fbpx

Funkcja EFEKTYWNA() w Excelu

Czyli efektywna roczna stopa procentowa w Excelu (effective interest rate)

Wprowadzenie

W pierwszym zdaniu wstępu podaję właściwie podsumowanie, które mogłoby spokojnie być ostatnim zdaniem tegoż wstępu, a mianowicie funkcja EFEKTYWNA() wskazuje kwotę, którą trzeba zapłacić w ramach odsetek za pobieranie kredytu lub też ile będzie można zarobić na swoich oszczędnościach na lokacie. Czyli pozwala nie dać się oszukać!

A bardziej szczegółowo? Proszę bardzo!

W świecie finansów i inwestycji, roczne stopy procentowe odgrywają kluczową rolę w określaniu zysków i kosztów. W Excelu, narzędziu wszechstronnym i potężnym, istnieje funkcja, która pozwala na wygodne obliczenia związane z efektywną roczną stopą procentową. Ta funkcja nosi nazwę EFEKTYWNA() i pozwala na dokładne oszacowanie skutecznej stopy procentowej przy danej rocznej stopie nominalnej oraz liczbie okresów kapitalizacji w roku. Brzmi skomplikowanie? No cóż, nie jest to funkcja „pierwszej potrzeby” jak SUMA czy ŚREDNIA. Poniżej kilka słów, aby zrozumieć czym jest ta funkcja i z czego się składa.

Zanim jednak to zrobimy poznajmy lub przypomnijmy sobie kilka definicji, aby to co powyżej i poniżej miało większy sens.

Stopa procentowa: to procentowa wartość, która wyraża stosunek odsetek do kapitału lub długu. Jest to podstawowy wskaźnik w finansach, który określa koszty lub zyski związane z inwestycjami lub pożyczkami.

Roczna stopa procentowa: to stopa procentowa skumulowana na rok. Może mieć różne częstotliwości kapitalizacji, co wpływa na efektywną stopę procentową.

Efektywna roczna stopa procentowa (effective interest rate): to roczna stopa procentowa, która uwzględnia częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jest to rzeczywista stopa, którą otrzymasz lub zapłacisz w wyniku kapitalizacji. Wskaźnik ten służy określeniu wzrostu wartości kapitału w skali roku.

Nominalna roczna stopa procentowa: to pierwotna, wyrażona w procentach wartość stopy procentowej, która nie uwzględnia kapitalizacji. (PIERWSZY ARGUMENT FUNKCJI)

Nominalna: to pojęcie oznaczające podstawową wartość, nie uwzględniającą żadnych modyfikacji lub efektów dodatkowych.

Kapitalizacja: to proces składania odsetek na kapitale początkowym w regularnych odstępach czasu, co prowadzi do narastania wartości inwestycji lub zadłużenia. (DRUGI ARGUMENT FUNKCJI)

Kapitalizacja odsetek: to proces, w którym naliczone odsetki są dodawane do kapitału, a następnie nowe odsetki są obliczane na podstawie zwiększonej kwoty kapitału.

Odsetki: to pieniądze dodatkowe, które są płatne lub otrzymywane na podstawie ustalonej stopy procentowej od kapitału lub długu.

Dla kogo jest funkcja EFEKTYWNA() ?

Funkcja EFEKTYWNA() w Excelu jest szczególnie użyteczna dla osób i branż związanych z finansami, inwestycjami, bankowością, oraz analizą danych ekonomicznych. Ta funkcja umożliwia skuteczne obliczenia i analizy dotyczące stop procentowych oraz zysków z inwestycji. Obejmuje to między innymi:

1. Specjaliści ds. finansów: Osoby pracujące w dziale finansowym firm, bankach, instytucjach inwestycyjnych potrzebują dokładnych narzędzi do analizy efektywnych stóp procentowych. 

2. Analitycy ekonomiczni: Osoby analizujące trendy ekonomiczne, inflację, wskaźniki rentowności i rosnące koszty. A Jak zostać analitykiem danych? Zapraszam do bloga oraz na nasz Bootcamp Bootcamp Analiza danych.

3. Doradcy inwestycyjni: Profesjonaliści doradzający klientom w kwestiach inwestycyjnych korzystają z funkcji EFEKTYWNA(), aby pokazać, jakie zyski mogą być osiągnięte przy określonych stopach procentowych i częstotliwościach kapitalizacji.

4. Analitycy rynków kapitałowych: Osoby analizujące zmiany na rynkach finansowych, ruchy akcji, obligacji, i innych instrumentów finansowych, mogą korzystać z tej funkcji do oceny wpływu stóp procentowych na inwestycje.

5. Osoby zarządzające finansami osobistymi: Każdy, kto interesuje się swoimi finansami, oszczędnościami.

Dzięki funkcji EFEKTYWNA() można uzyskać dokładne oszacowania rzeczywistych zysków i kosztów związanych z inwestycjami i pożyczkami. Pozwala ona zrozumieć, jak częstotliwość kapitalizacji wpływa na ostateczne wyniki finansowe. Dzięki tym obliczeniom, można podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne, ocenić opłacalność inwestycji i oszacować potencjalne koszty pożyczek. Celem jest optymalizacja osiągnięcia długoterminowych celów finansowych poprzez zrozumienie wpływu stóp procentowych na różne scenariusze inwestycyjne.

