problemu, zwłaszcza w prostszych modelach, gdzie dodatkowe przetwarzanie nie jest wymagane.

Do czego służy opcja pokazywania wyników iteracji w Solverze?

Solver - pokaż wyniki iteracji

Opcja pokazywania wyników iteracji w Solverze służy do śledzenia postępów Solvera w trakcie poszukiwania optymalnego rozwiązania problemu optymalizacyjnego. Gdy ta opcja jest włączona, Solver wyświetla szczegółowe informacje o każdej iteracji procesu rozwiązywania, w tym wartości zmiennych decyzyjnych, wartość funkcji celu oraz inne statystyki, które mogą być przydatne w ocenie, jak algorytm radzi sobie z danym problemem.

Wyobraźmy sobie, że podejmowane są wysiłki w celu zoptymalizowania logistyki dostaw w danej firmie, z zamiarem minimalizacji kosztów transportu przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego dostarczania wszystkich zamówień. Aktywacja opcji pokazywania wyników iteracji umożliwia obserwację zmian proponowanych rozwiązań z każdą iteracją Solvera – jakie trasy zyskują na popularności, w jaki sposób ewoluują koszty oraz jak prędko Solver przybliża się do rozwiązania optymalnego. Pozwala to na głębsze zrozumienie procesu optymalizacji i w razie potrzeby, wprowadzenie korekt w modelu lub ograniczeniach, kierowanych przez wyniki kolejnych iteracji.

Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku skomplikowanych problemów optymalizacyjnych, gdzie bezpośrednie osiągnięcie rozwiązania jest trudne lub gdy chcemy zrozumieć dynamikę zmian w procesie optymalizacji. To również ułatwia znajdowanie i rozwiązywanie problemów, gdy algorytm ma trudności z osiągnięciem ostatecznego rozwiązania lub w identyfikacji obszarów, w których model może być dalej usprawniony.

Jakie jest zastosowanie opcji ignorowania ograniczeń całkowitoliczbowych w Solverze?

Solver - ignoruj ograniczenia całkowitoliczbowe

Opcja ignorowania ograniczeń całkowitoliczbowych w Solverze umożliwia tymczasowe wyłączenie wymogu, aby wybrane zmienne decyzyjne przyjmowały wyłącznie wartości całkowite. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy chcemy szybko ocenić potencjalne rozwiązania problemu bez narzucania na nie sztywnych ograniczeń całkowitoliczbowych, co może ułatwić znalezienie ogólnego kierunku, w jakim należy podążać w poszukiwaniach optymalnego rozwiązania.

Załóżmy, że produkcja jest planowana w danej firmie, gdzie konieczna jest decyzja o liczbie jednostek każdego produktu do wyprodukowania. Celem jest maksymalizacja zysku w ramach określonych ograniczeń produkcyjnych. Wiele ze zmiennych decyzyjnych naturalnie przyjmuje wartości całkowite (np. produkcja pół produktu nie jest możliwa). Jednakże, w początkowej fazie planowania, rozważane może być zignorowanie ograniczeń całkowitoliczbowych w celu szybszego zidentyfikowania optymalnych proporcji produkcji między różnymi produktami, bez obaw o konieczność zaokrąglania wyników do całkowitych jednostek.

Takie podejście może pomóc w szybszym zidentyfikowaniu ogólnej strategii optymalizacji, która następnie może zostać dostosowana i uszczegółowiona, włączając ponownie ograniczenia całkowitoliczbowe, aby doprecyzować końcowe rozwiązanie zgodne z realnymi wymogami produkcji.

Czym jest optymalność całkowitoliczbowa w kontekście Solvera?

Solver - optymalność całkowitoliczbowa

Optymalność całkowitoliczbowa w kontekście Solvera odnosi się do sposobu, w jaki Solver dąży do znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania problemu optymalizacyjnego, które spełnia wszystkie narzucone ograniczenia, w tym wymóg, aby pewne zmienne decyzyjne przyjmowały wartości całkowite. W wielu problemach optymalizacyjnych, zwłaszcza tych dotyczących planowania, alokacji zasobów czy harmonogramowania, istotne jest, by rozwiązania były nie tylko optymalne z punktu widzenia funkcji celu, ale również, aby były „całkowite” – na przykład, nie można zatrudnić pół pracownika lub wyprodukować pół produktu.

Optymalność całkowitoliczbowa gwarantuje, że otrzymane rozwiązanie nie tylko jest optymalne z matematycznego punktu widzenia, ale również praktyczne i realne do zastosowania w rzeczywistych warunkach. Solver wykorzystuje różne techniki matematyczne i algorytmy, aby zbliżyć się do optymalnego rozwiązania, które spełnia wszystkie ograniczenia, w tym całkowitoliczbowość, jednocześnie minimalizując lub maksymalizując określoną funkcję celu.

