fbpx

Kurs Adobe Illustrator

Czas trwania
24 godziny
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
16.07.2024 - 18.07.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Kurs Adobe Illustrator to kompleksowe szkolenie w zakresie projektowania i składu publikacji jednostronicowych. Praca z grafiką wektorową i bitmapową. Rysowanie i stylizowanie obiektów, wykresów, tabel. Formatowanie i układanie tekstu na stronie. Projektowanie kreatywne, efekty specjalne i przygotowanie do druku offsetowego.

Czego Cię nauczymy?

Niesamowite kompozycje wektorowe

Czołowy w branży program do obróbki grafiki wektorowej. Adobe Illustrator umożliwia tworzenie ikon, logo, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, aplikacji interaktywnych, stron internetowych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych. Przyjdź i zobacz, jak program umożliwia projektowanie z dokładnością do jednego piksela, płynną pracę z czcionkami i glifami oraz błyskawiczne rozpoczynanie projektów przy użyciu szablonów.

Tworzenie i edycja kształtów

Malowanie kształtów odbywa się przy użyciu swobodnych, naturalnych gestów przekształcanych w doskonałą geometrię. Następnie można je łączyć, usuwać, wypełniać i przekształcać w celu uzyskania pięknych, złożonych kompozycji — z zachowaniem możliwości edycji. Narzędzie do tworzenia kształtów działa zarówno w tradycyjnych przestrzeniach roboczych programu Adobe Illustrator, jak i na urządzeniach dotykowych.

Program szkolenia

1. Rozpoczynamy pracę z programem Adobe Illustrator

 • Tworzenie kształtów
 • Praca z narzędziem Shape Builder (Generator kształtów)
 • Tryby rysowania
 • Praca z obrysami
 • Praca z grupami kolorów i zmiana koloru grafiki
 • Umieszczanie obrazów Photoshopa w programie Illustrator
 • Zastosowanie funkcji Live Trace (Aktywny obrys)
 • Korzystanie z funkcji Live Paint (Aktywne malowanie)
 • Obsługa i zastosowanie narzędzia Blob Brush (Kropla)
 • Praca z tekstem
 • Obsługa panelu Appearance (Wygląd) oraz tworzenie efektów
 • Korzystanie z pędzli
 • Tworzenie i edycja gradientów
 • Praca z symbolami
 • Tworzenie perspektywy

2. Najważniejsze informacje o przestrzeni roboczej

 • Obsługa przestrzeni roboczej programu
 • Obsługa panelu Tools (Narzędzia)
 • Panel Control (Sterowanie)
 • Praca z panelami
 • Resetowanie i zapisywanie przestrzeni roboczej
 • Obsługa menu paneli
 • Zmienianie widoku ilustracji
 • Zastosowanie poleceń z menu View (Widok)
 • Obsługa wielu obszarów roboczych
 • Obsługa panelu Navigator (Nawigator)
 • Zastosowanie miarek
 • Rozmieszczanie dokumentów
 • Grupy dokumentów
 • Wyszukiwanie zasobów dotyczących programu Illustrator
 • Wyszukiwanie tematów w systemie pomocy
 • Wyszukiwanie aktualizacji

3. Pierwsza praca – zaznaczanie i wyrównywanie

 • Zaznaczanie obiektów
 • Obsługa narzędzia Selection (Zaznaczanie)
 • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie)
 • Zaznaczanie przy użyciu ramki zaznaczenia
 • Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka)
 • Zaznaczanie podobnych obiektów
 • Wyrównywanie obiektów
 • Wyrównywanie obiektów względem siebie
 • Wyrównywanie do obiektu kluczowego
 • Wyrównywanie punktów
 • Rozmieszczanie obiektów
 • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego
 • Zastosowanie grup
 • Grupowanie elementów
 • Zastosowanie trybu izolacji
 • Dodawanie elementów do grupy
 • Rozmieszczenie obiektów
 • Zmiana rozmieszczenia obiektów
 • Zaznaczanie obiektów znajdujących się pod spodem
 • Ukrywanie obiektów
 • Stosowanie technik zaznaczania
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń

4. Tworzenie i edycja kształtów

 • Tworzenie dokumentu zawierającego wiele obszarów roboczych
 • Tworzenie i edytowanie prostych kształtów
 • Ułatwienie dostępu do prostych narzędzi kształtów
 • Tryby rysowania
 • Rysowanie prostokątów
 • Tworzenie prostokątów zaokrąglonych
 • Tworzenie elips
 • Tworzenie wielokątów
 • Tryb Draw Inside (Rysuj wewnątrz)
 • Zmiana szerokości i wyrównania obrysów
 • Edytowanie segmentów linii
 • Łączenie ścieżek
 • Tworzenie gwiazd
 • Zastosowanie narzędzia Eraser (Gumka)
 • Zastosowanie narzędzia Width (Szerokość)
 • Zamiana konturów na obiekty
 • Łączenie i edycja obiektów
 • Obsługa narzędzia Shape Builder (Generator kształtów)
 • Obsługa efektów typu Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek)
 • Zastosowanie trybów kształtu
 • Tworzenie kształtów przy użyciu polecenia Live Trace (Aktywny obrys)

5. Przekształcanie obiektów w Adobe Illustrator

 • Dodawanie nowych obszarów roboczych w dokumencie
 • Edytowanie obszarów roboczych
 • Zmiana nazw obszarów roboczych
 • Zmiana kolejności obszarów roboczych
 • Przekształcanie obiektów
 • Zastosowanie miarek i linii pomocniczych
 • Skalowanie obiektów
 • Odbijanie obiektów
 • Obracanie obiektów
 • Zniekształcanie obiektów
 • Pochylanie obiektów
 • Precyzyjne rozmieszczanie obiektów
 • Zmiana perspektywy
 • Przeprowadzanie kilku przekształceń
 • Zastosowanie efektu Free Distort (Zniekształcanie swobodne)

6. Rysowanie przy użyciu pióra i ołówka

 • Rysowanie linii prostych
 • Tworzenie linii krzywych
 • Tworzenie krzywej
 • Przekształcanie punktów gładkich w narożne
 • Rysowanie skrzypiec
 • Kreślenie krzywych
 • Wybieranie krzywej
 • Rysowanie zakrzywionego kształtu pudła skrzypiec
 • Rysowanie różnych rodzajów krzywych
 • Rysowanie kształtu pudła skrzypiec
 • Rysowanie strun
 • Rozdzielanie ścieżek
 • Dodawanie strzałek
 • Tworzenie linii przerywanej
 • Edytowanie krzywych
 • Usuwanie i dodawanie punktów węzłowych
 • Przekształcanie punktów gładkich i narożnych
 • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek)
 • Edytowanie ścieżek narzędziem Pencil (Ołówek)
 • Ostatni etap pracy nad rysunkiem skrzypiec
 • Składanie poszczególnych elementów
 • Kolorowanie ilustracji

7. Kolor i malowanie

 • Podstawowe informacje o kolorze
 • Tryby koloru
 • Obsługa narzędzi do edytowania kolorów
 • Tworzenie kolorów
 • Tworzenie i zapisywanie niestandardowego koloru
 • Edytowanie próbki
 • Zastosowanie bibliotek próbek programu Illustrator
 • Tworzenie koloru dodatkowego
 • Obsługa próbnika kolorów
 • Tworzenie i zapisywanie tint kolorów
 • Kopiowanie atrybutów
 • Tworzenie grup kolorów
 • Obsługa panelu Color Guide (Wzornik kolorów)
 • Edytowanie grupy kolorów
 • Edytowanie kolorystyki obiektów
 • Obsługa panelu Kuler
 • Przydzielanie kolorów do ilustracji
 • Korygowanie kolorów
 • Wypełnianie obiektów gradientami i wzorkami
 • Zastosowanie gotowych wzorków
 • Tworzenie niestandardowego wzorku
 • Stosowanie wzorków
 • Edytowanie wzorków
 • Zastosowanie funkcji Live Paint (Aktywne malowanie)
 • Tworzenie grupy aktywnego malowania
 • Edytowanie zasięgu obszarów aktywnego malowania
 • Korzystanie z funkcji Gap Options (Opcje odstępów)

