fbpx

Funkcja ROZSZERZ() w Excelu

W programie Microsoft Excel istnieje wiele nowych przydatnych funkcji tablicowych (rozlewających się) wprowadzonych w roku 2022, które mogą znacznie ułatwić pracę z arkuszami kalkulacyjnymi. Jedną z takich funkcji jest ROZSZERZ(), której angielskim odpowiednikiem jest funkcja EXPAND(). Funkcja ROZSZERZ () umożliwia rozwinięcie tablicy poprzez dodawanie wierszy i kolumn. Jej zastosowanie może być szczególnie przydatne w przypadku pracy z danymi, które wymagają dynamicznego rozszerzenia tabeli. W tym artykule przyjrzymy się bliżej składni oraz różnym możliwościom wykorzystania tej funkcji.

Składnia i argumenty funkcji ROZSZERZ()

Składnia funkcji ROZSZERZ() jest następująca:

=ROZSZERZ(array; rows; [columns]; [pad_with])

Funkcja ROZSZERZ() przyjmuje cztery argumenty, z których array jest wymaganym argumentem, a pozostałe trzy są opcjonalne (nie ma na 2023 rok polskich tłumaczeń argumentów). Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych argumentów:

  • array: Tablica, która ma zostać rozwinięta.
  • rows: Liczba wierszy w rozwiniętej tablicy. Jeśli ten argument jest pominięty lub ma wartość pustą, wiersze nie zostaną rozwinięte (dodane).
  • columns: Liczba kolumn w rozwiniętej tablicy. Jeśli ten argument jest pominięty lub ma wartość pustą, kolumny nie zostaną rozwinięte (dodane).
  • pad_with: Wartość, która będzie używana do uzupełnienia nowo utworzonych komórek. Wartość domyślna to #N/D. Coś w rodzaju JEŻELI.PUSTE()…ale takiej funkcji  Excelu nie ma.

Warto zauważyć, że jeśli argumenty rows lub columns nie są podane lub mają wartość pustą, funkcja przyjmuje domyślną wartość, która odpowiada liczbie wierszy lub kolumn w tablicy.

Przykłady użycia funkcji ROZSZERZ()

Jak rozszerzyć tablicę o dodatkowe wiersze i kolumny?

Aby rozszerzyć tablicę 11×4  o określoną liczbę wierszy i kolumn do 13×5, możemy użyć funkcji ROZSZERZ() w następujący sposób:

=ROZSZERZ(A1:D11; 13; 5; 0)

Funkcja ROZSZERZ() w Excelu

W powyższym przykładzie użyto funkcji ROZSZERZ() do rozwinięcia tablicy z zakresu A1:D11 o 2 dodatkowe wiersze i 1 dodatkową kolumnę (piątą w tabeli). Argument pad_with został ustawiony na 0, co oznacza, że nowo utworzone komórki zostaną wypełnione zerami.

Jak rozszerzyć tablicę o dodatkowe wiersze, bez rozszerzania kolumn?

Czasami potrzebujemy tylko rozwinięcia tablicy o dodatkowe wiersze, bez zmiany liczby kolumn. W takiej sytuacji możemy pominąć argument columns w funkcji ROZSZERZ(). Przykładem może być:

=ROZSZERZ(A1:D11; 13;;0)

Funkcja ROZSZERZ() w Excelu

W powyższym przykładzie użyto funkcji ROZSZERZ() do rozwinięcia tablicy z zakresu A1:D11 o 2 dodatkowe wiersze. Ponieważ argument columns został pominięty lub wstawiono 0, liczba kolumn pozostaje niezmieniona.

Jak rozszerzyć tablicę o dodatkowe kolumny, bez rozszerzania wierszy?

W niektórych przypadkach możemy chcieć jedynie rozwinięcia tablicy o dodatkowe kolumny, nie zmieniając liczby wierszy. W takiej sytuacji można pominąć argument rows. Przykładem może być:

=ROZSZERZ(A1:D11;; 5;0)

Funkcja ROZSZERZ() w Excelu

W powyższym przykładzie użyto funkcji ROZSZERZ() do rozwinięcia tablicy z zakresu A1:D11 o  1 dodatkową kolumnę (z 4 na 5). Pominięto argument rows, co oznacza, że liczba wierszy pozostaje niezmieniona.

Podsumowanie

Funkcja ROZSZERZ() w programie Excel jest niezwykle przydatnym narzędziem, umożliwiającym dynamiczne rozwinięcie tablicy poprzez dodawanie wierszy i kolumn. Składnia funkcji jest prosta i elastyczna, umożliwiając różne kombinacje rozszerzania tablicy. Jednak należy pamiętać, że funkcja ROZSZERZ() nie działa w taki sposób, że można wyciągnąć z tabeli więcej danych z małego zakresu poprzez jej rozszerzenie. W takim przypadku zalecane jest użycie funkcji Przesunięcie() w Excelu (zobacz ten temat w naszym blogu [Funkcja Przesunięcie] https://expose.pl/odwolanie-wzgledne-do-komorki-funkcja-przesuniecie/) . Ponadto, nie należy mylić funkcji ROZSZERZ() z funkcją RESIZE w VBA, ponieważ ta druga faktycznie rozszerza zakres wybierany, podobnie jak funkcja Przesunięcie(). Natomiast funkcja ROZSZERZ() w arkuszowej funkcji zwraca #N/D lub wartość z argumentu pad_with. Aby poznać czym jest VBA zapraszamy tu [VBA – co to jest i do czego wykorzystać?](https://expose.pl/kurs-ms-excel/)

Wnioski

  • Funkcja ROZSZERZ() pozwala na dynamiczne rozwinięcie tablicy w Excelu poprzez dodawanie wierszy i kolumn.
  • Możemy określić liczbę wierszy i kolumn do dodania, a także wartość do uzupełnienia nowych komórek.
  • Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy pracy z danymi, które wymagają dynamicznego rozszerzania tabeli.
  • ROZSZERZ() jest dostępny tylko w Excelu dla Microsoft 365 (stan na 2023 rok).

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.