fbpx

Funkcja NPV() w Excelu

Wprowadzenie

Excel, jako popularne narzędzie do analizy danych i obliczeń finansowych, oferuje wiele przydatnych funkcji. Jedną z tych funkcji jest NPV(), co jest akronimem od anglojęzycznego terminu „Net Present Value” – po polsku Wartość Bieżąca Netto. Ta funkcja stanowi ważne narzędzie dla osób zajmujących się analizą inwestycji oraz planowaniem finansowym.

Jaki jest najlepszy sposób na maksymalizację zysków i minimalizację ryzyka w inwestycjach biznesowych? 

Spójrz na przepływy gotówkowe w swojej firmie – co napływa, a co wypływa. Pozytywny przepływ gotówki to kwota napływających środków (sprzedaż, odsetki, emisje akcji itp.), podczas gdy negatywny przepływ gotówki to suma wypływających środków (zakupy, wynagrodzenia, podatki itp.). Przepływ gotówki Netto to różnica między pozytywnym a negatywnym przepływem gotówki i odpowiada na jedno z fundamentalnych pytań biznesowych: Ile pieniędzy pozostaje?

Aby rozwinąć swoją firmę, musisz podejmować kluczowe decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy w długoterminowe projekty. Microsoft Excel może pomóc Ci porównać opcje i dokonywać właściwych wyborów.

Chcąc zainwestować pieniądze swojej firmy i ulokować je w projektach, które tworzą rdzeń działalności, warto zadać sobie pewne pytania:

 • Czy nowy, długoterminowy projekt przyniesie zysk? Jeśli tak, to kiedy możemy się go spodziewać?
 • Czy może lepiej jest zainwestować pieniądze w inny projekt, który może być bardziej opłacalny?
 • Może warto zainwestować więcej w istniejący projekt? A może nadszedł czas, aby ograniczyć straty i zakończyć nieudany projekt?

Kiedy już zastanowimy się nad tymi pytaniami, warto bliżej przyjrzeć się każdemu projektowi i zastanowić się:

 • Jakie są przyszłe przepływy gotówkowe, zarówno te negatywne (wypłaty), jak i pozytywne (wpłaty) związane z tym projektem?
 • Jakie będą konsekwencje dużych początkowych inwestycji? Kiedy może się okazać, że inwestycja była zbyt duża?

Na końcu, aby móc porównać różne projekty i dokonać najlepszego wyboru, potrzebujemy liczb. Aby jednak to osiągnąć, musimy uwzględnić jedną rzecz – wartość czasu pieniądza.

Wartość Bieżąca Netto (NPV) i Stopa Zwrotu Wewnętrznego (funkcja IRR – czym jest? Znajdziesz tutaj!)

W świecie finansów istnieją dwie metody, które pomogą odpowiedzieć na te pytania: wartość bieżąca netto (NPV) oraz stopa zwrotu wewnętrznego (IRR). Choć to brzmi skomplikowanie, spójrzmy na to jak na proste narzędzia, które pomogą Ci podjąć decyzje o inwestycjach. Oba NPV i IRR biorą pod uwagę wartość czasu pieniądza, czyli fakt, że pieniądz dziś jest bardziej wartościowy niż pieniądz w przyszłości. Te metody opierają się na analizie przyszłych płatności (zarówno wpływów, jak i wypływów gotówki) oraz uwzględniają, ile te przepływy będą warte w dzisiejszych pieniądzach.

Wartość Bieżąca Netto (NPV)

NPV to narzędzie, które pomaga oszacować, czy dany projekt przyniesie zysk, czy stratę w przyszłości. Możesz to sobie wyobrazić jako ocenę, czy inwestycja będzie warta Twojego czasu i pieniędzy. NPV bierze pod uwagę wszystkie przepływy gotówkowe związane z projektem i oblicza ich łączną wartość dzisiejszych pieniędzy.

Równanie dla NPV wygląda trochę skomplikowanie, ale można je zrozumieć jako:

NPV = Σ (Przepływ gotówki / (1 + Stopa procentowa)^Okres) 

Gdzie:

 • Przepływ gotówki to kwota, która przychodzi lub wychodzi z Twojej firmy w różnych okresach.
 • Stopa procentowa to stopa, która uwzględnia wartość czasu pieniądza.
 • Okres to numer okresu, dla którego liczymy wartość dzisiejszą przepływu gotówki.

