fbpx

Funkcja PMT() w Excelu

Wprowadzenie

Excel, potężne narzędzie do analizy danych i obliczeń finansowych, oferuje wiele funkcji, które ułatwiają codzienną pracę z arkuszami kalkulacyjnymi. Jedną z takich przydatnych funkcji jest PMT(), która umożliwia obliczenie równych rat pożyczki lub inwestycji. Ta funkcja może okazać się niezastąpiona dla wszystkich, którzy zajmują się finansami, zarządzaniem projektami czy planowaniem przyszłości.

Jak masz tendencję do podwójnego klikania to możesz niechcący czasem użyć zamiast PMT to PPMT 😊 . Bądź czujny! Funkcja PMT, znana jako „Payment”, to narzędzie, które umożliwia obliczanie równych, okresowych płatności, takich jak rata pożyczki lub comiesięczna wpłata na inwestycję. Może to być przydatne w momencie, gdy rozważamy wzięcie pożyczki lub planujemy inwestycję, a chcemy dowiedzieć się, ile musimy płacić co miesiąc, aby uregulować zobowiązanie finansowe.

Innymi słowy, funkcja PMT pozwala nam wyznaczyć stałą kwotę, którą będziemy regularnie spłacać, aby spłacić pożyczkę lub zainwestować określoną sumę w określonym okresie. Parametry, takie jak stopa procentowa, liczba okresów i wartość przyszła, wprowadzone do funkcji PMT, pomogą nam obliczyć tę równą, stałą płatność. 

Funkcja PPMT (więcej na jej temat znajdziesz tutaj), co w skrócie oznacza „Principal Payment”, to narzędzie skoncentrowane na spłacie kapitału w ramach pożyczki lub inwestycji. Może wydawać się skomplikowaną nazwą, ale jej działanie jest dość intuicyjne. Funkcja PPMT pozwala nam obliczyć, ile z danej płatności przypada na spłatę samego kapitału, pomijając odsetki.

W praktyce, kiedy spłacamy pożyczkę lub obniżamy zobowiązanie finansowe, pewna część płatności jest przeznaczona na spłatę kapitału, a reszta to opłaty odsetkowe. Funkcja PPMT pozwala nam wizualizować tę spłatę kapitału w konkretnych okresach. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak nasza pożyczka lub inwestycja zmniejsza się stopniowo w miarę spłaty kapitału.

Podsumowując, zarówno funkcja PMT jak i PPMT są użytecznymi narzędziami w Excelu, które pomagają w analizie finansowej. Funkcja PMT pozwala nam obliczyć równą, stałą płatność, która pomoże w planowaniu pożyczek i inwestycji. Natomiast funkcja PPMT skupia się na spłacie kapitału, pozwalając nam lepiej zrozumieć, jak zmniejsza się nasze zobowiązanie finansowe w miarę spłaty.

Składnia i argumenty funkcji

Składnia funkcji PMT w Excelu jest następująca:

PMT(stopa; liczba_okresów; wb; [wp]; [typ]) 

Gdzie:

  • stopa: Argument wymagany. To stopa procentowa pożyczki lub inwestycji.
  • liczba_okresów: Argument wymagany. Oznacza całkowitą liczbę spłat w ramach pożyczki lub inwestycji.
  • wb: Argument wymagany. Jest to wartość bieżąca, czyli kwota całkowita będąca wartością serii przyszłych płatności (kapitał). 
  • wp: Argument opcjonalny. Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Domyślnie wynosi 0.
  • typ: Argument opcjonalny. Może przyjąć wartość 0 lub 1, wskazując, kiedy płatność jest należna (na koniec okresu lub na początek okresu).

Jeśli chodzi o argumenty typ oraz wp, w przypadku ich pominięcia przyjmowane są wartości domyślne: wp = 0 i typ = 0.

Jak obliczyć wartość bieżącą WB w Excelu? Aby obliczyć wartość bieżącą w Excelu, można skorzystać z funkcji PV lub funkcji finansowej NPV (Net Present Value), która mierzy różnicę między obecnymi nakładami finansowymi a wartością przyszłych przychodów lub płatności. Przykładowo, jeśli bierzemy pożyczkę, wartość bieżąca będzie równa kwocie pożyczki.

