fbpx

Kurs MOS Excel Expert

Czas trwania
24 godziny
Uzyskany certyfikat
Expose
Microsoft
Najbliższy termin
07.10.2024 - 09.10.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Egzamin Microsoft Office Specialist: Excel Expert (MOS Excel Expert) sprawdza kompetencje w zakresie tworzenia, zarządzania oraz przekazywania profesjonalnych arkuszy kalkulacyjnych możliwych do zastosowania w różnych specjalistycznych celach i sytuacjach.


Podczas kursu MOS Excel Expert przygotowującego do egzaminu nauczysz się przede wszystkim jak dostosować środowisko programu Excel do potrzeb danego projektu i jak dzięki temu zwiększyć swoją produktywność. Po ukończeniu kursu MOS Excel Expert i zdaniu egzaminu dostaniesz certyfikat firmy Microsoft potwierdzający Twoje kompetencje na poziomie eksperta branżowego, który ułatwi Ci wejście na rynek pracy. Zdolności poznane na kursie pozwolą wykorzystywać wszystkie najważniejsze funkcjonalności programu na poziomie eksperckim oraz wykonywać zlecone zadania samodzielnie. Egzamin na poziomie Expert dostępny jest tylko w języku angielskim, na angielskiej wersji oprogramowania.

Czego Cię nauczymy?

Tworzenie zaawansowanych formuł

Uprzednio zdefiniowane formuły, czyli funkcje w programie Excel to podstawa pracy z programem. Każdy kto chce sprawnie pracować i automatyzować swoje obliczenia w Excelu powinien znać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego.


Na kursie nauczysz się w praktyce wykorzystywać podstawowe funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne i tekstowe, które są niezbędne w codziennej pracy.

Zarządzanie danymi i formatami danych

Czy jest możliwe zapisywanie raportu stworzonego w Excelu do pliku PDF? Czy da się sprawnie i bezproblemowo wydrukować tabele danych, które są zbyt duże, żeby je zmieścić na kartce, a do tego były czytelne?


Odpowiedź jest tylko jedna: oczywiście, że się da. Na kursie dowiesz się jak zrobić obie te rzeczy i nie tylko, poznasz jak dopasować sobie okno programu pod swoje potrzeby, aby lepiej i sprawniej pracować, ale również aby bezproblemowo prezentować dane bezpośrednio z poziomu Excela.

Zarządzanie opcjami i ustawieniami skoroszytu

Integralną częścią analizy danych jest ich wyświetlanie w taki sposób, aby dane były zrozumiałe, zorganizowane i aby można było łatwo ukazać tylko te najpotrzebniejsze informacje.


Do tego celu służą narzędzia związane z ustawieniami skoroszytu i zarządzaniem opcjami. Aby sprawnie i szybko posługiwać się programem Excel niezbędne jest dostosowanie paska narzędzi szybki dostęp, modyfikowanie wstążki, kart i układów.

Zarządzanie zaawansowanymi wykresami i tabelami

Wizualizacja danych to aktualnie wciąż zdobywający na popularności trend rynkowy. Wykresy umożliwiają przedstawienie danych liczbowych w formie graficznej, umożliwiając ich interpretację bez konieczności analizowanie tabel z liczbami.


Na kursie nauczysz się intuicyjnego tworzenia wykresów, a także poznasz techniki i triki dotyczące wykresów, które ułatwią Ci pracę z programem.

Program szkolenia

1. Tworzenie zaawansowanych formuł

 • Budowa formuł i operatory
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Funkcje matematyczne (SUM, SUMIF, SUMIFS, AGGREGATE, SUBTOTAL, RANDARRAY, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Funkcje statystyczne (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MAXIFS, MINIFS, MEDIAN, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS)
 • Funkcje logiczne (IF, IFS, AND, OR, IFERROR, IFNA, SWITCH, LET)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu (INDIRECT, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, INDEX, MATCH, XMATCH, FILTER, SORTBY, UNIQUE)
 • Funkcje daty i czasu (TODAY, NOW, NETWORKDAYS, WORKDAY, WEEKDAY, DATE, MONTH, DAY, YEAR)
 • Funkcje tekstowe (LEN, LOWER, UPPER, PROPER, CONCAT, LEFT, RIGHT, MID, TRIM, TEXTAFTER, TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, FIND, SEARCH, TEXT)
 • Funkcje finansowe (NPER, PMT)
 • Inspekcja formuł (Formula Auditing): Śledź poprzedniki (Trace Precedents), Śledź zależności (Trace Dependents), Szacuj formułę (Evaluate Formula), Okno czujki (Watch Window)
 • Rozlewanie się formuł i błąd #SPILL!
 • Ukrywanie formuł

