fbpx

Kurs Język DAX

Czas trwania
16 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
24.06.2024 - 25.06.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Kurs Język DAX ma na celu zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy języka DAX. Język DAX (Data Analysis Expressions) to język wyrażeń formuł używany w usługach Analysis Services, usłudze Power BI i dodatku Power Pivot w programie Excel. Formuły języka DAX obejmują funkcje, operatory i wartości, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanych obliczeń i zapytań dotyczących danych w powiązanych tabelach i kolumnach w tabelarycznych modelach danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się językiem DAX, wykorzystując miary, kolumny oraz tabele obliczeniowe. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć zapytania języka DAX oraz korzystać z narzędzi zewnętrznych takich jak DAX Studio oraz Tabular Editor.

Czego Cię nauczymy?

Miary

Miary języka DAX są dynamicznymi formułami obliczeniowymi, których wyniki zmieniają się w zależności od kontekstu wykonania. Miary są używane przez funkcje raportowania, które obsługują łączenie i filtrowanie danych modeli przy użyciu wielu atrybutów, takich jak raport Power BI albo tabela przestawna i wykres przestawny programu Excel. Miary są tworzone przy użyciu paska formuły języka DAX w projekcie modelu. Na szkolenia dowiesz się jak je tworzyć.

Kolumny obliczeniowe

Kolumna obliczeniowa języka DAX to kolumna dodawana do istniejącej tabeli (w projekcie modelu). Następnie jest tworzona formuła języka DAX, która definiuje wartości kolumny. Gdy kolumna obliczeniowa zawiera prawidłową formułę języka DAX, wartości są obliczane w kontekście wiersza zaraz po wprowadzeniu formuły. Wartości są następnie przechowywane w modelu danych w pamięci.

Tabele obliczeniowe

Tabela obliczeniowa jest obiektem obliczanym w oparciu o wyrażenie formuły pochodzące od całych lub części innych tabel w tym samym modelu. Zamiast wykonywania zapytań i ładowania wartości do nowych kolumn tabeli ze źródła danych, formuła języka DAX definiuje wartości w tabeli. Tabele obliczeniowe mogą być przydatne w wymiarze umożliwiającym odtwarzanie ról. Przykładem jest tabela dat.

Zapytania języka DAX

Zapytania języka DAX można tworzyć i uruchamiać w programie SQL Server Management Studio (SSMS) i narzędziach open source, takich jak DAX Studio. W przeciwieństwie do formuł obliczeń języka DAX, które mogą być tworzone tylko w modelach danych tabelarycznych, zapytania języka DAX można także uruchamiać w odniesieniu do modeli wielowymiarowych usług Analysis Services.

Program szkolenia

1. Wstęp do języka DAX

 • Czym jest język DAX?
 • Istota modelu danych
 • Relacje w modelu danych
 • Wykorzystanie języka DAX w Power Pivot w Excelu
 • Wykorzystanie języka DAX w Power BI
 • Dobre praktyki organizacji danych

2. Praca z językiem DAX

 • Typy danych
 • Operatory
 • Kolumny oraz miary obliczeniowe – tworzenie, pojęcie oraz różnica
 • Kontekst wykonania (filtru, wiersza, zapytania)
 • Relacje aktywne i nieaktywne
 • Funkcje daty i czasu (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, HOUR, MINUTE, DATE, TODAY, NOW)
 • Funkcje informacyjne (ISBLANK, CONTAINS, CONTAINSSTRING, HASONEVALUE, ISEMPTY, ISERROR, ISFILTERED)
 • Funkcje logiczne (IF, IFERROR, AND, OR, NOT, IFERROR, SWITCH)
 • Operatory logiczne (&&, ||)
 • Funkcje tekstowe (LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER, FORMAT)
 • Funkcje matematyczne (DIVIDE, SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Funkcje relacyjne (RELATED, RELATEDTABLE, CROSSFILTER, USERELATIONSHIP)
 • Funkcje rankingowe (RANKX)
 • Funkcje iteracyjne (SUMX, AVERAGEX, MINX, MAXX, FILTER)
 • Funkcje EVALUATE
 • Używanie zmiennych (słowa kluczowe VAR oraz RETURN)

3. Hierarchie

 • Idea hierarchii
 • Tworzenie hierarchii
 • Hierarchie automatyczne
 • Praca z hierarchią (funkcje filtrów)

