fbpx

Funkcja Komórka() w Excelu

W świecie arkuszy kalkulacyjnych, Excel jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi do manipulacji i analizy danych. Posiada on szeroką gamę funkcji, które ułatwiają przetwarzanie informacji. „Zwykli” użytkownicy Excela korzystają z niewielu funkcji, ponieważ łącznie jest ich ponad 450. Większość użytkowników skupia się na kilku podstawowych funkcjach do prostych obliczeń i analiz danych. Jednak istnieją także bardziej zaawansowane funkcje, takie jak funkcja KOMÓRKA, która jest często używana w połączeniu z innymi funkcjami do manipulowania danymi. W tym artykule bliżej przyjrzymy się tej przydatnej funkcji i dowiemy się, jak można ją wykorzystać do pracy z danymi w Excelu.

Składnia i argumenty funkcji

Składnia funkcji Komórka() jest następująca:

KOMÓRKA(info_typ; odwołanie)

info_typ (wymagany): określa, jaką informację chcemy uzyskać o komórce.

odwołanie (opcjonalny): adres komórki, dla której chcemy otrzymać informację. Jeśli nie podamy adresu, funkcja zwróci informację o bieżącej komórce.

UWAGA prosto ze strony Microsoft!

Mimo że odwołanie techniczne jest opcjonalne, zachęcamy do uwzględnienia go w formule, chyba że rozumiesz wpływ jego nieobecności na wynik formuły i nie chcesz, aby on obowiązywał. Pominięcie argumentu odwołania nie powoduje wiarygodnego uzyskania informacji o określonej komórce z następujących powodów:

  • W trybie obliczania automatycznego w przypadku zmodyfikowania komórki przez użytkownika obliczanie może zostać wyzwolone przed lub po postępie zaznaczenia, w zależności od platformy, na której korzystasz z Excel.  Na przykład Excel for Windows obecnie wyzwala obliczenia przed zmianami wyboru, ale Excel dla sieci Web później.
  • Gdy Co-Authoring z innym użytkownikiem, który wprowadza edycję, ta funkcja będzie raportować aktywną komórkę, a nie redaktora.
  • Każde ponowne obliczanie, na przykład naciśnięcie klawisza F9, spowoduje, że funkcja zwróci nowy wynik, nawet jeśli nie wystąpiła żadna edycja komórki.
Funkcja Komórka - lista argumentów

W tabeli poniżej przedstawiamy możliwe wartości dla argumentu info_typ oraz ich znaczenie:

Info_typZnaczenie
adresOdwołanie pierwszej komórki w odwołaniu, jako tekst. 
formatWartość tekstowa odpowiadająca formatowi liczbowemu komórki. Wartości tekstowe dla różnych formatów pokazano w poniższej tabeli. Zwraca „-” na końcu wartości tekstowej, jeśli komórka jest sformatowana w kolorze dla wartości ujemnych. Zwraca „()” na końcu wartości tekstowej, jeśli komórka jest sformatowana z nawiasami okrągłymi dla wartości dodatnich lub wszystkich wartości. Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w Excel dla sieci Web, Excel Mobile i Excel Starter.
kolorWartość 1, jeśli komórka jest sformatowana w kolorze dla wartości ujemnych; w innym przypadku zwraca 0 (zero). Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w Excel dla sieci Web, Excel Mobile i Excel Starter.
kolumnaNumer kolumny komórki w odwołaniu.
nawiasyWartość 1, jeśli komórka jest sformatowana z nawiasami okrągłymi dla wartości dodatnich lub wszystkich wartości; w przeciwnym przypadku zwraca 0. Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w Excel dla sieci Web, Excel Mobile i Excel Starter.
nazwa_plikuNazwa pliku (z pełną ścieżką) zawierającego odwołanie, jako tekst. Zwraca pusty tekst („”), jeśli arkusz zawierający odwołanie nie został jeszcze zapisany. Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w Excel dla sieci Web, Excel Mobile i Excel Starter.
prefiksWartość tekstowa odpowiadająca „prefiksowi etykiety” komórki. Zwraca znak cudzysłowu pojedynczego (‚), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do lewej, znak cudzysłowu podwójnego („), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do prawej, daszek (^), jeśli komórka zawiera tekst wyśrodkowany, ukośnik odwrotny (\), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do wypełnienia i pusty tekst („”), jeśli komórka zawiera cokolwiek innego. Uwaga: Ta wartość nie jest obsługiwana w Excel dla sieci Web, Excel Mobile i Excel Starter.
zawartośćWartość lewej górnej komórki w odwołaniu; nie formuła.

Przykłady użycia funkcji Komórka()

Teraz przejdźmy do praktycznych przykładów użycia funkcji Komórka().

