fbpx

Tworzenie własnych list niestandardowych

Podczas przeciągania danych w Excelu, różne dane zachowują się w róży sposób: część z nich jest kopiowana w niezmienionej formie po obszarze zaznaczenia, inne są zmieniane wg jakiegoś określonego schematu. Domyślnie dane, które są wypełniane serią to dni tygodnia i ich skróty oraz nazwy miesięcy i ich skróty. Po wpisaniu dowolnego z tych elementów i przeciągnięciu go otrzymujemy kolejne elementy z danej listy; w przypadkach gdzie dane są wypełniane serią, a chcielibyśmy je skopiować w określonym kierunku, musimy przytrzymać klawisz CTRL podczas przeciągania danych.

Aby stworzyć własną listę, która będzie wypełniana serią posłużymy się listami niestandardowymi. Opcje umożliwiające tworzenie i edytowanie list niestandardowych znajdują się w opcjach programu Excel. Klikamy przycisk Plik, a następnie wybieramy Opcje/Zaawansowane. W dolnej części otwartego okna wyszukujemy grupę Ogólne, a na niej przycisk Edytuj listy niestandardowe. W oknie Listy niestandardowe mamy domyślnie do wyboru pięć pozycji: cztery o których była mowa powyżej oraz NOWA LISTA. Po wybraniu opcji tworzenia listy uaktywnia się pole Lista wpisów, w którym możemy stworzyć własny rejestr nazw, które będą automatycznie wypełniały komórki podczas przeciągania. Każdy element listy spisujemy w nowym wierszu i nie stawiamy żadnych dodatkowych znaków – jedna pozycja – jeden wiersz. Po wpisaniu wszystkich elementów klikamy na przycisk Dodaj; od tej pory stworzona lista będzie dostępna w Excelu, aż do momentu kiedy zdecydujemy się ją usunąć. Wszystkie własnoręcznie stworzone listy można usuwać; takiej możliwości nie mamy jednak przy czterech listach domyślnych – po kliknięciu na którąkolwiek z nich, przycisk Usuń jest nieaktywny.

Excel - Tworzenie własnych list niestandardowych

Oprócz manualnego wpisywania elementów listy, możemy również posłużyć się gotowymi elementami znajdującymi się już w arkuszu. Opcja bardzo ważna przy tworzeniu długich list, które często możemy wygenerować w arkuszu za pomocą funkcji, np. ręczne tworzenie listy liczb rzymskich – czynność może okazać czasochłonna, a do tego bardzo łatwo się pomylić; w arkuszu tworzymy listę liczb arabskich, następnie korzystamy z funkcji RZYMSKIE() i mamy gotową listę liczb rzymskich w arkuszu; taką listę możemy zaimportować jako listę niestandardową. Musimy jednak pamiętać, że elementami list mogą być tylko wartości, natomiast w naszym przypadku liczby rzymskie są wynikiem funkcji więc przed importowaniem elementów do listy musimy je zamienić na wartości (kopiujemy elementy i wklejamy jako wartość). Sam import polega na wpisaniu (lub znaczeniu komórek) do pola Importuj listę z komórek zakresu, w którym znajdują się elementy mające stworzyć listę. Po kliknięciu na przycisk Importuj nowa lista zostaje dodana do List niestandardowych i od tej pory będzie uwzględniana przez program, np. podczas przeciągania zawartości komórek.

Excel - Tworzenie własnych list niestandardowych

Musimy pamiętać, że liczby rzymskie są traktowane jako ciąg znaków i nie da się na nich wykonywać obliczeń.

Szukasz innych porad z zakresu MS Excel? Sprawdź nasze kursy informatyczne – wśród nich oferujemy kursy Microsoft i kursy Excel.

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.