W praktyce, osiągnięcie optymalności całkowitoliczbowej może wymagać od Solvera dodatkowych obliczeń i zastosowania specjalnych metod, takich jak metoda gałęzi i granic( (ang. Branch and Bound, B&B) to algorytm optymalizacyjny wykorzystywany w Solverze do rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej, czyli takich, gdzie zmienne decyzyjne muszą przyjmować wartości całkowite, często spotykany w problemach programowania całkowitoliczbowego. ), która pozwala na efektywne przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania spełniającego wszystkie warunki, w tym całkowitoliczbowość zmiennych decyzyjnych.

Jeśli opcja optymalności całkowitoliczbowej jest ustawiona na 1%, oznacza to, że Solver uzna rozwiązanie za wystarczająco dobre, jeśli będzie ono w zakresie 1% od optymalnego rozwiązania teoretycznego. Na przykład, jeśli najlepsze teoretyczne rozwiązanie problemu optymalizacyjnego ma wartość funkcji celu równą 100, to Solver zaakceptuje jako rozwiązanie każde, którego wartość funkcji celu znajduje się w zakresie 99 do 101.

To ustawienie jest szczególnie przydatne w przypadkach, gdy poszukiwanie absolutnie najlepszego rozwiązania (z dokładnością do najmniejszej możliwej jednostki) byłoby zbyt czasochłonne lub skomplikowane z powodu złożoności problemu. Pozwala to na znalezienie praktycznego rozwiązania w rozsądnym czasie, z akceptowalnym poziomem przybliżenia do idealnego wyniku.

Do czego służy ustawienie maksymalnego czasu pracy Solvera?

Solver - maksymalny czasu

Ustawienie maksymalnego czasu pracy Solvera pozwala określić maksymalny czas, przez który Solver będzie próbował znaleźć rozwiązanie problemu optymalizacyjnego. Jest to przydatna funkcja, która pomaga kontrolować czas trwania procesu optymalizacji, szczególnie w przypadkach, gdy rozwiązanie problemu może być czasochłonne ze względu na jego złożoność lub gdy istnieje ryzyko, że Solver wpadnie w pętlę nieskończoną.

Zastosowanie tego ustawienia pozwala użytkownikowi na zaplanowanie, jak długo Solver będzie pracował nad danym problemem, zanim automatycznie zatrzyma proces rozwiązywania. Jest to szczególnie ważne w środowiskach biznesowych lub naukowych, gdzie czas jest cennym zasobem, i nie można pozwolić sobie na nieograniczone czasowo procesy obliczeniowe.

Załóżmy, że jest prowadzona praca nad optymalizacją rozmieszczenia produktów w magazynie, aby zminimalizować czas potrzebny na kompletację zamówień. Problem ten jest jednak złożony i obejmuje wiele zmiennych oraz ograniczeń. Ustawienie maksymalnego czasu pracy Solvera, na przykład na 30 minut, ograniczy czas poszukiwań optymalnego rozwiązania. Jeżeli w tym czasie Solver znajdzie najlepsze możliwe rozwiązanie, będzie to doskonały wynik. W przeciwnym razie, proces zostanie zatrzymany po upływie określonego czasu, co umożliwi ocenę dotychczas znalezionych rozwiązań lub zmianę strategii rozwiązywania problemu.

Czym jest liczba iteracji w Solverze?

Solver - liczba iteracji

Limit liczby iteracji w Solverze określa maksymalną liczbę prób, które Solver podejmie, aby znaleźć rozwiązanie problemu optymalizacyjnego. Jest to ważne ustawienie, które pozwala kontrolować proces rozwiązywania, szczególnie w sytuacjach, gdy poszukiwanie optymalnego rozwiązania może być złożone i czasochłonne.

Znaczenie limitu liczby iteracji:

 1. Kontrola czasu obliczeń: Ustawienie limitu iteracji pozwala z góry określić, jak intensywne będą próby rozwiązania problemu, co jest ważne w przypadku, gdy ograniczenia czasowe są kluczowym aspektem projektu.
 2. Zapobieganie nieskończonym pętlom: W niektórych przypadkach, szczególnie przy bardzo złożonych problemach optymalizacyjnych, istnieje ryzyko, że Solver wpadnie w nieskończoną pętlę prób znalezienia lepszego rozwiązania. Ustawienie limitu iteracji pomaga uniknąć tego problemu, automatycznie zatrzymując proces rozwiązywania po osiągnięciu ustalonej liczby prób.
 3. Optymalizacja zasobów: Limit iteracji pozwala na lepsze zarządzanie zasobami komputerowymi, ograniczając czas i moc obliczeniową wykorzystywaną przez Solver do rozwiązania problemu.

Załóżmy, że jest prowadzona praca nad optymalizacją trasy dostaw dla floty pojazdów dystrybucyjnych. Problem ten jest skomplikowany, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak czas dostawy, koszty paliwa i ograniczenia czasu pracy kierowców. Ustawienie limitu liczby iteracji na 1000 umożliwia Solverowi wykonanie maksymalnie 1000 prób znalezienia najbardziej efektywnej trasy przed zatrzymaniem procesu. Dzięki temu można znaleźć rozwiązanie w rozsądnym czasie, nawet jeśli nie będzie to najlepsze możliwe rozwiązanie, zapewniając przy tym, że zasoby obliczeniowe nie będą nadmiernie eksploatowane.

