fbpx

Tworzenie wykresów w MS Excel

Tworzenie wykresów w Excelu jest bardzo proste: wystarczą do tego celu dane, które mają prezentować wykres i trochę wyobraźni w jaki sposób maja być one przedstawione. Sekcja Wykresy, z której możemy wybrać interesujący nas typ wykresu znajduje się na karcie Wstawianie. Jednak zanim wybierzemy typ, należy zaznaczyć dane, które na wykresie mają zostać przedstawione (możemy je również dodać dopiero po wstawieniu wykresu, ale w ten sposób tylko utrudnimy sobie pracę a końcowy efekt i tak będzie taki sam). Dane możemy zaznaczyć razem z nagłówkami bądź bez nich (jeżeli zaznaczone będą nagłówki, zostaną one potraktowane jako elementy legendy, bądź etykiety osi), w zależności od tego jaki efekt chcemy otrzymać; jeżeli pobrane zostaną również nagłówki to ich tytuły zostaną wyświetlone na wykresie w takiej samej formie jak w arkuszu (dane liczbowe na wykresie są wiernym odwzorowaniem danych z arkusza; wszelkie elementy tekstowe mogą być takim odwzorowaniem, ale nie muszą), w przeciwnym wypadku będziemy musieli niektóre dane dopisać ręcznie, ale będą one całkowicie niezależne od tego co znajduje się w arkuszu.

Excel - tworzenie wykresów

W Excelu mamy do wyboru kilkadziesiąt różnych wykresów pogrupowanych w zależności od sposobu przedstawienia danych. Do wybory mamy jedenaście głównych grup, które dodatkowo zawierają różne modyfikacje danego typu wykresu:

