fbpx

Odwołanie względne do komórki – funkcja PRZESUNIĘCIE w Excel

Funkcja PRZESUNIĘCIE zwraca wartość komórki (bądź zakresu) znajdującego się w określonej odległości od danej komórki, bądź zakresu. Jeżeli chcemy zwrócić wartości z zakresu, należy pamiętać, że funkcja przyjmuje postać tablicową i jej wprowadzenie należy potwierdzić przy pomocy CTRL+SHIFT+ENTER (jeżeli zakres wartości będących wynikiem, ma zostać użyty jako argument innej funkcji, która wymaga zakresu, forma tablicowa nie jest konieczna; np. jeżeli z zakresu będącego wynikiem funkcji PRZESUNIĘCIE chcemy wyznaczyć średnią, zagnieżdżamy funkcję PRZESUNIĘCIE wewnątrz funkcji ŚREDNIA – w takim przypadku po wprowadzeniu formuły używamy ENTER). Składnia funkcji PRZESUNIĘCIE w Excelu:

PRZESUNIĘCIE(odwołanie; wiersze; kolumny; [wysokość]; [szerokość])

gdzie:

  • odwołanie – adres komórki, bądź zakres komórek, od którego wyznaczane jest przesunięcie,
  • wiersze – liczba wierszy, o którą należy przesunąć komórkę (lub zakres) z argumentu odwołanie; użycie liczby dodatniej powoduje przesunięcie w dół, wartości ujemnej w górę (zgodnie z numerowaniem wierszy arkusza),
  • kolumny – liczba kolumn, o którą należy przesunąć komórkę/zakres określony w argumencie odwołanie; liczba dodatnia przesuwa zakres w prawo, liczba ujemna w lewo,
    wysokość – argument opcjonalny; określa wysokość liczoną w wierszach, dla obszaru, który ma być wynikiem funkcji; wysokość musi być liczba dodatnią; w przypadku pominięcia argumentu, wysokość jest równa argumentowi wiersze,
  • szerokość – argument opcjonalny; szerokość obszaru wynikowego funkcji, liczona w kolumnach; wysokość musi być liczbą dodatnią; w przypadku pominięcia argumentu, wysokość jest równa argumentowi kolumny.

Umiesz już podstawy i chcesz zdobyć wiedzę z Excela na poziomie zaawansowanym? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz kurs Excel expert.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.