Czym są ograniczenia ewolucyjne i całkowitoliczbowe?

Solver - ograniczenia ewolucyjne i całkowitoliczbowe

Ograniczenia ewolucyjne i całkowitoliczbowe w Solverze odnoszą się do specyficznych typów ograniczeń, które mogą być stosowane w problemach optymalizacyjnych rozwiązywanych za pomocą metody ewolucyjnej. Ograniczenia całkowitoliczbowe wymagają, aby wybrane zmienne decyzyjne przyjmowały jedynie wartości całkowite, natomiast ograniczenia ewolucyjne są związane z metodą ewolucyjną, która jest stosowana do rozwiązywania problemów, gdzie tradycyjne metody (takie jak liniowa czy nieliniowa optymalizacja) mogą nie być efektywne. Metoda ewolucyjna wykorzystuje techniki inspirowane procesami ewolucji biologicznej, takie jak selekcja, krzyżowanie i mutacja, do eksploracji przestrzeni rozwiązań w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania problemu.

Czym jest Maksymalna liczba podproblemów w Solverze?

Solver - Maksymalna liczba podproblemów

Maksymalna liczba podproblemów w Solverze określa limit liczby podproblemów, które Solver może wygenerować i zbadać podczas poszukiwania rozwiązania problemu optymalizacyjnego, szczególnie w kontekście metody ewolucyjnej. Jest to parametr kontrolujący głębokość i zakres eksploracji przestrzeni rozwiązań przez algorytm, ograniczając liczbę różnych ścieżek poszukiwań, które algorytm może równocześnie śledzić. Ustawienie tego limitu pomaga w zarządzaniu złożonością obliczeniową procesu rozwiązywania, a także w optymalizacji czasu potrzebnego na znalezienie rozwiązania, balansując między dokładnością a wydajnością obliczeniową.

Przykładowo wyobraź sobie, że masz duży karton klocków LEGO i chcesz zbudować z nich wiele różnych modeli samochodów. Każdy model samochodu to „podproblem”, czyli mały projekt, który możesz zrealizować, używając klocków. Solver stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie matematycznego problemu.

Mówiąc o „maksymalnej liczbie podproblemów” w Solverze, to jakbyś miał limit, ile różnych modeli samochodów możesz zacząć budować jednocześnie. Jeśli masz limit równy 10, to oznacza, że możesz pracować nad budowaniem jednocześnie tylko 10 modeli samochodów. Jeśli chcesz spróbować zbudować więcej modeli, musisz najpierw skończyć pracę nad jednym z tych, nad którymi już pracujesz, zanim zaczniesz nowy.

W przypadku Solvera, jeśli ustawisz maksymalną liczbę podproblemów na 10, oznacza to, że algorytm będzie próbował znaleźć najlepsze rozwiązanie, eksplorując jednocześnie maksymalnie 10 różnych ścieżek lub opcji. To pomaga komputerowi skoncentrować się na najbardziej obiecujących opcjach, zamiast próbować wszystkiego naraz, co mogłoby zająć bardzo dużo czasu.

Czym jest maksymalna liczba dopuszczalnych rozwiązań?

Solver - maksymalna liczba dopuszczalnych rozwiązań

W Solverze, ustawiając maksymalną liczbę dopuszczalnych rozwiązań, decydujesz, ile różnych rozwiązań problemu algorytm może rozważyć jako „dobre” lub wystarczająco bliskie idealnemu rozwiązaniu, zanim zatrzyma poszukiwania. To pomaga skupić się na najbardziej obiecujących rozwiązaniach, ograniczając jednocześnie ilość czasu i zasobów komputera potrzebnych na znalezienie najlepszego rozwiązania.

Zakładka – Nieliniowa GRG

Do czego służy opcja zbieżności w metodzie nieliniowej GRG Solvera?

Solver - zbieżność w metodzie nieliniowej GRG

Opcja zbieżności w metodzie nieliniowej GRG (Generalized Reduced Gradient) w Solverze służy do określenia, jak blisko rozwiązania muszą być kolejne iteracje algorytmu, aby uznać, że proces optymalizacji osiągnął punkt zbieżności, czyli moment, w którym dalsze iteracje nie przynoszą już znaczącej poprawy rozwiązania. W praktyce jest to wartość progowa, która określa minimalną różnicę między wynikami dwóch kolejnych iteracji, przy której algorytm może zatrzymać poszukiwania, uznając, że znalazł optymalne (lub wystarczająco dobre) rozwiązanie.

Załóżmy, że jest prowadzona praca nad optymalizacją formuły składu chemicznego produktu w celu zwiększenia jego wydajności, biorąc pod uwagę różnorodne składniki i ich proporcje. Wykorzystanie metody nieliniowej GRG oraz odpowiednie ustawienie opcji zbieżności umożliwi znalezienie optymalnej kombinacji składników, jednocześnie zapewniając, że proces poszukiwań zostanie zakończony w rozsądnym czasie. Taki proces pozwoli osiągnąć rozwiązanie, które spełnia zadane kryteria wydajności z akceptowalną dokładnością.

