fbpx

Funkcja RATE() w Excelu

Wprowadzenie

Funkcje w Excelu umożliwiają nam automatyzację skomplikowanych obliczeń i analiz, co jest niezwykle cenne w pracy z danymi i finansami. Jedną z takich funkcji jest RATE, która pozwala na obliczanie stopy procentowej dla okresu spłaty raty. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej funkcji, jej składni oraz różnym zastosowaniom.

Składnia i argumenty funkcji

Składnia funkcji RATE wygląda następująco:

RATE(liczba_okresów; rata; wb; [wp]; [typ]; [przypuszczenie]) 

Gdzie:

  • liczba_okresów (wymagany) – to całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.
  • rata (wymagany) – to płatność dokonywana w każdym okresie, stała przez cały okres pożyczki.
  • wb (wymagany) – to obecna wartość, czyli suma bieżącej wartości szeregu przyszłych płatności.
  • wp (opcjonalny) – to przyszła wartość, saldo kasowe osiągnięte po ostatniej płatności (domyślnie 0).
  • typ (opcjonalny) – 0 lub 1 w zależności od tego, kiedy płatność jest należna (domyślnie 0).
  • Wynik (na stronie Microsoft support jest jako ‘przypuszczenie’) (opcjonalny) – przypuszczenie co do wysokości oprocentowania (domyślnie 10%).

Jeśli argument wp jest pominięty, to za jego wartość uznawane jest 0. Jeśli argument typ jest pominięty, płatność przypada na koniec okresu. Funkcja RATE zwraca stopę procentową dla okresu raty rentowej, obliczaną przez iterację.

Bardzo obszerne wytłumaczenie czym są argumenty ‘wb’, ‘wp’ i ‘typ’ znajdują się w naszych innych blogach np. PV – wartość bieżąca lub FV – wartość przyszła.

Przykłady użycia funkcji

Jak obliczanie miesięczną stopę procentową pożyczki?

Załóżmy, że mamy pożyczkę na 5 lat (60 miesięcy) o wartości 10000 zł, a miesięczna rata wynosi 250 zł. Chcemy obliczyć stopę procentową tej pożyczki.

=RATE(60; -250; 10000) 

Funkcja RATE()) w Excelu

Wynik: 1,4% miesięcznie. 

W przypadku pożyczek bardziej standardowe jest podawanie oprocentowania rocznego, a nie miesięcznego. Wartość ta wynosiłaby w przybliżeniu 17,3% rocznie. Przy rzeczywistych pożyczkach mogą wystąpić dodatkowe opłaty lub koszty, które mogą wpłynąć na obliczoną stopę procentową.

Podsumowanie

Funkcja RATE to narzędzie nieocenione przy obliczeniach związanych z pożyczkami, lokatami i innymi finansowymi operacjami. Pozwala ona na efektywne obliczanie stopy procentowej w oparciu o podane parametry. Wykorzystując tę funkcję, możemy szybko i precyzyjnie analizować różnorodne scenariusze finansowe. Możemy szybko i dokładnie obliczyć stopę procentową dla okresu raty rentowej, co ma duże znaczenie w analizach finansowych oraz podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.