2. Zarządzanie danymi i narzędzia danych

 • Konsolidacja (Consolidate)
 • Analiza warunkowa (What-If Analysis)
 • Szukaj wyniku (Goal seek)
 • Menadżer scenariuszy (Scenario manager)
 • Wypełnianie błyskawiczne (Flash Fill)
 • Wypełnianie serią (Fill series)
 • Poprawność danych (Data Validation)
 • Grupowanie i konspekt (Grouping & Outline)
 • Sumy częściowe (Subtotal)
 • Usuwanie duplikatów (Remove duplicates)
 • Ochrona arkuszy (Protect Sheet) i skoroszytów (Protect Workbook)
 • Tekst jako kolumny (Text to Columns)
 • Znajdź i zaznacz (Find & Select)

3. Formaty warunkowe i formaty liczb

 • Używanie wbudowanych reguł formatowania warunkowego
 • (Data Bars, Color Scales, Icon Sets)
 • Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego (New rule)
 • Tworzenie formuł na potrzeby formatowania warunkowego
 • (Use a formula to determine which cells to format)
 • Zarządzanie regułami formatowania warunkowego
 • (Conditional Formatting Rules Manager)
 • Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych (Custom number formats)

4. Zarządzanie zaawansowanymi wykresami

 • Wykresy hierarchiczne: Mapa drzewa (Treemap), Pierścieniowy (Sunburst)
 • Wykresy statystyczne: Histogram, Skrzynka i wąsy (Box & Whiskers)
 • Lejkowy (Funnel), Kaskadowy (Waterfall)
 • Kartogram (Filled Map)
 • Kombi (Combo)
 • Wykresy 3D (3-D Charts)

5. Tabele i wykresy przestawne

 • Tworzenie i formatowanie tabel przestawnych (PivotTables)
 • Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych (Sort & Filter)
 • Grupowanie w tabelach przestawnych (Group/Ungroup)
 • Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
 • (Summarize values by, Show values as)
 • Pola i elementy obliczeniowe (Calculated fields and Items)
 • Tworzenie i formatowanie wykresów przestawnych (PivotCharts)
 • Fragmentatory (Slicers)

6. Makra

 • Nagrywanie prostych makr (Record Macro)
 • Edycja prostych makr w edytorze Visual Basic

7. Zarządzanie opcjami i ustawieniami skoroszytu

 • Preferencje językowe pakietu Office (Language)
 • Pokazywanie komponentów arkusza (View)
 • Ustawienia Autoodzyskiwania (AutoRecover)
 • Zmiana zaawansowanych ustawień skoroszytu (Advanced Excel Options)
 • Opcje obliczeniowe i sprawdzanie błędów (Calculation options, Error checking rules)

8. Przykładowe zadania egzaminacyjne

 • Egzamin I
 • Egzamin II
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 791 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Egzamin Microsoft Excel Expert w cenie
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej oraz dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Egzamin Microsoft Excel Expert w cenie
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej oraz dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Tomek Gruszka

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert. Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

Microsoft

Egzaminy Microsoft są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych Programów Certyfikacyjnych dla pracowników biurowych na świecie. Rocznie zdawanych jest ponad milion egzaminów certyfikujących MOS na całym świecie. Jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Certiport możemy takie egzaminy przeprowadzać.

opinie
Co mówią kursanci?

Wiedzę wykorzystam w dużym stopniu. Poznanie nowych i utrwalenie już znanych funkcji. Będę teraz mógł swobodniej i szybciej poruszać się po programie.

Rafał Szczawiński

Umiejętności zdobyte na szkoleniu mam zamiar wykorzystać w 100%.

Agnieszka Krajewska

Jako analityk i badacz uważam excel za podstawowe narzędzie pracy, to szkolenie pozwoliło mi poznać możliwości tego programu o których nie wiedziałam, bądź nie pamiętała sposobu użycia.

Monika Kaczmarska

Dzieki profesjonalnemu trenerowi nabyte umięjętności w trakcie szkolenia służą mi w codziennej pracy.

Renata Tyszka

Bardzo sympatycznie prowadzone szkolenie, czasem tylko trochę za szybko:), trener dostosowuje się do potrzeb kursantów.

Marzena Chajec

Szkolenie uważam za bardzo przydatne, pozwoliło na poszerzenie mojej podstawowej wiedzy z tego programu, poznałam wiele funkcji, które mam nadzieje zapamiętam i wykorzystam w swojej pracy

Renata Kurek

Wiedza w 100% przyda mi się podczas pracy, zakres szkolenia został rozszerzony, dostosowany do potrzeb grupy.