Składnia i argumenty funkcji EFEKTYWNA()

Składnia funkcji EFEKTYWNA() jest bardzo prosta:

EFEKTYWNA(stopa_nominalna; okresy)

Argumenty, które należy dostarczyć do funkcji, to:

Stopa_nominalna: To wymagany argument, który oznacza nominalną stopę procentową.

Okresy: To również wymagany argument, który oznacza liczbę kapitalizacji w roku.

Funkcja EFEKTYWNA(stopa_nominalna;okresy) oblicza efektywną roczną stopę procentową na podstawie następującego wzoru:

Efektywna_roczna_stopa = (1 + (stopa_nominalna / okresy))^okresy – 1

W kontekście funkcji EFEKTYWNA() w Excelu, „stopa_nominalna” i „Nominalna roczna stopa procentowa” to to samo. „stopa_nominalna” to nazwa argumentu w składni funkcji, który odnosi się do nominalnej rocznej stopy procentowej. Oba terminy używane są wymiennie w tym kontekście i odnoszą się do tego samego pojęcia.

„Okresy” w kontekście funkcji EFEKTYWNA() w Excelu odnoszą się do liczby kapitalizacji w roku. Jest to drugi argument w składni funkcji. Określa, jak często odsetki zostaną naliczane i dodane do kapitału w ciągu jednego roku.

Na przykład, jeśli okresy wynoszą 12, oznacza to, że kapitalizacja odsetek będzie odbywała się co miesiąc. Wartość „okresy” wpływa na to, jak często składane są odsetki i ma bezpośredni wpływ na efektywną roczną stopę procentową. Im większa liczba okresów, tym częściej będą dodawane odsetki, co może wpłynąć na ostateczne zyski lub koszty inwestycji lub pożyczki.

Spostrzeżenia dotyczące funkcji EFEKTYWNA():

  • Funkcja zaokrągla wartość argumentu „okresy” do liczby całkowitej.
  • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja zwróci błąd #ARG!.
  • Jeśli nominalna stopa ≤ 0 lub wartość kapitalizacji < 1, funkcja zwróci błąd #LICZBA!.
  • Wartość efektywnej rocznej stopy procentowej jest obliczana w sposób matematyczny.

Przykłady użycia funkcji EFEKTYWNA()

Teraz zobaczmy kilka przykładów, jak funkcja EFEKTYWNA() może być wykorzystana w praktyce:

Jak obliczyć inwestycję kapitalizowaną kwartalnie?

Załóżmy, że masz inwestycję, która jest kapitalizowana kwartalnie, a nominalna stopa wynosi 8%. Jaką efektywną roczną stopę procentową otrzymasz?

=EFEKTYWNA(0,08;4)

Funkcja EFEKTYWNA() w Excelu

Wynik: 8,24% (zaokrąglony z 0,08243216)

4 oznacza, że w ciągu roku odsetki będą kapitalizowane 4 razy, co jest właściwe dla kapitalizacji kwartalnej, gdyż w roku są 4 kwartały po 3 miesiące.

Jak obliczyć kredyt z kapitalizacją miesięczną?

Jeśli posiadasz kredyt o nominalnej stopie procentowej 6%, z kapitalizacją co miesiąc, to jaka będzie efektywna roczna stopa procentowa?

=EFEKTYWNA(0,06;12)

Wynik: 6,17% (zaokrąglony)

12 oznacza, że w ciągu roku odsetki będą kapitalizowane 12 razy, co jest właściwe dla kapitalizacji miesięcznej.

Jak porównać różne kapitalizacje – kwartalną i miesięczną?

Możesz użyć funkcji EFEKTYWNA()do porównania efektywnych rocznych stop procentowych przy różnych częstotliwościach kapitalizacji.

Dla nominalnej stopy procentowej 5% i kapitalizacji co kwartał i miesięcznie:

=EFEKTYWNA(0,05;4)

Wynik: 5,09% (zaokrąglony)

Dla kapitalizacji co miesiąc:

=EFEKTYWNA(0,05;12)

Wynik: 5,12% (zaokrąglony)

Podsumowanie

Funkcja EFEKTYWNA() w Excelu to niezastąpione narzędzie w świecie finansów. Pozwala na dokładne obliczenia efektywnej rocznej stopy procentowej przy różnych stopach nominalnych oraz okresach kapitalizacji. Jej zastosowanie znajduje się w szerokim spektrum dziedzin, od inwestycji po kredyty.

W Excelu jest również funkcja NOMINALNA(), która w swoim wzorze i pierwszym argumencie wykorzystuje właśnie wynik EFEKTYWNA. Te dwie funkcje są ściśle powiązane. Na temat funkcji NOMINALNA() możesz przeczytać tutaj Funkcja finansowa NOMINALNA

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.