fbpx

Wyznaczanie wierszy i kolumn za pomocą funkcji WIERSZ, NR.KOLUMNY oraz ADRES

Funkcje WIERSZ oraz NR.KOLUMNY zwracają odpowiednio numer wiersza oraz numer kolumny. Składnia funkcji WIERSZ:

WIERSZ([odwołanie])

Składnia funkcji NR.KOLUMNY:

NR.KOLUMNY([odwołanie])

Argumenty odwołanie są w obu przypadkach opcjonalne. Jako odwołanie możemy wskazać adres komórki lub cały zakres komórek (w przypadku funkcji tablicowej). Funkcje WIERSZ i NR.KOLUMNY zwracają wartość liczbową odpowiadającą numerowi porządkowemu, odpowiednio wiersza i kolumny, liczonemu od początku arkusza. W przypadku pominięcia argumentu zwracana jest wartość, dla komórki w której znajduje się funkcja.

Dla uzyskania adresu komórki w arkuszu, na podstawie numeru wiersza i numeru kolumny posłużymy się funkcją ADRES. Zwraca ona adres, w dowolnym stylu, dla komórki znajdującej się na przecięciu wiersza i kolumny o określonym numerze, dodatkowo możemy dołączyć nazwę arkusza. Składnia funkcji ADRES wygląda następująco:

ADRES(nr_wiersza; nr_kolumny; [typ_adresu]; [a1]; [tekst_arkusz])

gdzie:

 • nr_wiersza – to określny za pomocą liczby wiersz, liczony od początku arkusza,
 • typ_adresu – argument opcjonalny (jeżeli zostanie pominięty, funkcja zwróci adres bezwzględny); określamy, za pomocą symboli, jakiego typu adres ma zwrócić funkcja:
  • 1 – adresowanie bezwzględne
  • 2 – adresowanie mieszane, blokowanie wiersza,
  • 3 – adresowanie mieszane, blokowanie kolumny,
  • 4 – względne.

A1 – argument opcjonalny (w przypadku pominięcia funkcja zwróci adres w stylu A1); styl adresu określany za pomocą symboli:

 • 0 – styl W1K1,
 • 1 – styl A1.

tekst_arkusz – argument opcjonalny; tekst określający nazwę arkusza; zostanie wyświetlony z wykrzyknikiem przed adresem komórki, np. ‘Arkusz 1’!A1; w przypadku pominięcia zwrócony zostanie sam adres komórki, bez nazwy arkusza.

Excel - Wyznaczanie wierszy i kolumn za pomocą funkcji WIERSZ, NR.KOLUMNY oraz ADRES

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz Bootcamp Excel. Sprawdź też jak wygląda grupowanie wierszy i kolumn w MS Excel 

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.