Magda

Podsumowanie wiedzy wcześniej zdobytej-nabycie nowych umiejętności; spojrzenie z innej perspektywy; różne możliwości rozwiązywania zagadnień

Dagmara Kwiecińska

Zwiększenie wiedzy na temat możliwości pracy w programie. Super!

Robert Komorski

Bardzo mila fajna atmosfera. Dowiedziałem się wielu nowych i ciekawych umiejetności.

Sebastian Ko

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie dotyczyło bardzo wielu zagadnień w ramach MS Excel – było to szkolenie kompleksowe. Dużo ćwiczeń umożliwiło zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce.

Monika Kruk

Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na tym szkoleniu wspomoże mnie w szukaniu nowej pracy a nawet wzbogaci moją ofertę w dodatkowe atuty.

Anonim

Szkolenie na pewno ułatwi mi pracę, jest dobrym zebraniem dotychczasowej wiedzy oraz uzupełnieniem pewnych braków. Pomaga też inaczej spojrzec na pewne kwestie i lepiej je zrozumieć.

Iga Usarek

Bardzo przydatne. Wszelkie zestawienia tabelaryczne, wydruki, umiejętność wykorzystanie funkcji – bardzo przydatne w bieżącej pracy.

Agnieszka Matusik

Szkolenie napewno jest pomocne w rozszeżeniu podstawowej wiedzy. Ocena Bardzo Dobra. Wiedza i zaanagażowanie na najwyższym poziomie

Krzysztof Rzempikowski

Na szkoleniu zostały przedstawione informacje których na co dzień nie używam, ale jestem zadowolona, że je poznałam bo dzięki temu przyspieszy mi to pracę. Żałuję, że nie przyszłam na szkolenie wcześniej kiedy szukałam pracy – na pewno pomogłoby mi ono w rozwiązywaniu zadań w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Karolina Haręcka

Wiedza zdobyta na kursie, uzupełniła braki w mojej wiedzy na temat programu MS Excel, oraz poznałam nowe funkcjonalności programu. Szkolenie w dużym stopniu pomoże mi w wykonywaniu codziennych obowiązków zw. z progr. Excel.

Ewa Firląg

Ze względu na specyfikę mojego stanowiska, kurs uważam za bardzo przydatny. Pozwolił mi na przypomnienie funkcji, które ułatwia mi bardzo prace.

Katarzyna Makuch

Nauczyłem się rzeczy przydatnych w mojej przyszłej pracy oraz takich, które niezwykle ułatwiają pracę z Excelem.

Hubert Wodzyński

Jestem zadowolony, że dzięki szkoleniu miałem okazję zgłębić tajniki Excela. Ufam, że zdobyta wiedza będzie przydatna do pracy w domu oraz zawodowej.

Jakub Misiewicz

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby.

Krystyna Bielecka

Ogromna ilość informacji, które w zastosowaniu praktycznym są w stanie podnieść świadomość pracy z excelem, usprawnić ją i umożliwić ją w wielu nowych zakresach.

Marika Moulis

W obecnej pracy niestety nie będę mogła wykorzystać zdobytych umiejętności, ale planuję zmianę pracy i jestem przekonana, że to szkolenie mi to ułatwi.Trener Profesjonalny, rzeczowy, dobrze zorganizowany. Potrafi nawiązać odpowiedni kontakt z grupą i mobilizować do wykonywania określonych ćwiczeń .

Izabela Malarczyk

Jestem bardzo zadowolony, na pewno ten kurs poszerzył moją wiedzę którą będę mógł zastosować w pracy. Myślę o zapisie na kurs zaawansowany aby rozwijać swoje umiejętności związane z obsługą programu Excel.

Radosław Karalus
Kurs dostępny również online
Szkolenie MOS Excel Expert – przygotowanie do egzaminu dostępne jest również w wersji online na naszej platformie: https://online.expose.pl/. Kurs online składa się z ponad 9 godzin nagrań video i egzaminów próbnych. W ramach kursu otrzymujesz dostęp do platformy z nagraniami video, plikami ćwiczeniowymi oraz skryptem w PDF.
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Brak miejsc
07.10.2024 - 09.10.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
07.10.2024 - 09.10.2024
Zdalne
Warszawa
15.01.2025 - 17.01.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
15.01.2025 - 17.01.2025
Zdalne
Warszawa
23.04.2025 - 25.04.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
23.04.2025 - 25.04.2025
Zdalne
Warszawa
06.08.2025 - 08.08.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
06.08.2025 - 08.08.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  09.09.2024 - 10.09.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 251 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  02.09.2024 - 03.09.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 341 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  03.06.2024 - 14.06.2024
  Cena szkolenia:
  1 890 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.