fbpx

Kurs Excel Controlling i Finanse

Czas trwania
16 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
14.10.2024 - 15.10.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Program Microsoft Excel to potężne narzędzie pozwalające na dokonywanie skomplikowanych i zaawansowanych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień oraz ma bogate możliwości prezentacji danych. Jeżeli w swojej pracy skupiasz się na zagadnieniach związanych z controllingiem i finansami, chcesz nauczyć się jak korzystać z Excela jako narzędzia do zaawansowanych analiz finansowych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Czego Cię nauczymy?

Funkcje finansowe

Poznając funkcje finansowe uczestnik szkolenia nauczy się jak za pomocą programu Excel sprawdzić wartość przyszłą inwestycji (funkcja FV()), jak dyskontować wartości (funkcja PV()), oraz jak obliczać stopy procentowe (EFEKTYWNA(), NOMINALNA())

Analiza finansowa

Analiza finansowa to w pracy kontrolera oraz analityka finansowego chleb powszedni. Dzięki narzędziom programu Excel takim jak Tabela, Tabela Przestawna, Konsolidacja czy Filtrowanie zaawansowane znacznie usprawnisz oraz zautomatyzujesz swoją pracę oraz wykonywane raporty i analizy.

Optymalizacja danych

W dzisiejszych czasach na finanse firmy wpływa wiele zewnętrznych czynników, a rynek finansowy jest niezwykle dynamiczny. w analizie finansowej często mamy potrzebę optymalizacji danych z wieloma niewiadomymi, maksymalizacji wyniku finansowego i minimalizacji kosztów. Problemy te możemy rozwiązać dzięki narzędziom Excela takim jak Solver, Szukaj wyniku, czy narzędziom analizy danych.

Tabele przestawne

Tabela przestawna jest narzędziem Excela pozwalającym przedstawić duże zbiory danych w formie kompaktowych zestawień znacznie ułatwiających analizę. Przestawiając kolumny i wiersze oraz zmieniając układ tabeli można przedstawić te same dane na wiele różnych sposobów. Wstawiając pola i formuły obliczeniowe mamy możliwość budowania formuł i podsumowań niedostępnych w standardowych funkcjach tabel przestawnych.

Program szkolenia

1. Wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko

 • Funkcje statystyczne i matematyczne (MAX, MIN, RZYMSKIE, SUMA, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE)
 • Funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
 • Funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, TEKST)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, ADR.POŚR)
 • Funkcje daty i czasu (CZAS, DATA, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG, DZIŚ, MIESIĄC, ROK, TERAZ)
 • Funkcje finansowe (wybrane)
 • Zaokrąglanie danych finansowych (funkcje ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.DO.NPARZ, ZAOKR.DO.PARZ, ZAOKR.DO.CAŁK)
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcje zagnieżdżone

2. Import danych zewnętrznych

 • Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych
 • Import danych z wielu źródeł
 • Import danych z użyciem Power Query
 • Import danych z plików tekstowych (.txt, .csv)
 • Wprowadzenie do Power Query
 • Nawigator Power Query
 • Ustawianie i zmiana typów danych
 • Ładowanie danych

3. Analiza finansowa

 • Praca na wielu arkuszach i skoroszytach
 • Konsolidacja danych
 • Autofiltr i filtrowanie zaawansowane
 • Kryteria filtrowania zaawansowanego
 • Operatory wieloznaczne
 • Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą sum częściowych
 • Grupowanie danych i konspekt
 • Dynamiczna manipulacja danymi za pomocą narzędzia Tabela

4. Właściwa prezentacja danych finansowych

 • Formatowanie warunkowe
 • Skale kolorów, zestawy ikon, paski danych
 • Reguły wyróżniania komórek (większe, mniejsze, równe, między itp.)
 • Formatowanie warunkowe liczb i tekstów
 • Wyróżnianie duplikatów
 • Usuwanie duplikatów
 • Edycja istniejących reguł formatowania warunkowego
 • Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w controllingu i finansach
 • Wykresy jako graficzna interpretacja danych
 • Tworzenie i przenoszenie wykresów
 • Modyfikowanie i formatowanie elementów wykresu
 • Zmiana zakresu danych na wykresie
 • Style, układy i kolory wykresu
 • Szablony wykresu
 • Wykresy kombinowane
 • Filtrowanie wykresu
 • Omówienie karty Projekt wykresu i Formatowanie

