fbpx

Funkcja FV() w Excelu

Wprowadzenie

Funkcja FV to jedna z wielu funkcji finansowych dostępnych w programie Microsoft Excel. Jej głównym zadaniem jest obliczanie przyszłej wartości inwestycji lub zadłużenia w oparciu o stałą stopę procentową. Ta funkcja jest niezwykle przydatna w różnych sytuacjach finansowych, takich jak oszczędzanie, planowanie inwestycji czy rozliczanie kredytów. Pozwala ona na szybkie i precyzyjne prognozowanie wartości finansowych w przyszłości. Funkcja FV (Przyszła Wartość) jest argumentem funkcji PV (Wartość Bieżąca) w programie Microsoft Excel pod postacią opcjonalnego argumentu ‘wp’. Funkcja PV (Wartość Bieżąca)  pozwala obliczyć aktualną wartość przyszłego strumienia płatności lub inwestycji przy uwzględnieniu określonej stopy dyskontowej. Bardzo szczegółowo opisujemy to w innym blogu tutaj. Analogicznie w tym samym miejscu posiada argument ‘wb’ czyli wartość bieżącą, którą wyliczamy dzięki funkcji PV (Present Value).

Składnia i argumenty funkcji FV()

Składnia funkcji FV jest prosta i klarowna, co sprawia, że jest ona łatwa do zrozumienia i wykorzystania. Oto składnia funkcji:

=FV(stopa; liczba_okresów; rata; [wb]; [typ]) 

Teraz przyjrzyjmy się poszczególnym argumentom funkcji:

  • stopa (wymagany) – Reprezentuje stopę procentową dla okresu. Jest to kluczowy parametr, który wpływa na wartość przyszłą inwestycji lub zadłużenia.
  • liczba_okresów (wymagany) – Określa całkowitą liczbę okresów płatności w okresie spłaty. To ważny aspekt w obliczeniach finansowych.
  • rata (wymagany) – Stanowi kwotę płatności dokonywanej w każdym okresie. Zwykle obejmuje kapitał i odsetki, a wartość tego parametru nie zmienia się w trakcie spłaty.
  • wb (opcjonalny) – Przedstawia wartość bieżącą lub skumulowaną wartość przyszłego strumienia płatności wycenioną na dzień obecny.
  • typ (opcjonalny) – Określa, kiedy płatność jest należna. Może przyjmować wartość 0 lub 1. Jeśli ten argument zostanie pominięty, funkcja przyjmuje wartość domyślną, czyli 0.

Przykłady użycia funkcji FV()

Jak obliczyć przyszłą wartość oszczędności?

Załóżmy, że chcemy oszczędzać 200 złotych co miesiąc przez 5 lat na koncie oszczędnościowym, które oferuje 4% roczną stopę procentową. Aby obliczyć, ile będziemy mieli na koncie po tym okresie, użyjemy funkcji FV:

=FV(4%/12; 5*12; -200) 

Funkcja FV()) w Excelu

UWAGA! Roczna stopa procentowa wynosi 4%, ale funkcja FV wymaga, aby stopa była podana w formie okresowej. W tym przypadku, skoro wpłaty są dokonywane co miesiąc, musimy przeliczyć roczną stopę na stopę miesięczną. Stąd dzielimy 4% przez 12, co jest równoważne mniej więcej 0,3333%. 

Dlaczego argument rata w funkcji FV jest ujemny? 

W większości funkcji finansowych w Excelu, wpłaty lub koszty są reprezentowane jako wartości ujemne, a przychody lub zyski jako wartości dodatnie. W tym przypadku, ponieważ wpłacamy pieniądze na konto oszczędnościowe, a oszczędności są wydatkami, wartość 200 zł jest podana jako wartość ujemna (-200). To zgodne z konwencją finansową przyjętą w funkcjach finansowych w Excelu.

Podsumowując, mnożenie przez 12 jest potrzebne, aby dostosować roczną stopę procentową do okresu miesięcznego, a wartość 200 zł jest ujemna, ponieważ reprezentuje wydatek w kontekście funkcji finansowych. Dzięki tym przekształceniom funkcja FV może dokładnie obliczyć przyszłą wartość oszczędności z uwzględnieniem okresowego wpłacania i stopy procentowej.

Jak obliczyć przyszłą wartość inwestycji?

Załóżmy teraz, że planujemy inwestycję, która przyniesie nam 10% roczną stopę zwrotu. Jeśli zainwestujemy 1000 złotych na 3 lata, możemy użyć funkcji FV:

=FV(10%; 3; -1000) 

Funkcja FV()) w Excelu

Jak obliczyć przyszłą wartość kredytu?

Możemy również wykorzystać funkcję FV do obliczenia przyszłej wartości kredytu. Załóżmy, że zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 5000 złotych na 2 lata przy stopie procentowej 8% rocznie. Bank nie dał nam wyboru i musimy spłacać raty na początku (‘typ’ = 1 ), każdego miesiąca co wpływa na ostateczny wynik.  Funkcja FV pomoże nam oszacować, ile będziemy musieli spłacić:

=FV(8%; 2; -5000;;1) 

Funkcja FV()) w Excelu

Podsumowanie

Funkcja FV w Excelu to narzędzie do obliczania przyszłych wartości inwestycji, oszczędności czy zadłużeń. Dzięki jej zastosowaniu możemy dokładnie prognozować efekty finansowe w przyszłości, co jest niezwykle przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, planowaniu oszczędności czy analizie kredytów.

Pamiętaj, że stopa, liczba okresów oraz rata to kluczowe parametry, które wpływają na wyniki obliczeń.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.