4. Tabele języka DAX

 • Tworzenie tabel obliczeniowych przy użyciu języka DAX
 • Tabele z parametrami
 • Filtrowanie tabel
 • Funkcje filtrów (FILTER, ALL, ALLEXCEPT, CALCULATE, CALCULATETABLE, VALUES, ALLSELECTED, SELECTEDVALUE)
 • Funkcje tabel języka DAX (DISTINCT, VALUES, CROSSJOIN, NATURALINNERJOIN, NATURALLEFTOUTERJOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT CALENDAR, CALENDARAUTO)
 • Funkcje manipulowania tabelami (ADDCOLUMNS, SUMMARIZE, SUMMARIZECOLUMNS , ROLLUP, ROLLUPADDISSUBTOTAL, ROLLUPGROUP)

5. Time Intelligence w DAX

 • Tworzenie tabeli dat
 • Tworzenie automatycznej tabeli dat
 • Przydatne funkcje daty i czasu
 • Sortowanie tabeli dat
 • Funkcje Time Intelligence w języku DAX (SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSYEAR, PREVIOUSQUARTER, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, DATEADD, FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD, DATESINPERIOD, DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD)

6. Narzędzia zewnętrzne

 • DAX Studio
 • Tabular Editor
 • Optymalizacja zapytań
 • Dobre praktyki (Best Practice Analyzer)
 • Przydatne skrypty (Script Snippets)
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 161 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Informacje zdobyte na szkoleniu w bardzo wysokim stopniu wykorzystywane są w codziennej pracy.

Piotr Drubkowski

Pełen profesjonalizm trenera i ogromna wiedza. Praktyczne ćwiczenia, które po ukończeniu szkolenia od razu pozwalają wykorzystać nabyte umiejętności. Idealne tempo pracy. Przydatne materiały szkoleniowe.

Anonim

Szczególnie podobał mi się sposób prezentacji, sposób wytłumaczenia przez trenera, różnorodność zadań.

Anonim

Poznałam nowe zastosowania już znanych funkcji które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy.

Katarzyna Luboińska

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Bardzo mi się podobało dokładne tłumaczenie oraz przystosowanie się do tempa uczestników.

Anonim

Brałam udział w szkoleniu zdalnym. Bardzo chwalę sobie tę formę, jest super wygodna i znacznie pozwala na ograniczenie kosztów (w moim przypadku to zarówno drogi dojazd jak i noclegi).  Aplikacja zoom sprawdza się super, jest prosta w obsłudze i nie przysparza żadnych trudności. Nie było również żadnych problemów z łącznością, dźwiękiem, udostępnianiem ekranu itd.

Anonim

Wszystko było super. Merytoryka trenera na najwyższym poziomie. Poza tym, co uważam za równie ważne w przypadku prowadzenia szkoleń – umiejętność przekazywania wiedzy i tłumaczenia zagadnień na 6+. Każde zagadnienie było wytłumaczone od początku do końca, aby każdy mógł zrozumieć (w tym ja – totalnie początkująca).

Anonim

Szkolenie uważam za bardzo przydatne. Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością przyda się w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Katarzyna Wronka

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie bardzo interesujące, zostały pokazana/omówione praktyczne funkcje excela

Adam Lewandowski

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Spodobało mi się pozytywne nastawienie trenera i duża ilość ćwiczeń.

Anonim

Na pewno zdobyte umiejętnosci przydadza sie w poszukiwanej przeze mnie pracy analityka sprzedazy.

Lidia Weychan
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
24.06.2024 - 25.06.2024
Stacjonarnie
-10%
Cała Polska
24.06.2024 - 25.06.2024
Zdalnie
Warszawa
16.09.2024 - 17.09.2024
Stacjonarnie
-10%
Cała Polska
16.09.2024 - 17.09.2024
Zdalne
Warszawa
12.12.2024 - 13.12.2024
Stacjonarnie
-10%
Cała Polska
12.12.2024 - 13.12.2024
Zdalne
Warszawa
13.03.2025 - 14.03.2025
Stacjonarnie
-10%
Cała Polska
13.03.2025 - 14.03.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  01.07.2024 - 02.07.2024
  Cena szkolenia:
  Od 764 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  20.06.2024 - 21.06.2024
  Cena szkolenia:
  Od 891 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  22.05.2024 - 24.05.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 971 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.