5. Funkcje finansowe

 • Funkcja FV() – przyszła wartość inwestycji
 • Funkcja PV() – dyskontowanie wartości
 • Funkcja Nominalna() – dane stóp procentowych i kosztów
 • Funkcja Efektywna() – stopy procentowe oraz zyski z inwestycji

6. Optymalizacja danych

 • Scenariusze jako narzędzie analizy wielowymiarowej
 • Podsumowanie scenariuszy
 • Scalanie scenariuszy
 • Analiza „co jeśli” dla danych finansowych
 • Solver – optymalizacja danych przy wielu niewiadomych
 • Narzędzie Szukaj wyniku

7. Praca grupowa w programie Excel

 • Szyfrowanie przy użyciu hasła
 • Ochrona komórek i arkuszy przed niepożądaną edycją
 • Ochrona skoroszytu przed zmianami strukturalnymi
 • Widoczność arkuszy (arkusz odkryty, ukryty i bardzo ukryty)

8. Tabele i wykresy przestawne

 • Wstęp do tworzenia tabel przestawnych
 • Grupowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych
 • Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
 • Tworzenie niestandardowych obliczeń za pomocą Pola obliczeniowego
 • Ustawienia pola wartości i format liczb
 • Style i opcje stylu tabel przestawnych
 • Sumy częściowe, końcowe i układ raportu
 • Odświeżanie raportu i zmiana źródła danych
 • Strony filtru raportu
 • Formatowanie tabel przestawnych
 • Fragmentatory i skale czasu
 • Tworzenie niestandardowych obliczeń

9. Prognozowanie

 • Tworzenie arkusza prognozy
 • Dodawanie Statystyki prognozy
 • Wskaźniki statystyki prognozy (Alpha, Beta, Gamma, MASE, SMAPE, MAE, RMSE)
 • Prognozowanie za pomocą linii trendu
 • Tworzenie wykresu liniowego
 • Dodawanie linii trendu
 • Współczynnik determinacji (R²)

10. Wykorzystanie makr do usprawniania analiz finansowych

 • Rejestrowanie makr
 • Korzystanie z makr
 • Zapisywanie makr
 • Podstawy edytora Visual Basic (Okno Form, Project, Properties, Code)
 • Makra usprawniające i automatyzujące pracę
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 161 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Tomek Gruszka

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert. Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Wiedzę wykorzystam w dużym stopniu. Poznanie nowych i utrwalenie już znanych funkcji. Będę teraz mógł swobodniej i szybciej poruszać się po programie.

Rafał Szczawiński

Umiejętności zdobyte na szkoleniu mam zamiar wykorzystać w 100%.

Agnieszka Krajewska

Jako analityk i badacz uważam excel za podstawowe narzędzie pracy, to szkolenie pozwoliło mi poznać możliwości tego programu o których nie wiedziałam, bądź nie pamiętała sposobu użycia.

Monika Kaczmarska

Dzieki profesjonalnemu trenerowi nabyte umięjętności w trakcie szkolenia służą mi w codziennej pracy.

Renata Tyszka

Bardzo sympatycznie prowadzone szkolenie, czasem tylko trochę za szybko:), trener dostosowuje się do potrzeb kursantów.

Marzena Chajec

Szkolenie uważam za bardzo przydatne, pozwoliło na poszerzenie mojej podstawowej wiedzy z tego programu, poznałam wiele funkcji, które mam nadzieje zapamiętam i wykorzystam w swojej pracy

Renata Kurek

Wiedza w 100% przyda mi się podczas pracy, zakres szkolenia został rozszerzony, dostosowany do potrzeb grupy.

Magda

Podsumowanie wiedzy wcześniej zdobytej-nabycie nowych umiejętności; spojrzenie z innej perspektywy; różne możliwości rozwiązywania zagadnień

Dagmara Kwiecińska

Zwiększenie wiedzy na temat możliwości pracy w programie. Super!