Jakie jest znaczenie obliczania pochodnych ‚w przód’ i ‚centralnie’ w Solverze?

Solver - pochodne

Obliczanie pochodnych w przód i centralnie w Solverze jest metodą, dzięki której program może lepiej zrozumieć, jak małe zmiany w wartościach zmiennych decyzyjnych wpływają na wynik funkcji celu, czyli na to, co próbujemy zoptymalizować. To trochę jak próbowanie zrozumieć, jak zmienia się prędkość samochodu, gdy delikatnie dociskasz lub puszczasz pedał gazu.

Obliczanie pochodnych ‚w przód’ polega na tym, że Solver patrzy, co się stanie z wartością funkcji celu, gdy zwiększymy wartość zmiennej decyzyjnej o małą, stałą ilość. To jak zobaczyć, jak zmienia się prędkość samochodu, gdy naciskasz pedał gazu.

Obliczanie pochodnych ‚centralnie’ jest bardziej zaawansowaną techniką, gdzie Solver sprawdza, co się dzieje z funkcją celu, gdy zmieniamy wartość zmiennej decyzyjnej zarówno w górę, jak i w dół o małą ilość. Jest to bardziej dokładny sposób na zrozumienie, jak funkcja celu reaguje na zmiany, ponieważ bierze pod uwagę zmiany z obu stron. To jak sprawdzenie, jak zmienia się prędkość samochodu, gdy delikatnie dociskasz lub puszczasz pedał gazu, i porównanie obu reakcji.

Obliczanie pochodnych w obu tych sposobach pomaga Solverowi lepiej nawigować w procesie optymalizacji, co jest szczególnie ważne w problemach nieliniowych, gdzie relacje między zmiennymi a funkcją celu mogą być skomplikowane. Ułatwia to znalezienie kierunku, w którym należy się poruszać, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie problemu.

Załóżmy, że firma produkująca stoły dąży do zminimalizowania kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Celem jest określenie optymalnej liczby godzin pracy maszyn (x) i ilości materiału (y), mających wpływ na całkowity koszt (C).

Jeśli masz funkcję kosztu:

C(x,y)=100x+50y

 • Używając pochodnej ‚w przód’ dla x, możesz zwiększyć x o małą wartość (np. x+1) i obliczyć, jak to wpłynie na C. Jeśli C wzrasta, wiesz, że musisz zmniejszyć liczbę godzin pracy maszyn.
 • Używając pochodnej ‚centralnie’ dla x, obliczasz zmianę w C zarówno dla x+1, jak i x-1. Daje to dokładniejszy obraz wpływu godzin pracy maszyn na koszt i może pomóc w precyzyjniejszym dostosowaniu liczby godzin w celu minimalizacji C.

W praktyce, jeśli obliczenia pokażą, że zwiększenie godzin pracy maszyn (x) o jedną godzinę zwiększa koszt o więcej niż oszczędności z tytułu mniejszego zużycia materiału (y), to strategią minimalizacji kosztów będzie redukcja godzin pracy. Pochodne pozwalają na takie analizy, dostarczając informacji, które kierunki zmian są najbardziej obiecujące dla osiągnięcia celu optymalizacji.

Czym jest i do czego służy opcja Multistartu w Solverze?

Solver - opcja Multistartu

Opcja Multistartu w Solverze jest techniką stosowaną głównie w metodach optymalizacji nieliniowej, która pozwala na poszukiwanie globalnego optimum problemu poprzez wielokrotne rozpoczynanie procesu optymalizacji z różnych, losowo wybranych punktów startowych. Celem tej metody jest zwiększenie szansy na znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania, unikając pułapek lokalnych minimów lub maksimów, które mogą nie być optymalnym rozwiązaniem całego problemu.

Metoda ta jest szczególnie przydatna w problemach, gdzie zależności między zmiennymi są nieliniowe oraz w sytuacjach, gdy problem zawiera wiele zmiennych decyzyjnych, co sprawia, że tradycyjne metody mogą mieć trudności z efektywnym znalezieniem globalnego optimum.

Załóżmy, że jest prowadzona firma produkująca specjalistyczne urządzenia, gdzie cel stanowi optymalizacja projektu pod względem kosztu produkcji i efektywności energetycznej. Problem ten charakteryzuje się złożonością, wymagając zbalansowania różnorodnych czynników, takich jak wybór materiałów, konstrukcja i procesy produkcyjne, które są ze sobą silnie powiązane w sposób nieliniowy.

Stosując opcję Multistartu, Solver może rozpocząć poszukiwanie optymalnego projektu z wielu różnych „punktów startowych”, co pozwala na eksplorację różnych kombinacji czynników. Dzięki temu masz większą szansę na znalezienie projektu, który oferuje najlepszy kompromis między kosztem a efektywnością, unikając rozwiązań, które są optymalne tylko lokalnie, ale nie globalnie.

Czym jest rozmiar populacji w metodzie Multistartu?

