fbpx

Funkcje WYBIERZ.WIERSZE() i WYBIERZ.KOLUMNY() w Excelu

Excel, jedno z najpopularniejszych narzędzi do analizy danych, oferuje szeroką gamę funkcji, które ułatwiają manipulację i przetwarzanie informacji. Wśród tych funkcji znajdują się również WYBIERZ.WIERSZE() (CHOOSEROWS) i WYBIERZ.KOLUMNY() (CHOOSECOLS). Te potężne funkcje tablicowe umożliwiają wybieranie określonych wierszy lub kolumn z tabeli na podstawie podanych argumentów. Dzięki nim można szybko filtrować, sortować i analizować dane w arkuszu kalkulacyjnym.

Składnia i argumenty funkcji

Składnia funkcji WYBIERZ.WIERSZE()

=WYBIERZ.WIERSZE(tablica; row_num1; [row_num2]; …)

  • Tablica- Tablica zawierająca kolumny, które mają zostać zwrócone w nowej tablicy. To jest argument wymagany.
  • row_num1- Numer pierwszego wiersza do zwrócenia. To jest argument wymagany.
  • row_num2 – Dodatkowe numery wierszy do zwrócenia. To jest argument opcjonalny.

Składnia funkcji WYBIERZ.KOLUMNY():

=WYBIERZ.KOLUMNY(tablica; col1; [col2]; …)

Argumenty funkcji WYBIERZ.KOLUMNY():

  • Tablica – Tablica zawierająca kolumny, które mają zostać zwrócone w nowej tablicy. To jest argument wymagany.
  • Col_num1 – Pierwsza kolumna do zwrócenia. To jest argument wymagany.
  • Col_num2 – Dodatkowe kolumny do zwrócenia. To jest argument opcjonalny.

Przykłady użycia funkcji WYBIERZ.WIERSZE() i WYBIERZ.KOLUMNY()

Jak wybrać kilka wierszy z tablicy?

Czasami chcemy wyciągnąć dane z części tablicy do innego miejsca w arkuszu kalkulacyjnym. W takim przypadku możemy skorzystać z funkcji WYBIERZ.WIERSZE().

Przykład:

=WYBIERZ.WIERSZE(A1:D13; 1; 6;7;8)

Funkcja WYBIERZ.WIERSZE()

W powyższym przykładzie wybieramy wiersze pierwszy, szósty, siódmy i ósmy z miesięcy wakacyjnych tj. nagłówek i dane) z kolumn A, B i C. Wynikowa tablica będzie zawierać tylko wiersze z wybranych wierszy w całej tablicy.

Jak wybrać pojedynczą kolumnę?

Czasami potrzebujemy wybrać tylko jedną kolumnę z tabeli. W takim przypadku możemy skorzystać z funkcji WYBIERZ.KOLUMNY(), a swój wybór oprzeć na liście rozwijanej.

Przykład:

=WYBIERZ.KOLUMNY(A1:D13; 2)

Funkcja WYBIERZ.WIERSZE()

W tym przykładzie wybieramy drugą kolumnę (kolumna B) z tabeli, która rozciąga się od komórki A1 do D13. Funkcja zwróci wszystkie komórki z wybranej kolumny.

Dodatkowo możemy manipulować wyborem za pomocą listy rozwijanej.

Jak wybrać wiele nieprzylegających wierszy w niestandardowej kolejności?

Funkcje WYBIERZ.WIERSZE() i WYBIERZ.KOLUMNY() pozwalają również na wybieranie nieprzylegających do siebie wierszy lub kolumn w kolejności wskazanej przez użytkownika.

Przykład:

=WYBIERZ.WIERSZE(A1:D13; 2; 4; 1)

Funkcja WYBIERZ.WIERSZE()

W powyższym przykładzie wybieramy drugi, czwarty i pierwszy wiersz z kolumn A, B i C. Funkcja zwróci wszystkie komórki z wybranych wierszy i kolumn. Dodatkowo nagłówek jest na samym dole.

Podsumowanie

Funkcje WYBIERZ.WIERSZE() i WYBIERZ.KOLUMNY() są narzędziami do manipulacji danymi w Excelu. Pozwalają na elastyczne wybieranie określonych wierszy i kolumn z tabeli. Mogą być szczególnie przydatne przy filtrowaniu, sortowaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych. Fajnie mogą współpracować z listami rozwijanymi i wszelkimi funkcjami zwracającymi liczbę. Pamiętaj, że funkcje, które są bohaterami tego bloga są dostępne tylko w Excelu dla Microsoft 365, więc nie są dostępne w wcześniejszych wersjach Excela.

Możesz eksperymentować z różnymi kombinacjami funkcji WYBIERZ.WIERSZE() i WYBIERZ.KOLUMNY() oraz łączyć je z innymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego, aby uzyskać pożądane wyniki. Wykorzystaj potencjał tych funkcji, aby oszczędzić czas i zwiększyć efektywność swojej pracy z danymi.

Funkcje te mogą być mylone z innymi funkcjami tablicowymi, takimi jak funkcje DO.WIERSZA() i DO.KOLUMNY(), które mogą Cię również zainteresować i ułatwić pracę z danymi w Excelu, a służą generalnie do czegoś innego. A jakie możliwości mają one zagnieżdżone jedna z drugą? To już sprawdź Ty!

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.