Przykład 1: Zwracanie adresu komórki

=KOMÓRKA(„adres”; A2)

W powyższym przykładzie funkcja Komórka() zwróci numer kolumny komórki A2, czyli wartość bezwzględną $A$2.

Przykład 2: Zwracanie formatu liczbowego

=KOMÓRKA(„format”; A2)

W tym przypadku funkcja Komórka() zwróci kod formatu komórki A2, czyli wartość D1. Więcej informacji o kodach zwracanych można znaleźć na stronie Microsoft support.

Przykład 3: Zwracanie koloru komórki (formatu)

=KOMÓRKA(„kolor”; A2)

Wartość 1, jeśli komórka jest sformatowana w kolorze dla wartości ujemnych; w innym przypadku zwraca 0 (zero).

Przykład 4: Zwracanie numeru kolumny na podstawie adresu

=KOMÓRKA(„kolumna”; A2)

Funkcja Komórka - przykład

W tym przypadku funkcja Komórka() zwróci numer kolumny wybranego odwołania. Identycznie działa typ „wiersz” zwracający numer wiersza, dlatego nie ma go w przykładach.

Przykład 5: Zwracanie informacji o nawiasach

=KOMÓRKA(„nawiasy”; A2)

Jeśli komórka zawiera w formacie (niestandardowym) nawiasy to wynikiem będzie 1. Przeciwnym razie 0. Należy pamiętać , że trzeba wymusić obliczenie arkusza F9.

Przykład 6: Zwracanie nazwy pliku

=KOMÓRKA(„nazwa_pliku”; A2)

Funkcja Komórka() w powyższym przykładzie zwróci pełną ścieżkę pliku. Brak wizualizacji ze względu na poufność danych autora 😉.

Przykład 7: Zwracanie informacji o ochronie

=KOMÓRKA(„ochrona”; A2)

W tym przypadku funkcja Komórka() zwróci informację czy wybrana komórka jest chroniona czy nie.

Przykład 8: Zwracanie prefiksu

=KOMÓRKA(„prefiks”; A2)


Wartość tekstowa odpowiadająca „prefiksowi etykiety” komórki.

  • Zwraca znak cudzysłowu pojedynczego (‚), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do lewej,
  • znak cudzysłowu podwójnego („), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do prawej,
  • daszek (^), jeśli komórka zawiera tekst wyśrodkowany,
  • ukośnik odwrotny (\), jeśli komórka zawiera tekst wyrównany do wypełnienia
  • pusty tekst („”), jeśli komórka zawiera cokolwiek innego.

Przykład 9: Zwracanie szerokości kolumny

=KOMÓRKA(„szerokość”; A2)

W tym przykładzie funkcja Komórka() zwróci bieżącą szerokość w formie tablicy dwuelementowej. Aby otrzymać wynik w jednej komórce można zagnieździć ją w funkcji suma.

Przykład 10: Zwracanie informacji o typie danych

=KOMÓRKA(„typ”; A2)

Funkcja Komórka - przykład

W powyższym przykładzie funkcja Komórka() zostanie wykorzystana do informacji czy komórka zawiera liczbę, tekst czy jest pusta.

Przykład 11 (Level Boss): Sprawdzenie czy rozmiar i typ danych jest poprawny (wg uznania użytkownika) i gdy wszystko jest ok to komórka wyświetla napis „OK”, a w przeciwnym razie „Niepoprawne”.

=JEŻELI(ORAZ(SUMA(KOMÓRKA(„szerokość”; A2))=15; KOMÓRKA(„format”; A2)=”D1″); „OK”; „Niepoprawne”)

Niestety powyższe funkcje są wymagające ponieważ nie chcą się przeliczać automatycznie i mimo włączonej opcji na karcie Formuły automatycznego przeliczania to wymagają one wymuszenia przeliczenia arkusza F9. Dodatkowo argument „szerokość” zwraca dwie komórki i aby zadziałało prawidłowo to wewnątrz funkcji ORAZ wystarczy zagnieździć ją w SUMA. Sprawdzana jest pełna liczba szerokości np. 15,65 zwróci OK.

Funkcja Komórka

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz poszerzyć swoją wiedzę zapraszamy na nasze szkolenia z programu Excel i pakietu Microsoft.

Podsumowanie

Funkcja Komórka() w Excelu stanowi przydatne narzędzie do manipulacji danymi. Dzięki niej możemy uzyskać różne informacje o komórkach, takie jak numer kolumny, numer wiersza, adres komórki, format liczbowy i wiele innych. Przykłady użycia funkcji przedstawione w tym blogu pokazują różnorodność zastosowań Komórka() w analizie danych. Teraz możesz wykorzystać tę funkcję do jeszcze efektywniejszej pracy w Excelu! Najgorzej jest tylko wymyśleć gdzie to użyć, ale spokojnie problemy same przyjdą 😊.

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.