Solver - rozmiar populacji w metodzie Multistartu

Rozmiar populacji w metodzie Multistartu w Solverze ma kluczowe znaczenie dla procesu rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, szczególnie tych o charakterze nieliniowym. Populacja w tym kontekście oznacza zbiór różnych punktów startowych, z których algorytm rozpoczyna poszukiwanie optymalnego rozwiązania.

Wpływ rozmiaru populacji:

 1. Większa różnorodność rozwiązań: Większa populacja oznacza, że Solver bada większą liczbę punktów startowych, co zwiększa szanse na znalezienie globalnego optimum, ponieważ algorytm ma możliwość eksploracji bardziej zróżnicowanych obszarów przestrzeni rozwiązań.
 2. Wyższy czas obliczeń: Z drugiej strony, większa populacja wymaga więcej czasu na obliczenia, ponieważ algorytm musi ocenić większą liczbę punktów startowych. Może to prowadzić do dłuższego czasu poszukiwań optymalnego rozwiązania.
 3. Lepsza jakość rozwiązań: Generalnie, rozpoczynanie procesu z większej liczby punktów startowych zwiększa prawdopodobieństwo, że Solver uniknie lokalnych minimów (lub maksimów), które nie są optymalnym rozwiązaniem całego problemu, co może skutkować znalezieniem lepszej jakości rozwiązań.

Załóżmy, że jest prowadzona praca nad optymalizacją mieszanki składników dla nowego produktu spożywczego. Celem jest osiągnięcie produktu, który jest zarówno smaczny, jak i odżywczy, z dostępnością różnych składników o zróżnicowanych właściwościach smakowych i odżywczych. Przy wykorzystaniu w Solverze metody Multistart z dużą populacją punktów startowych, możliwe jest przetestowanie wielu różnych kombinacji składników, co zwiększa szanse na znalezienie optymalnej mieszanki. Jednakże, należy być przygotowanym na to, że taki proces może wymagać więcej czasu, niż w przypadku wyboru mniejszej liczby punktów startowych.

Do czego służy inicjator losowy w opcjach Multistartu i ewolucyjnej Solvera?

Solver - inicjator losowy w opcjach Multistartu

Inicjator losowy w opcjach Multistartu i metody nieliniowej GRG Solvera służy do określenia początkowego punktu (lub punktów) dla algorytmu poszukiwania rozwiązania, wprowadzając element losowości do procesu wyboru punktów startowych. W metodzie Multistartu, gdzie proces optymalizacji jest uruchamiany wielokrotnie z różnych punktów startowych, inicjator losowy decyduje o tym, jak te punkty startowe są rozłożone w przestrzeni rozwiązań.

Zastosowanie inicjatora losowego:

 1. Zwiększenie różnorodności rozwiązań: Użycie inicjatora losowego sprzyja eksploracji szerokiej przestrzeni rozwiązań, ponieważ algorytm nie jest ograniczony do szukania w okolicy jednego punktu startowego, co zwiększa szanse na znalezienie globalnego optimum.
 2. Reprodukowalność wyników: Choć inicjator losowy wprowadza element losowości do procesu poszukiwania, możliwe jest ustawienie konkretnego „ziarna” losowania (seed value), co umożliwia reprodukowanie tych samych wyników przy ponownym uruchomieniu Solvera z tym samym ustawieniem. Jest to przydatne do testowania i porównywania różnych opcji optymalizacyjnych.
 3. Unikanie pułapek lokalnych minimum/maximum: Dzięki losowemu rozpoczęciu poszukiwań z różnych miejsc, algorytm ma mniejszą szansę utknąć w lokalnych minimum lub maksimum, które nie są najlepszym rozwiązaniem całego problemu.

„Inicjator losowy” (ang. random seed) to wartość używana do inicjowania generatora liczb losowych w algorytmach, które wykorzystują losowość, np. przy wybieraniu punktów startowych w opcji Multistart. Jeśli to pole jest puste, oznacza to, że każde uruchomienie Solvera może użyć innego zestawu liczb losowych, co prowadzi do generowania różnych punktów startowych przy każdym uruchomieniu. Inicjator losowy domyślnie jest pusty.

Ustawienie inicjatora losowego na konkretną wartość, np. 1 lub 50, sprawia, że proces generowania punktów startowych jest powtarzalny:

 • Jeśli wybierzesz 1 jako wartość inicjatora losowego i uruchomisz Solvera kilka razy z tym samym problemem i ustawieniami, każde uruchomienie będzie generowało ten sam zestaw punktów startowych, co zapewnia powtarzalność eksperymentów i ułatwia analizę wpływu innych ustawień na wyniki optymalizacji.
 • Wybór różnych wartości inicjatora losowego (np. 1, a następnie 50) pozwoli na eksplorację przestrzeni rozwiązań z różnych „perspektyw startowych”, co może być przydatne w identyfikowaniu najlepszego możliwego rozwiązania, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych problemów nieliniowych, które mogą mieć wiele lokalnych ekstremów.

Podsumowując, puste pole inicjatora losowego daje różne punkty startowe przy każdym uruchomieniu, co zwiększa eksplorację przestrzeni rozwiązań, natomiast ustawienie konkretnego inicjatora losowego zapewnia powtarzalność punktów startowych, co ułatwia analizę i porównywanie wyników.