Stopa Zwrotu Wewnętrznego (IRR)

Stopa zwrotu wewnętrznego (IRR) to kolejne narzędzie, które pomoże Ci ocenić projekty inwestycyjne. To taki procent, który mówi Ci, ile zysku można spodziewać się z danego projektu w ciągu czasu. 

Wartość bieżąca netto (NPV) i stopa zwrotu wewnętrznego (IRR) to wyznaczniki, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, czy inwestycje, które planujesz, są warte Twoich starań i pieniędzy. 

Składnia i argumenty funkcji NPV()

Funkcja NPV w Excelu umożliwia obliczenie wartości bieżącej netto przepływów gotówkowych na podstawie zadanej stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności i dochodów. Oto składnia tej funkcji:

NPV(stopa; wartość1; [wartość2]; …) 

Argumenty:

 • Stopa – Wymagany argument. Oznacza stopę dyskontową, czyli stopę zwrotu wymaganą do przeliczenia przyszłych przepływów na wartość bieżącą. W skrócie, koncepcja wartości czasu pieniądza opiera się na idei, że pieniądz dostępny w przyszłości jest mniej warty niż ta sama suma dostępna dzisiaj, ze względu na możliwość inwestowania go i generowania zysków w międzyczasie. Roczna stopa dyskontowa jest narzędziem umożliwiającym przeliczenie przyszłych płatności na ich równowartość w teraźniejszości.
 • Wartość1, Wartość2, … – Argumenty liczbowe, z których każdy reprezentuje płatność lub dochód w poszczególnych okresach.

Przykłady użycia funkcji NPV()

Obliczanie wartości bieżącej netto inwestycji

Wyobraź sobie, że prowadzisz firmę i masz okazję zainwestować w pewien projekt. Przed podjęciem decyzji chcesz ocenić, czy ten projekt będzie opłacalny w perspektywie czasu. Aby to zrobić, potrzebujesz narzędzi, które pozwolą Ci oszacować, ile faktycznie zyskasz lub stracisz w wyniku tego projektu.

Przypuśćmy, że Twój projekt ma następujące przepływy gotówkowe (przykład z Microsoft Support):

 • Roczna stopa dyskontowa: 0,1 (czyli 10%)
 • Początkowy koszt inwestycji za rok: -10000 (wydatek 10000 zł na początek)
 • Zwrot w pierwszym roku: 3000 (dodatkowe 3000 zł zysku w pierwszym roku)
 • Zwrot w drugim roku: 4200 (dodatkowe 4200 zł zysku w drugim roku)
 • Zwrot w trzecim roku: 6800 (dodatkowe 6800 zł zysku w trzecim roku)

Teraz używając funkcji NPV, możesz obliczyć wartość bieżącą netto (czyli ile te przyszłe przepływy gotówkowe są warte obecnie) i zdecydować, czy inwestycja jest opłacalna.

Wzór funkcji NPV wygląda następująco: 

=NPV(B3;B4;B5;B6;B7)

Gdzie:

 • B3 to roczna stopa dyskontowa (0,1)
 • B4 to początkowy koszt inwestycji (-10000)
 • B5 to zwrot w pierwszym roku (3000)
 • B6 to zwrot w drugim roku (4200)
 • B7 to zwrot w trzecim roku (6800)

Po wprowadzeniu tego wzoru do Excela, program przelicza przyszłe przepływy gotówkowe na ich ekwiwalenty dzisiejsze, uwzględniając wartość czasu pieniądza. Wynik tej operacji jest równy 1188,44 zł.

Funkcja NPV() w Excelu

To oznacza, że po uwzględnieniu wartości czasu pieniądza, inwestycja generuje zysk w wysokości 1188,44 zł w bieżących pieniądzach.

Takie podejście pozwala na obiektywną ocenę opłacalności projektu, uwzględniając fakt, że pieniądz dzisiaj jest bardziej wartościowy niż w przyszłości. Dzięki temu możesz podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne i maksymalizować zyski Twojej firmy.

Podsumowanie

Funkcja NPV w Excelu, czyli Wartość Bieżąca Netto, to istotne narzędzie analizy finansowej. Pozwala obliczać wartość bieżącą netto przyszłych przepływów gotówkowych, uwzględniając stopę dyskontową. Przy pomocy tej funkcji możemy ocenić opłacalność inwestycji oraz planować długoterminowe projekty finansowe. W połączeniu z innymi funkcjami Excela, takimi jak PV czy IRR, jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksową analizę finansową i podejmować lepsze decyzje.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.