 • Kolumnowy – dane przedstawione są jako kolumny; mamy możliwość wstawienia wykresu dwuwymiarowego lub 3-W (w postaci Kolumnowej, Walcowej, Stożkowej lub Ostrosłupowej); zwróćmy uwagę, że każdy z typów wykresu kolumnowego dodatkowo posiada trzy (wykres 2-W) lub cztery (wykresy 3-W) podtypy, które w określony sposób przedstawiają dane;
  • pierwszy rodzaj wykresu (dla wszystkich grup) to wykres grupowany, który umożliwia porównanie wartości w różnych kategoriach i przedstawienie ich zgodnie z typem jaki został wybrany,
  • drugi rodzaj (dla wszystkich grup) to wykres skumulowany, który pozwala na porównanie udziału każdej wartości w sumie w różnych kategoriach i przedstawienie ich zgodnie z typem wybranego wykresu; wykresy skumulowane maja ta właściwość że każda kolejna seria zaczyna się w miejscu gdzie kończy się poprzednia,
  • trzeci rodzaj (dla wszystkich grup) to wykres skumulowany 100%, umożliwia porównanie procentowe udziału każdej wartości w sumie w różnych kategoriach i przedstawienie ich zgodnie z typem wybranego wykresu,
  • ostatni rodzaj (dostępny tylko dla wykresów trójwymiarowych) to wykres 3-W – pozwala on na porównanie wartości w różnych kategoriach i seriach i przedstawienie wyników na wykresie z trzema osiami,
 • Liniowy – umożliwia wstawienie wykresu liniowego, najczęściej używanego do przedstawienia, wartości w określonym okresie czasu; do wybory mamy wykresy liniowe bez znaczników, ze znacznikami oraz 3-W, wykresy dwuwymiarowe z tej grupy również dzielą się na wykresy standardowe, skumulowane oraz skumulowane 100%, których działanie jest identyczne jak w innych typach,
 • Kołowy – wykresy kołowe służą do przedstawienia udziału każdej z wartości w sumie; do wyboru mamy wykresy 2-W i 3-W w formie zwartej oraz rozsuniętej; dodatkowo dla wykresów 2-W istnieje możliwość rozbicia zgrupowania kilku punktów danych i przedstawienia ich na dodatkowym wykresie kołowym (Kołowy kołowego) lub słupkowym (Słupkowy kołowego), co jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku, małych wartości na wykresie głównym; przynależnością wartości do określonego wykresu sterujemy z poziomu menu kontekstowego dla danego punktu danych (Formatuj punkt danych),
 • Słupkowy – wykres jest bardzo podobny do wykresu kolumnowego, różnica polega na tylko na przedstawieniu serii danych w poziomie; do wyboru mamy standardowy wykres 2-W oraz wykresy 3-W: słupkowy, walcowy, stożkowy i ostrosłupowy; każda z grup zawiera dodatkowo trzy podgrupy: wykres grupowany, wykres skumulowany oraz wykres skumulowany 100% – ich przeznaczenie jest identyczne jak w przypadku wykresów kolumnowych,
 • Warstwowy – wykresy te podkreślają różnice między kilkoma zbiorami danych występujących w pewnym okresie; podobnie jak poprzednich typach wykresu mamy do czynienia z typem normalnym , skumulowanym i skumulowanym 100%,
 • Punktowy – zwany inaczej wykresem X,Y; ten typ wykresu umożliwia porównanie par wartości, sprawdza się bardzo dobrze jeśli porównywane wartości nie znajdują się kolejno na osi X; wyróżniamy pięć typów wykresu punktowego:
  • Punktowy tylko ze znacznikami – stosujemy go jeśli wartości na osi nie występują w kolejności,
  • Punktowy z wygładzonymi liniami znacznikami – ten typ wykresu stosujemy gdy na wykresie występuje niewielka liczba punktów; dzięki wygładzeniu linii wykres staje się bardziej zwarty,
  • Punktowy z wygładzonymi liniami – przy bardzo dużej ilości punktów na wykresie, mógłby się on stać nieczytelny, dlatego właśnie stosujemy wykres pomijający punkty,
  • Punktowy z prostymi liniami i znacznikami – wykres stosowany do przedstawienia niewielkiej ilości danych ułożonych w kolejności na osi,
  • Punktowy z prostymi liniami – wykres stosowany w przypadku bardzo dużej liczby danych przedstawionych na wykresie, w przypadku gdy są one poukładane w kolejności,
 • Giełdowy – specjalistyczny rodzaj wykresów, używany przede wszystkim do ilustrowania zmian kursów akcji; w Excelu wyróżniamy cztery typy takich wykresów, przed utworzeniem konkretnego typu musimy odpowiednio uporządkować serie:
  • Maks-Min-Zamknięcie – kolejność serii: cena maksymalna, cena minimalna, cena zamknięcia,
  • Otwarcie-Maks-Min-Zamknięcie – kolejność serii: cena otwarcia, cena maksymalna, cena minimalna, cena zamknięcia,
  • Obrót-Maks-Min-Zamknięcie – kolejność serii: obroty, cena maksymalna, cena minimalna, cena zamknięcia,
  • Obrót-Otwarcie-Maks-Min-Zamknięcie – kolejność serii: obroty, cena otwarcia, cena maksymalna, cena minimalna, cena zamknięcia.
 • Powierzchniowy – wykres przedstawia powierzchnię trójwymiarową obrazującą zestaw punktów danych; jest przydatny wówczas, gdy chcemy znaleźć optymalne kombinacje między dwoma zestawami danych; mamy do wyboru wykresy: powierzchniowy 3-W, szkieletowo-powierzchniowy 3-W, konturowy, konturowo-szkoleniowy,
 • Pierścieniowy – wykres pierścieniowy jest bardzo podobny do kołowego; podobnie jak przypadku kołowego mamy do wyboru: wykres zwarty oraz wykres rozsunięty; wykres pierścieniowy w odróżnieniu od kołowego pozwala przedstawić więcej niż jedną serię danych tworząc wykres pierścieniowy złożony,
 • Bąbelkowy – taki wykres jest rodzajem wykresu punktowego, w którym punkty danych zostały zastąpione bąbelkami o rozmiarze reprezentującym dodatkowy wymiar danych; jeżeli wykres utworzymy na podstawie mniej niż trzech wierszy danych, bąbelki nie zostaną przedstawione na wykresie prawidłowo,
 • Radarowy – umożliwia porównanie wartości z kilku serii danych; każda kategoria ma swoją własną oś wartości, rozchodzącą się od punktu centralnego, a linie łączą wszystkie wartości w tych samych seriach; wykresy radarowe może wstawić na trzy sposoby: radarowy, radarowy ze znacznikami i radarowy powierzchniowy (z wykresu powierzchniowego możemy skorzystać tylko w przypadku jednej serii danych).

Excel - tworzenie wykresów

Oprócz wymienionych typów wykresów istnieje jeszcze grupa Szablony, gdzie zapisywane są szablony stworzone przez użytkownika. Grupy Szablony nie ma bezpośrednio na wstążce, aby ja wyświetlić musimy rozwinąć sekcje Wykresy.

Łatwo zauważyć, że dane mogą być użyte do tworzenia wykresu na dwa sposoby: serią danych na wykresie może być zakres liczb z kolumny tabeli (domyślnie) lub z wiersza tabeli. O tym jak ma wyglądać wykres decydujemy już po jego wstawieniu. Na karcie Narzędzia wykresów/Projektowanie klikamy kontrolkę Przełącz wiersz/kolumnę.

Excel - tworzenie wykresów

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasze kursy informatyczne, m.in. kursy Microsoft i kursy Excel.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.