Załóżmy, że jest optymalizowany plan treningowy dla sportowca, z celem znalezienia najlepszego balansu między treningiem siłowym a cardio, aby maksymalizować ogólną wydajność. Przy zastosowaniu metody nieliniowej GRG z inicjatorem losowym, proces optymalizacji może być rozpoczęty od wielu różnych „planów treningowych”, co zwiększa szanse na znalezienie najbardziej efektywnego planu, prowadzącego do optymalnych wyników sportowych. Ustawienie konkretnego ziarna losowego umożliwi powtórzenie eksperymentu i potwierdzenie wyników.

Czym jest i do czego służy wymaganie granic dla zmiennych w Solverze?

Solver - wymagaj granic dla zmiennych

Opcja „Wymagaj granic dla zmiennych” w formie checkboxa w Solverze służy do wskazania, czy Solver powinien uwzględniać określone granice dla zmiennych decyzyjnych podczas procesu optymalizacji. Zaznaczenie tej opcji informuje Solver, że wszystkie zmienne decyzyjne będą miały określone ograniczenia. Jednak samo zaznaczenie tej opcji nie ustala wartości tych granic – to użytkownik musi zrobić osobno.

Granice dla zmiennych ustala się w sekcji „Ograniczenia” w oknie dialogowym Solvera.

Każda zmienna decyzyjna może mieć określone różne ograniczenia, a ich wartości są ustalane indywidualnie przez użytkownika w oparciu o potrzeby i specyfikę danego problemu optymalizacyjnego. Warto pamiętać, że ustawienie realistycznych i adekwatnych do problemu granic jest kluczowe dla skuteczności i efektywności procesu optymalizacji.

Chociaż określenie granic dla wszystkich zmiennych nie jest absolutnie wymagane (można odznaczyć opcję „Wymagaj granic dla zmiennych”), jest to praktycznie niezbędne, aby Solver mógł znaleźć dobre rozwiązania w rozsądnym czasie.

Zakładka – Ewolucyjna

Solver - zakładka ewolucyjna

Do czego służy opcja zbieżności w metodzie ewolucyjnej Solvera?

Opcja zbieżności w metodzie ewolucyjnej Solvera służy do określenia, kiedy algorytm może przestać szukać lepszego rozwiązania, ponieważ uzna, że znalezione dotychczas jest wystarczająco dobre. Można to porównać do gry w ciepło-zimno, gdzie zbliżasz się do ukrytego przedmiotu: im bliżej celu, tym „cieplej”. Opcja zbieżności mówi Solverowi, jak „ciepło” musi być, żeby uznać, że jesteś wystarczająco blisko szukanego przedmiotu, czyli optymalnego rozwiązania.

W praktyce, poprzez ustawienie opcji zbieżności, definiuje się, jak niewielka różnica między kolejnymi rozwiązaniami (iteracjami algorytmu) jest akceptowalna, aby uznać, że dalsze poszukiwania nie przyniosą już znaczącej poprawy. Na przykład, ustalenie zbieżności na niską wartość informuje Solver, że oczekiwane jest bardzo dokładne dopasowanie do optymalnego rozwiązania przed zakończeniem poszukiwań.

Z kolei, wybór wyższej wartości zbieżności sygnalizuje, że mniejsze ulepszenia rozwiązania między iteracjami nie są istotne i Solver może zakończyć pracę szybciej, akceptując rozwiązanie, które jest „blisko” optymalnego, ale niekoniecznie jest absolutnie najlepsze.

Czym jest i do czego służy szybkość mutacji w metodzie ewolucyjnej w Solverze?

Solver - szybkość mutacji w metodzie ewolucyjnej

Szybkość mutacji w metodzie ewolucyjnej Solvera odnosi się do częstotliwości, z jaką algorytm wprowadza losowe zmiany (mutacje) w zmiennych decyzyjnych podczas procesu poszukiwania optymalnego rozwiązania. Jest to kluczowy parametr w algorytmach ewolucyjnych, który ma na celu zapewnienie różnorodności genetycznej w populacji rozwiązań, co pomaga w eksploracji przestrzeni rozwiązań i zapobiega utknięciu algorytmu w lokalnych minimach lub maksimach.

Do czego to służy:

 1. Zwiększenie różnorodności rozwiązań: Przez wprowadzanie losowych zmian, szybkość mutacji pozwala na generowanie nowych, potencjalnie lepszych rozwiązań, które mogą być dalekie od aktualnie znanych. Pomaga to algorytmowi zbadać szerszy obszar przestrzeni rozwiązań.
 2. Unikanie lokalnych optimum: W problemach optymalizacyjnych, gdzie istnieją liczne lokalne optimum, szybkość mutacji może pomóc w „wyskoczeniu” z takiego lokalnego optimum i kontynuacji poszukiwań w kierunku globalnego optimum.
 3. Dostosowanie do złożoności problemu: Szybkość mutacji można dostosować do specyfiki problemu optymalizacyjnego. W przypadkach, gdy przestrzeń rozwiązań jest bardzo złożona, wyższa szybkość mutacji może być korzystna. Dla prostszych problemów, mniejsza szybkość mutacji może być wystarczająca i skuteczniejsza.