Robert Komorski

Bardzo mila fajna atmosfera. Dowiedziałem się wielu nowych i ciekawych umiejetności.

Sebastian Ko

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie dotyczyło bardzo wielu zagadnień w ramach MS Excel – było to szkolenie kompleksowe. Dużo ćwiczeń umożliwiło zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce.

Monika Kruk

Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na tym szkoleniu wspomoże mnie w szukaniu nowej pracy a nawet wzbogaci moją ofertę w dodatkowe atuty.

Anonim

Szkolenie na pewno ułatwi mi pracę, jest dobrym zebraniem dotychczasowej wiedzy oraz uzupełnieniem pewnych braków. Pomaga też inaczej spojrzec na pewne kwestie i lepiej je zrozumieć.

Iga Usarek

Bardzo przydatne. Wszelkie zestawienia tabelaryczne, wydruki, umiejętność wykorzystanie funkcji – bardzo przydatne w bieżącej pracy.

Agnieszka Matusik

Szkolenie napewno jest pomocne w rozszeżeniu podstawowej wiedzy. Ocena Bardzo Dobra. Wiedza i zaanagażowanie na najwyższym poziomie

Krzysztof Rzempikowski

Na szkoleniu zostały przedstawione informacje których na co dzień nie używam, ale jestem zadowolona, że je poznałam bo dzięki temu przyspieszy mi to pracę. Żałuję, że nie przyszłam na szkolenie wcześniej kiedy szukałam pracy – na pewno pomogłoby mi ono w rozwiązywaniu zadań w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Karolina Haręcka

Wiedza zdobyta na kursie, uzupełniła braki w mojej wiedzy na temat programu MS Excel, oraz poznałam nowe funkcjonalności programu. Szkolenie w dużym stopniu pomoże mi w wykonywaniu codziennych obowiązków zw. z progr. Excel.

Ewa Firląg

Ze względu na specyfikę mojego stanowiska, kurs uważam za bardzo przydatny. Pozwolił mi na przypomnienie funkcji, które ułatwia mi bardzo prace.

Katarzyna Makuch

Nauczyłem się rzeczy przydatnych w mojej przyszłej pracy oraz takich, które niezwykle ułatwiają pracę z Excelem.

Hubert Wodzyński

Jestem zadowolony, że dzięki szkoleniu miałem okazję zgłębić tajniki Excela. Ufam, że zdobyta wiedza będzie przydatna do pracy w domu oraz zawodowej.

Jakub Misiewicz

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby.

Krystyna Bielecka

Ogromna ilość informacji, które w zastosowaniu praktycznym są w stanie podnieść świadomość pracy z excelem, usprawnić ją i umożliwić ją w wielu nowych zakresach.

Marika Moulis

W obecnej pracy niestety nie będę mogła wykorzystać zdobytych umiejętności, ale planuję zmianę pracy i jestem przekonana, że to szkolenie mi to ułatwi.Trener Profesjonalny, rzeczowy, dobrze zorganizowany. Potrafi nawiązać odpowiedni kontakt z grupą i mobilizować do wykonywania określonych ćwiczeń .

Izabela Malarczyk

Jestem bardzo zadowolony, na pewno ten kurs poszerzył moją wiedzę którą będę mógł zastosować w pracy. Myślę o zapisie na kurs zaawansowany aby rozwijać swoje umiejętności związane z obsługą programu Excel.

Radosław Karalus
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
14.10.2024 - 15.10.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
14.10.2024 - 15.10.2024
Zdalne
Warszawa
20.02.2025 - 21.02.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
20.02.2025 - 21.02.2025
Zdalne
Warszawa
09.06.2025 - 10.06.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
09.06.2025 - 10.06.2025
Zdalne
Warszawa
23.10.2025 - 24.10.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
23.10.2025 - 24.10.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  14.10.2024 - 15.10.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 161 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  05.08.2024 - 06.08.2024
  Cena szkolenia:
  Od 584 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  09.09.2024 - 10.09.2024
  Cena szkolenia:
  Od 674 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.