fbpx

Funkcja PPMT() w Excelu

Wprowadzenie

Funkcje w arkuszach kalkulacyjnych są kluczowymi narzędziami do wykonywania złożonych obliczeń i analizy danych. Jedną z takich funkcji w programie Microsoft Excel jest PPMT(). Ta funkcja ma zastosowanie w dziedzinach finansowych, umożliwiając obliczanie spłat kapitału w określonym okresie w oparciu o stałe, okresowe płatności i stałą stopę procentową. W niniejszym artykule dowiemy się, jak działa ta funkcja, jakie argumenty przyjmuje oraz jak można ją wykorzystać w praktyce.

Możesz zwrócić uwagę na podobieństwo między funkcją PPMT a PMT. Więcej na temat funkcji PMT znajdziesz tutaj. Funkcje PMT i PPMT są dwiema różnymi funkcjami w programie Microsoft Excel, które są używane w kontekście obliczeń finansowych, szczególnie związanych z pożyczkami i inwestycjami. Dlatego uważaj, aby z rozpędu nie kliknąć tego czego byś pierwotnie nie chciał 😊.  Oto krótka charakteryzacja obu funkcji:

Funkcja PMT:

Funkcja PMT (Payment) służy do obliczania równych, okresowych płatności potrzebnych do spłacenia pożyczki lub inwestycji w określonym okresie. Głównym celem tej funkcji jest określenie stałych kwot, które będą regularnie płatne, aby uregulować zobowiązanie finansowe. Funkcja PMT uwzględnia parametry takie jak stopa procentowa, liczba okresów i wartość przyszła, pozwalając obliczyć wysokość comiesięcznej spłaty pożyczki.

Funkcja PPMT:

Funkcja PPMT natomiast służy do obliczania spłaty kapitału w określonym okresie pożyczki lub inwestycji. W odróżnieniu od funkcji PMT, która oblicza całkowitą równą spłatę, funkcja PPMT umożliwia obliczenie tylko części spłaty związanej z kapitałem, pomijając odsetki. Dzięki temu możemy zobaczyć, ile z danej płatności przeznaczone jest na faktyczną redukcję kapitału zobowiązania.

Podsumowując, funkcja PMT oblicza całkowitą równą płatność, która składa się z kapitału i odsetek, natomiast funkcja PPMT oblicza tylko spłatę kapitału. Oba narzędzia są używane w kontekście analizy finansowej, aby pomóc w zrozumieniu struktury płatności i zobowiązań w trakcie spłaty pożyczek lub inwestycji. Akronim „PMT” w języku angielskim oznacza „Payment”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „Płatność”. Natomiast akronim „PPMT” to „Principal Payment”, co można przetłumaczyć jako „Spłata Kapitału”.

Składnia i argumenty funkcji PPMT()

Składnia funkcji PPMT() jest następująca:

PPMT(stopa; okres; liczba_okresów; wb; [wp]; [typ]) 

Gdzie:

 • stopa (wymagany): Oznacza stopę procentową dla danego okresu.
 • okres (wymagany): Wskazuje okres, dla którego chcemy obliczyć spłatę kapitału.
 • liczba_okresów (wymagany): To całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.
 • wb (wymagany): Reprezentuje obecną wartość, czyli całkowitą sumę bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności.
 • wp (opcjonalny): Przyszła wartość, czyli saldo kasowe, które ma zostać osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności. Domyślnie 0.
 • typ (opcjonalny): Wartość 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność jest należna (na koniec okresu – 0 lub na początku okresu – 1).

Jak obliczyć WB i WP za pomocą funkcji? Bardzo obszerne wytłumaczenie i opis znajduje się w blogu z funkcją PMT tutaj!

Przykłady użycia funkcji PPMT()

Aby lepiej zrozumieć, jak działa funkcja PPMT(), przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Jak obliczyć spłatę kapitału w wybranym roku?

Załóżmy, że mamy inwestycję w wysokości 50 000 PLN, która ma być spłacona w ciągu 10 lat, oprocentowaną w wysokości 8% rocznie, przy okresowych płatnościach na koniec każdego roku  [typ = 0 lub puste. Chcemy obliczyć spłatę kapitału w 9. roku.

PPMT(stopa; okres; liczba_okresów; wb; [wp]; [typ]) 

=PPMT(8%; 9; 10; 50000) 

Funkcja PPMT()) w Excelu

Wynik: -6 388,44 zł (wartość minusowa ponieważ jest to wydatek)

Jak obliczyć spłatę kapitału w wybranym miesiącu?

Załóżmy, że mamy inwestycję (identycznie jak powyżej) w wysokości 50 000 PLN, która ma być spłacona w ciągu 10 lat, oprocentowaną w wysokości 8% rocznie, przy okresowych płatnościach na koniec każdego okresu [typ = 0 lub puste]. Chcemy obliczyć spłatę kapitału w 6 miesiącu i w każdym innym…

PPMT(stopa; okres; liczba_okresów; wb; [wp]; [typ]) 

=PPMT(8%/12; 6; 10*12; 50000) 

Funkcja PPMT()) w Excelu

Wynik dla 6-go miesiąca: -282,54zł (wartość minusowa ponieważ jest to wydatek)

Podsumowanie

Funkcja PPMT() to niezastąpione narzędzie w Excelu, które pozwala na efektywne obliczanie spłat kapitału w zależności od różnych parametrów finansowych. Jej składnia jest zrozumiała i intuicyjna, a zastosowanie może być bardzo szerokie – od planowania spłat pożyczek po analizę inwestycji.

Dzięki tym przykładom i wskazówkom, możesz sprawnie korzystać z funkcji PPMT() w swoich projektach, oszczędzając czas i zwiększając dokładność analiz.

W zakończeniu warto jeszcze raz podkreślić kilka kluczowych kwestii, które pomogą Ci sprawnie korzystać z funkcji PPMT() w Excelu. Oto parę ważnych uwag:

 • Uwaga na błędy: Jeśli argument okres (oznaczający okres spłaty) jest mniejszy niż 0 lub większy niż całkowita liczba okresów, funkcja zwróci błąd #LICZBA!.
 • Dokładność finansowa: Jeśli którykolwiek z podanych argumentów nie jest liczbą, funkcja zareaguje błędem #ARG!. Dlatego zawsze upewnij się, że wprowadzasz poprawne dane liczbowe.
 • Przeliczenie stopy i okresów: Warto mieć na uwadze (jak w przykładzie 2), że stopa procentowa i liczba okresów płatności powinny być dostosowane do siebie. Jeśli korzystasz z innych częstotliwości płatności niż roczne, przelicz stawkę i okresy odpowiednio. Na przykład, przy płatnościach miesięcznych podziel roczną stopę przez 12, a liczbę okresów pomnóż przez 12.
 • Kwota główna (nasz wynik – principal payment) jako liczba ujemna: Warto zrozumieć, że obliczenia związane z kwotą główną zwracają wynik jako liczbę ujemną. To dlatego, że mamy do czynienia z płatnościami wychodzącymi z naszego budżetu.
 • Dopasowanie argumentów: Kiedy pracujesz z różnymi częstotliwościami płatności, upewnij się, że argumenty stopa i liczba_okresów są spójne. W przypadku różnych częstotliwości przelicz stopę procentową i liczbę okresów, aby były zgodne.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.