fbpx

Zaokrąglanie liczb – Excel

Dokonując obliczeń w Excelu, należy pamiętać, że ich wyniki są zazwyczaj wyświetlane w pewien określony przez format sposób, tzn. wyświetlanych jest kilka miejsc po przecinku niezależnie od tego ile miejsc zawiera w rzeczywistości liczba. Należy pamiętać, że podczas wykonywania działań na takiej liczbie brana jest pod uwagę jej wartość rzeczywista a nie tylko ta, która widzimy, co może powodować czasem błędy i nieporozumienia. Sposób wyświetlenia liczby o określonej ilości miejsc po przecinku nie jest jej zaokrągleniem. Aby liczbę zaokrąglić trzeba posłużyć się funkcjami, które ucinają liczbę po określonej ilości miejsc i zaokrąglają w wybrany sposób. Funkcji zaokrąglających mamy w Excelu 12 i wszystkie zaczynają się od słowa ZAOKR… Podstawową funkcją jest ZAOKR, która zaokrągla dowolną liczbę do określonej ilości miejsc po przecinku. Składnia funkcji ZAOKR wygląda następująco:

Zaokrąglanie licz w Excelu – 12 funkcji:

ZAOKR(liczba; liczba_cyfr)

gdzie:

  • liczba – wartość liczbowa, która ma zostać zaokrąglona,
  • liczba_cyfr – liczba miejsc dziesiętnych, do których ma zostać zaokrąglona liczba; w przypadku podania liczby ujemnej zaokrąglenie jest wykonywane po lewej stronie separatora dziesiętnego.

Pozostałe funkcje zaokrąglania liczb w Excelu ZAOKR… zaokrąglają liczbę w określony sposób na podstawie jednego bądź kilku argumentów, w zależności od rodzaju funkcji.

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK pozwala na zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej mniejszej od zaokrąglanej. Jej składnia wygląda następująco:

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)

Funkcja ZAOKR.DO.NPARZ zaokrągla do najbliższej liczby nieparzystej, która znajduje się w większej odległości od zera niż liczba zaokrąglana. Składnia funkcji ZAOKR.DO.NPARZ:

ZAOKR.DO.NPARZ(liczba)

Funkcja ZAOKR.DO.PARZ zaokrągla do najbliższej liczby parzystej, która znajduje się w większej odległości od zera niż liczba zaokrąglana. Składnia funkcji ZAOKR.DO.PARZ:

ZAOKR.DO.PARZ(liczba)

Funkcja ZAOKR.DO.TEKST zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych i zwraca wynik w postaci tekstowej. Składnia funkcji ZAOKR.DO.TEKST:

ZAOKR.DO.TEKST(liczba; [miejsca_dziesiętne]; [bez_przecinka])

gdzie:

  • liczba – wartość liczbowa, która ma być zaokrąglana,
  • miejsca_dziesiętne – argument opcjonalny; określa do ilu miejsc dziesiętnych ma być zaokrąglona liczba; w przypadku pominięcia argumentu, jego wartość domyślna wynosi 2,
  • bez_przecinka – argument określający czy zwracana wartość ma zawierać spacje jako separatory tysięcy; w przypadku pominięcia argumentu funkcja zawiera separatory.

Funkcja zaokrąglania – Excel: ZAOKR.DO.WIELOKR zaokrągla do najbliższej wielokrotności liczby określonej w funkcji; zaokrąglenie odbywa się do liczby, która znajduje się w większej odległości od zera niż liczba zaokrąglana. Składnia funkcji ZAOKR.DO.WIELOKR:

ZAOKR.DO.WIELOKR(liczba; wielokrotność)

gdzie:

  • liczba – liczba, która ma zostać zaokrąglona, wielokrotność – wartość, do wielokrotności której trzeba zaokrąglić liczbę.

Funkcja ZAOKR.DÓŁ zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, do wartości bliższej zeru. Składnia funkcji ZAOKR.DÓŁ:

ZAOKR.DÓŁ(liczba; liczba_cyfr)

Funkcja ZAOKR.GÓRA zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc dziesiętnych, do wartości znajdującej się dalej od zera. Składnia funkcji ZAOKR.GÓRA:

ZAOKR.GÓRA(liczba; liczba_cyfr)

Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ zaokrągla liczbę w dół do wielokrotności dla podanej cyfry znaczącej. Zaokrąglenie odbywa się zawsze w kierunku bliższym zeru. Składnia funkcji ZAOKR.W.DÓŁ:

ZAOKR.W.DÓŁ(liczba; cyfra_znacząca)

Funkcja ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ zaokrągla liczbę w dół (niezależnie od znaku przy liczbie) do wartości całkowitej, bądź do wielokrotności dla podanej istotności. Składnia funkcji ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ:

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ(liczba; [istotność])

Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności dla cyfry znaczącej. Zaokrąglanie odbywa się w kierunku wartości dalszej od zera. Składnia funkcji ZAOKR.W.GÓRĘ:
ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba; cyfra_znacząca)

Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ zaokrągla liczbę w górę (niezależnie od znaku przy liczbie) do wartości całkowitej, bądź do wielokrotności dla podanej istotności. Składnia funkcji ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ:

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ(liczba; [istotność])

Program Ms Excel posiada wiele możliwości dlatego warto zapoznać się z naszymi kursami. Kurs Excel podstawowy obejmuje tworzenie wykresów graficznych, przygotowanie czytelnych prezentacji z zestawieniem danych. Kurs Excel średniozaawansowany koncentruje na: pracy z funkcjami, sortowaniu i filtrowaniu, formatowaniu warunkowym wprowadzonych danych. Natomiast Kurs Excel zaawansowany skupia się na m.in. zagnieżdżaniu funkcji, dynamizowaniu arkuszy, formatowaniu komórek z warunkami wskazanymi przez użytkownika. Nauka Excela może być bardziej efektywna, jeśli skorzystasz z naszego kursu informatycznego. Sprawdź inne kursy informatyczne i rozwijaj swoje kompetencje na każdym stanowisku.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.