Jak obliczyć wartość przyszłą WP w Excelu? Możemy użyć funkcji FV (Future Value) w Excelu. Funkcja FV pomaga wyznaczyć przyszłą wartość inwestycji lub długu, biorąc pod uwagę stopę procentową i liczbę okresów. W przypadku spłacania pożyczki, wartość przyszła może być zazwyczaj przyjęta jako 0, co oznacza spłatę do zera.

Kiedy stosujemy funkcje PMT i PPMT, wartość bieżąca (WB) reprezentuje kwotę pożyczki lub inwestycji, a wartość przyszła (WP) jest opcjonalnym parametrem, który określa, jakie saldo chcielibyśmy uzyskać po zakończeniu okresu spłaty lub inwestycji.

Mając to na uwadze, przy korzystaniu z funkcji PMT i PPMT, wartość bieżąca (WB) to kwota, na której opierają się obliczenia, a wartość przyszła (WP) określa ostateczny cel inwestycji lub spłaty.

Dlaczego NPV, a nie PV dla obliczenia wartości bieżącej jest lepsza w przypadku funkcji PMT?

W kontekście wyjaśniania wartości bieżącej (WB) i wartości przyszłej (WP) w funkcjach PMT i PPMT, zdecydowaliśmy się użyć funkcji NPV, aby pokazać, że jest to bardziej wszechstronne narzędzie, które może być używane w różnych sytuacjach finansowych. Chcieliśmy, żeby nasz opis był zrozumiały zarówno dla osób, które zetknęły się z zagadnieniem wartości bieżącej po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy są bardziej zaawansowani w analizie finansowej.

Podsumowując, wybór funkcji NPV zamiast PV (Present Value) wynikał z chęci przedstawienia bardziej uniwersalnego narzędzia, które może być używane w różnych kontekstach finansowych. Funkcja NPV umożliwia analizę wielu przepływów pieniężnych w czasie, co jest przydatne w bardziej złożonych scenariuszach. Użycie funkcji PV (Present Value) nie spowodowałoby błędnych danych w porównaniu z funkcją NPV (Net Present Value) w kontekście obliczeń wartości bieżącej i przyszłej. Oba są narzędziami do obliczania wartości pieniężnych w czasie, ale mają nieco różne zastosowania.

Przykłady użycia funkcji

Jak obliczyć roczną ratę pożyczki?

Aby zobrazować, jak działa funkcja PMT, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Chcemy obliczyć roczną ratę pożyczki o kwocie 10 000 zł i oprocentowaniu 5%. Wprowadźmy te dane do komórek B3, B4 i B5. W komórce B6 wpisz formułę: 

=PMT(B4/12, B5*12, -B3)

Wynik wynosi -1 272,79 zł, co oznacza, że rocznie musimy spłacać tyle przez 10 lat a miesięcznie 106,07.

Planowanie Kredytu Hipotecznego – jak obliczyć miesięczną ratę kredytu hipotecznego?

Wyobraźmy sobie, że chcemy obliczyć miesięczną ratę kredytu hipotecznego o kwocie 300 000 zł, oprocentowaniu 3%, spłacaną w ciągu 25 lat. Wprowadźmy te dane do komórek B3, B4 i B5. W komórce B6 wpisz formułę: 

 Formuła będzie wyglądać następująco: 

=PMT(B4/12;B5*12;-B3)

Funkcja PMT()) w Excelu

Otrzymujemy wynik -1 422,63 zł, co oznacza, że miesięcznie musimy spłacać tyle przez 25 lat.

Podsumowanie

Funkcja PMT w Excelu to nieocenione narzędzie do obliczania równych rat pożyczek i inwestycji. Pozwala na precyzyjne planowanie wydatków, ocenę opłacalności projektów oraz oszczędzanie na przyszłość. Pamiętaj, że poprawne użycie argumentów jest kluczowe dla uzyskania dokładnych wyników. Dzięki tej funkcji możesz lepiej zrozumieć koszty i korzyści związane z różnymi transakcjami finansowymi.

Przy użyciu funkcji PMT w Excelu możesz dokładnie planować swoje finanse, inwestycje i spłaty pożyczek. To narzędzie umożliwia analizę różnych scenariuszy oraz dostarcza wartościowych informacji, które pomagają podejmować mądre decyzje finansowe.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.