8. Edycja i przetwarzanie tekstu

 • Praca z tekstem
 • Tworzenie tekstu ozdobnego
 • Tworzenie tekstu akapitowego
 • Importowanie zwykłego pliku tekstowego
 • Tworzenie łamów tekst
 • Przenoszenie tekstu pomiędzy ramkami
 • Tekst nadmiarowy i zmiana układu tekstu
 • Tworzenie wątków
 • Zmiana wielkości obiektów tekstowych
 • Formatowanie tekstu
 • Zmiana rozmiaru czcionki
 • Zmiana koloru czcionki
 • Zmiana innych właściwości tekstu
 • Zmiana właściwości akapitu
 • Zapisywanie i zastosowanie stylów
 • Tworzenie i zastosowanie stylu akapitowego
 • Tworzenie i zastosowanie stylu znakowego
 • Próbkowanie właściwości tekstu
 • Deformowanie tekstu przy użyciu obwiedni
 • Oblewanie obiektu tekstem
 • Umieszczanie tekstu na ścieżkach i kształtach
 • Umieszczanie tekstu na ścieżkach zamkniętych
 • Przekształcanie tekstu w kontury

9. Warstwy

 • Tworzenie warstw
 • Przenoszenie obiektów i warstw
 • Blokowanie warstw
 • Wyświetlanie warstw
 • Wklejanie warstw
 • Tworzenie masek przycinających
 • Scalanie warstw
 • Dodawanie atrybutów wyglądu do warstw
 • Wydzielanie warstw

10. Rysowanie w perspektywie

 • Obsługa perspektywy
 • Narzędzie Perspective Grid (Siatka perspektywy)
 • Obsługa narzędzia Perspective Grid (Siatka perspektywy)
 • Obsługa predefiniowanej siatki
 • Edycja siatki perspektywy
 • Rysowanie obiektów w perspektywie
 • Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów w perspektywie
 • Umieszczanie obiektów w perspektywie
 • Jednoczesna edycja płaszczyzny i obiektów
 • Umieszczanie i edycja tekstu w perspektywie
 • Korzystanie z symboli w perspektywie
 • Umieszczanie symboli na siatce perspektywy
 • Modyfikacja symboli na płaszczyźnie perspektywy
 • Przeniesienie obiektów z perspektywy do trybu normalnego

11. Łączenie kolorów i kształtów

 • Informacje o gradientach
 • Tworzenie i zastosowanie gradientów liniowych
 • Zmiana kierunku i kąta wypełnienia gradientowego
 • Tworzenie gradientu promienistego
 • Zmiana kolorystyki i edycja gradientu
 • Dodawanie gradientów do wielu obiektów jednocześnie
 • Tworzenie przezroczystych gradientów
 • Tworzenie przejść pomiędzy obiektami
 • Tworzenie przejść z określoną liczbą kroków
 • Modyfikowanie przejścia
 • Tworzenie płynnych przejść kolorystycznych

12. Pędzle

 • Pędzle w praktyce
 • Zastosowanie pędzli kaligraficznych
 • Edycja pędzla
 • Zastosowanie koloru wypełnienia podczas malowania pędzlami
 • Usuwanie obrysu w postaci pędzla
 • Zastosowanie pędzli artystycznych
 • Rysowanie narzędziem Paintbrush (Pędzel)
 • Edytowanie ścieżek narzędziem Paintbrush (Pędzel)
 • Tworzenie pędzla artystycznego
 • Edycja pędzla artystycznego
 • Pędzle z włosia
 • Zmiana opcji pędzla z włosia
 • Malowanie pędzlem z włosia
 • Zastosowanie pędzli ze wzorkiem
 • Tworzenie pędzla ze wzorkiem
 • Malowanie pędzlem ze wzorkiem
 • Zmiana ustawień koloru pędzli
 • Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody Tints (Tinty)
 • Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody Hue Shift (Przesunięcie barwy)
 • Obsługa narzędzia Blob Brush (Kropla)
 • Rysowanie narzędziem Blob Brush (Kropla)
 • Łączenie ścieżek narzędziem Blob Brush (Kropla)
 • Edytowanie obiektów przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka)
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń

13. Efekty

 • Obsługa efektów dynamicznych
 • Dodawanie efektu
 • Edytowanie efektu
 • Zmiana wyglądu tekstu przy użyciu efektów
 • Edycja obiektów przy użyciu efektu Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek)
 • Przesuwanie ścieżek
 • Dodawanie efektu programu Photoshop
 • Efekty trójwymiarowe
 • Tworzenie bryły obrotowej
 • Konfigurowanie oświetlenia obiektu trójwymiarowego
 • Nakładanie symbolu na ścianki obiektu przestrzennego
 • Propozycje samodzielnych ćwiczeń

14. Zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów graficznych

 • Zastosowanie atrybutów wyglądu
 • Edytowanie i dodawanie atrybutów wyglądu
 • Zmiana kolejności atrybutów wyglądu
 • Tworzenie dodatkowego wypełnienia i obrysu
 • Zastosowanie stylów graficznych
 • Tworzenie i zapisywanie stylu graficznego
 • Zastosowanie stylu graficznego do zmiany wyglądu obiektu
 • Zastosowanie stylu graficznego do zmodyfikowania warstwy
 • Stosowanie istniejących stylów graficznych
 • Rozbudowa istniejącego stylu graficznego
 • Zmiana atrybutu wyglądu dla wybranej warstwy
 • Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów graficznych

15. Symbole

 • Praca z symbolami
 • Obsługa bibliotek symboli programu Illustrator
 • Tworzenie symboli
 • Edytowanie symboli
 • Przerywanie połączenia z symbolem
 • Zastępowanie symboli
 • Zmiana nazw symboli
 • Narzędzia do edytowania symboli
 • „Rozpylanie” kopii symbolu
 • Edytowanie zestawów symboli
 • Kopiowanie i edycja zestawów symboli
 • Zapisywanie i pobieranie obiektów graficznych z panelu Symbols (Symbole)
 • Nanoszenie symboli na ścianki obiektów 3D
 • Symbole a program Flash

16. Łączenie projektów Illustratora i innych programów firmy Adobe

 • Praca z Adobe Bridge
 • Łączenie elementów graficznych
 • Grafika wektorowa a obrazy rastrowe
 • Importowanie obrazów z programu Adobe Photoshop
 • Importowanie obrazu z programu Photoshop
 • Powielanie i edytowanie zaimportowanego obrazu
 • Osadzanie obrazu programu Photoshop zawierającego kompozycje warstw
 • Zmiana kolorystyki zaimportowanego obrazu
 • Maskowanie obrazu
 • Tworzenie maski przycinającej
 • Edycja maski
 • Maskowanie obiektu za pomocą kilku obiektów
 • Usuwanie maski
 • Tworzenie masek przezroczystości
 • Próbkowanie kolorystyki zaimportowanych obrazów
 • Zastąpienie zaimportowanego, połączonego obrazu innym
 • Eksportowanie wielowarstwowego dokumentu do programu Photoshop
 • Illustrator i Adobe InDesign
 • Illustrator i Adobe Flash
 • Illustrator i Adobe Flash Catalyst
 • Illustrator i Adobe Flex
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 791 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Oberlan

Doświadczony i ceniony w środowisku wykładowca z wieloletnią praktyką – autor i tłumacz książek z dziedziny grafiki komputerowej 2D i 3D, grafik i fotograf. Pasjonat nowych mediów o szerokim spektrum zainteresowań i umiejętności. Doświadczony trener, konsultant i wykonawca. Twórca programów szkoleniowych.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe. Zdobycie takiej wiedzy samemu skutkowałoby poświęceniem o wiele większej ilości czasu. Trener Łukasz Oberlan był jak najbardziej przygotowany do zajęć, prowadził szkolenie profesjonalnie, idealnie wyważając proporcje pomiędzy teorią i praktyką. Jestem pełen podziwu dla jego wiedzy merytorycznej i umiejętności.

Krzysztof Kozioł

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Anonim

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje owe rozwiązania.

Magdalena Mission

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby.

Krystyna Bielecka

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby.

Krystyna Bielecka

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Uważam, że szkolenie w przystępny i “szybki” sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener komunikatywny, profesjonalny, o dużej wiedzy, uprzejmy, cierpliwy. Nic nie zmieniać.

Ilona Janicka
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
16.07.2024 - 18.07.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
16.07.2024 - 18.07.2024
Zdalne
Warszawa
17.09.2024 - 19.09.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
17.09.2024 - 19.09.2024
Zdalne
-10%
Cała Polska
10.12.2024 - 12.12.2024
Zdalne
Warszawa
10.12.2024 - 12.12.2024
Stacjonarne
Warszawa
18.03.2025 - 20.03.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
18.03.2025 - 20.03.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  24 godziny
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  10.09.2024 - 12.09.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 791 PLN /netto
  Czas trwania
  24 godziny
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  09.07.2024 - 11.07.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 791 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  10.09.2024 - 12.09.2024
  Cena szkolenia:
  Od 2 241 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.