Szybkość mutacji jest większa przy wartości 2, co sprzyja szerokiej eksploracji, podczas gdy wartość 0,1 prowadzi do bardziej konserwatywnej, lokalnej eksploracji. Wybór odpowiedniej wartości zależy od konkretnego problemu i tego, czy bardziej potrzebujemy eksploracji czy eksploatacji w procesie poszukiwania optymalnego rozwiązania.

Załóżmy, że jest prowadzona optymalizacja schematu treningowego dla grupy sportowców, gdzie poszukiwane jest idealne połączenie różnych typów aktywności fizycznej (siłowej, wytrzymałościowej, szybkościowej) odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Ustawienie wyższej szybkości mutacji pozwala na częstsze eksperymentowanie z różnymi kombinacjami treningowymi, co zwiększa szansę na znalezienie najbardziej efektywnego schematu dla każdego sportowca. Jednak, jeśli zaobserwowane zostanie, że algorytm zbyt często oddala się od już dobrych rozwiązań, może zostać rozważone obniżenie szybkości mutacji, co umożliwi skupienie się na dokładniejszej optymalizacji wokół obiecujących rozwiązań.

Jak rozmiar populacji wpływa na algorytm ewolucyjny w Solverze?

Solver - rozmiar populacji

Rozmiar populacji w algorytmie ewolucyjnym w Solverze ma istotny wpływ na proces poszukiwania optymalnego rozwiązania problemu optymalizacyjnego. Populacja w tym kontekście oznacza zbiór potencjalnych rozwiązań (kandydatów), z których każde jest ewaluowane w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Wpływ rozmiaru populacji:

 1. Zwiększenie różnorodności rozwiązań: Większa populacja oznacza większą różnorodność kandydatów na rozwiązania. Dzięki temu algorytm ma większą szansę na zbadanie szerokiego spektrum możliwości i potencjalne odkrycie lepszych rozwiązań, ponieważ rozważa więcej opcji.
 2. Lepsze eksplorowanie przestrzeni rozwiązań: Większa liczba rozwiązań w populacji pozwala na lepsze eksplorowanie przestrzeni rozwiązań, co jest szczególnie ważne w przypadku złożonych problemów optymalizacyjnych z wieloma lokalnymi ekstremami. To zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia globalnego optimum.
 3. Zwiększenie wymagań obliczeniowych: Z drugiej strony, większa populacja wymaga większych zasobów obliczeniowych, w tym czasu procesora i pamięci, ponieważ algorytm musi ocenić większą liczbę potencjalnych rozwiązań. Może to prowadzić do dłuższego czasu poszukiwania optymalnego rozwiązania.
 4. Ryzyko powolnej konwergencji: Chociaż większa populacja zwiększa różnorodność rozwiązań, może również spowolnić proces konwergencji do optymalnego rozwiązania, szczególnie jeśli wiele rozwiązań w populacji jest dalekie od optymalnego. W takim przypadku algorytm może potrzebować więcej iteracji, aby „skoncentrować się” na najbardziej obiecujących regionach przestrzeni rozwiązań.

Wybór odpowiedniego rozmiaru populacji jest kwestią balansu między potrzebą eksploracji przestrzeni rozwiązań a ograniczeniami zasobów obliczeniowych i czasu. W niektórych przypadkach, mniejsza populacja może być bardziej efektywna, szczególnie jeśli problem jest mniej złożony, natomiast w przypadku bardziej złożonych problemów, większa populacja może przynieść lepsze wyniki kosztem większych wymagań obliczeniowych.

Do czego służy opcja maksymalnego czasu bez poprawy w metodzie ewolucyjnej w Solverze?

Solver - maksymalny czasu bez poprawy

Opcja maksymalnego czasu bez poprawy w metodzie ewolucyjnej Solvera jest mechanizmem, który pozwala na zakończenie procesu optymalizacji, jeśli przez określony czas wyrażony w sekundach nie zostaną znalezione lepsze rozwiązania. Oznacza to, że algorytm przestanie szukać nowych, potencjalnie lepszych kandydatów na rozwiązanie, jeżeli przez ustalony okres nie dojdzie do poprawy wartości funkcji celu.

Do czego to służy:

 1. Efektywne zarządzanie czasem obliczeń: Ta opcja pomaga uniknąć nadmiernie długiego czasu obliczeń w przypadkach, gdy dalsze poszukiwania są mało prawdopodobne, aby przynieść znaczące ulepszenia. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie zasobów obliczeniowych.
 2. Zapobieganie stagnacji algorytmu: W algorytmach ewolucyjnych istnieje ryzyko, że proces optymalizacji utknie w pewnym punkcie, gdzie dalsze iteracje nie prowadzą do poprawy. Ustawienie maksymalnego czasu bez poprawy zapobiega utrzymywaniu się w stanie stagnacji, automatycznie kończąc proces, gdy brak jest postępu.
 3. Umożliwienie efektywnej optymalizacji: Dzięki tej opcji użytkownik ma większą kontrolę nad procesem optymalizacji, mogąc zdecydować, po jakim czasie braku poprawy uznać zadanie za wystarczająco zoptymalizowane i skupić się na najlepszym znalezionym do tej pory rozwiązaniu.

Załóżmy, że jest prowadzona optymalizacja rozmieszczenia produktów w magazynie, mająca na celu minimalizację czasu potrzebnego na kompletowanie zamówień. Wykorzystanie metody ewolucyjnej umożliwia eksplorację różnych konfiguracji rozmieszczenia. Ustawienie opcji maksymalnego czasu bez poprawy na 10 minut (600 sekund) pozwala na zakończenie procesu optymalizacji, jeżeli przez ten czas nie zostanie znalezione lepsze rozmieszczenie niż dotychczas najlepsze. Dzięki temu, nawet bez odnalezienia idealnego rozmieszczenia, jest uzyskiwane najlepsze dostępne rozwiązanie w rozsądnym czasie, co pozwala na uniknięcie nadmiernego wydłużania procesu optymalizacji.

Przykłady użycia Solvera

Przykład 1

W tym przykładzie nieliniowym chcemy zobaczyć wysokość raty, która nie będzie przekraczała 3500zł dla kredytu co najmniej 100 000zł przy rocznej stopie procentowej 5,6%. Do znalezienia tej raty musimy posłużyć się funkcją finansową PMT, o której więcej można się dowiedzieć w tym miejscu – blog PMT.

Solver - przykład

Przykład 2

Chcemy znaleźć optymalny sposób na dystrybucję naszych produktów, tak aby zminimalizować całkowity koszt transportu, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania klientów i nie przekraczając możliwości produkcyjnych naszych fabryk. Musimy określić, jakie ilości i z których lokalizacji powinniśmy wysyłać, aby nasze działania były kosztowo efektywne, a jednocześnie nie naruszały umów z klientami oraz możliwości produkcyjnych. Solver pomoże nam ustalić, jak rozdzielić produkcję między fabryki i jak zorganizować logistykę, aby koszty transportu były jak najniższe, z zachowaniem wysokiej jakości i terminowości dostaw.

Solver - przykład

Przykład 3

Chcemy znaleźć optymalną alokację budżetu w wysokości 100 milionów USD na trzy różne projekty inwestycyjne. Naszym celem jest maksymalizacja potencjalnego zwrotu z inwestycji, jednocześnie unikając ryzyka strat, które mogłyby przekroczyć wartość zainwestowanych środków. Każdy z projektów może być sfinansowany w różnej kwocie, a oczekiwane zyski lub straty zostały oszacowane i przedstawione w odpowiednim wierszu arkusza kalkulacyjnego. Musimy określić, w jaki sposób podzielić dostępny budżet między te projekty, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia maksymalnych zysków przy założonych ograniczeniach.

Zadanie to jest skomplikowane przez nieliniowy charakter zysków, które są przewidywane dla każdego z projektów B7, C7 i D7.

Solver - przykład

Podsumowanie

Podczas naszej szczegółowej analizy i praktycznych przykładów z wykorzystaniem narzędzia Solver w Excelu, zgłębiliśmy zarówno jego podstawowe funkcje, jak i zaawansowane opcje optymalizacyjne. Poznaliśmy metody włączania Solvera oraz strukturę jego interfejsu użytkownika. Rozważaliśmy różnice między problemami liniowymi i nieliniowymi, gładkimi oraz niegładkimi, a także nauczyliśmy się interpretować pochodne i gradienty. Zajęliśmy się również takimi koncepcjami, jak programowanie proximalne i użycie skalowania automatycznego dla poprawy dokładności obliczeń.

Wyeksplorowaliśmy szczególnie istotne w praktyce kwestie, takie jak ustawianie wartości nieujemnych dla zmiennych, rozumienie ograniczeń typu dif, int oraz bin, i zastosowanie opcji dokładności ograniczenia dla bardziej precyzyjnej optymalizacji. Przeanalizowaliśmy wykorzystanie metody Multistart oraz wpływ szybkości mutacji i rozmiaru populacji w metodzie ewolucyjnej, co pomogło nam zrozumieć, jak Solver radzi sobie z kompleksowymi problemami, które wymagają globalnego podejścia do poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Solver okazał się być narzędziem niezwykle potężnym, zdolnym do rozwiązywania zarówno skomplikowanych zadań biznesowych, jak i prostszych, codziennych problemów finansowych. Demonstracja jego zdolności w praktycznych zastosowaniach, takich jak planowanie budżetu czy optymalizacja planów treningowych, pokazała jego wszechstronność i dostępność dla użytkowników na różnych poziomach zaawansowania.

W konkluzji, Solver w Excelu jest narzędziem nieocenionym dla tych, którzy pragną podejmować decyzje oparte na solidnych analizach optymalizacyjnych, oferując elastyczność i głębię w rozwiązywaniu szerokiej gamy problemów optymalizacyjnych.

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.