fbpx

Funkcje daty i czasu w Excelu

Wprowadzenie

W Excelu bardzo często zachodzi potrzeba pracy na datach bądź godzinach. Dzięki potężnej bazie funkcji potrafiących operować na tego typu danych, jest to naprawdę bardzo proste. W tym artykule poznasz najczęściej używane funkcje daty i czasu w Excelu.

Funkcje daty

DZIŚ()

Funkcja DZIŚ() jest funkcją, która zwraca aktualną datę w formacje daty. Jest to funkcja bezargumentowa, co oznacza, że do jej użycia wystarczy wstawienie nawiasu otwierającego i zamykającego.

Funkcja daty i czasu w Excelu

Funkcja automatycznie aktualizuję datę przy każdym nowym otwarciu arkusza, w którym została użyta. 

Jeżeli zależałoby na wstawieniu daty, która nie byłaby aktualizowana, można skopiować komórkę, w której użyta została funkcja DZIŚ() i wkleić ją jako wartość. Drugim sposobem jest użycie skrótu klawiszowego ctrl + “;”, który wyświetli bieżącą datę, która nie będzie aktualizowana przy każdorazowym otwarciu arkusza. 

DATA(rok;miesiąc;dzień)

Jeżeli mając podane wartości reprezentujące osobno rok, miesiąc i dzień chcielibyśmy stworzyć datę w odpowiednim formacie najlepiej użyć do tego funkcji DATA(rok; miesiąc; dzień). Jest to funkcja składająca się z trzech argumentów. 

 • Pierwszym argumentem jest rok. Argument ten, może zawierać od jednej do czterech cyfr. Dobrą praktyką jest jednak podawanie go w postaci czterech cyfr, co pozwala uniknąć błędnej interpretacji, ponieważ argument “07” może dać wynik “1907” ale również “2007”. Używając czterech cyfr jest pewność, jaki rezultat zostanie osiągnięty. 
  • Jeżeli argument rok ma wartość mniejszą od 0 bądź większą od 9999, wyświetli się komunikat o błędzie #LICZBA!
  • W przypadku wpisania wartości od 0 do 1899, Excel doda tę wartość do roku 1900, np. argument rok o wartości 53 w rezultacie wyświetli rok 1953 (1900+53). 
  • Jeśli natomiast argument rok będzie w zakresie 1900-9999, Excel zinterpretuje go tak jak został wpisany. 
 • Drugi argument to miesiąc, który powinien być liczbą całkowitą dodatnią lub ujemną z zakresu od 1 do 12, określającą miesiąc od stycznia do grudnia. 
  • W przypadku wartości argumentu powyżej 12, Excel zamieni 12 miesięcy na rok i doda go do roku.
  • Jeżeli użyta zostanie liczba mniejsza od 1, wtedy jej wartość bezwzględna jest powiększana o 1 i odejmowana od pierwszego miesiąca danego roku. np. DATA(2021;-4;15) zwraca datę w postaci 15 sierpnia 2020.  
 • Ostatnim argumentem jest dzień, określony jako liczba całkowita dodatnia lub ujemna w zakresie od 1 do 31. Określa ona dzień miesiąca. 
  • W przypadku, gdy argument ten jest liczbą większą niż liczba dni w danym miesiącu, zostanie ona zamieniona na pełny miesiąc, który zostanie dodany do argumentu miesiąc. Reszta natomiast będzie traktowana jako dzień kolejnego miesiąca. 
  • Jeżeli użyta zostanie liczba mniejsza od 1, jej wartość bezwzględna zostanie powiększona o jeden i będzie odjęta od pierwszego dnia miesiąca, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie argumentu miesiąc o jeden. 
Funkcja daty i czasu w Excelu

ROK(kolejna_liczba), MIESIĄC(kolejna_liczba), DZIEŃ(kolejna_liczba) 

Aby dokonać odwrotnej czynności, czyli aby z formatu daty uzyskać wartość samego roku, miesiąca bądź dnia należy wykorzystać jedną z trzech funkcji. Każda z nich jako argument przyjmuje datę zapisaną we właściwym formacie. Są to funkcje:

 • ROK(kolejna_liczba) – zwraca rok z daty 
 • MIESIĄC(kolejna_liczba) – zwraca miesiąc z daty
 • DZIEŃ(kolejna_liczba) – zwraca dzień miesiąca z daty 
Funkcja daty i czasu w Excelu

Funkcje czasu

CZAS(godzina;minuta;sekunda)

Funkcją analogiczną do funkcji DATA jest funkcja CZAS, która potrafi zapisać godzinę w odpowiednim formacie na podstawie podanych argumentów, którymi są kolejno godzina, minuta i sekunda. Ważne jest to, żeby wartość argumentu mieściła się w przedziale od 0 do 32767. 

 • godzina argument reprezentujący godzinę. W przypadku wartości większej niż 23, zostanie ona podzielona przez 24, a reszta z dzielenia zostanie przeliczona na wartość godziny.
 • minuta jest argumentem odpowiadającym za minuty i analogicznie do argumentu godzina, w przypadku wartości większej niż 59 zostanie podzielona przez 60 i przekonwertowana odpowiednio na godziny i minuty. 
 • sekunda to argument reprezentujący minuty i dokładnie tak jak w przypadku minut, jeżeli wartość argumentu jest większa niż 59 zostaje ona podzielona przez 60 i odpowiednio zmieniona na minuty i sekundy. 
Funkcja daty i czasu w Excelu

GODZINA(kolejna_liczba), MINUTA(kolejna_liczba), SEKUNDA(kolejna_liczba)

Są to funkcje działające działające przeciwnie do funkcji CZAS. Innymi słowy potrafią wyodrębnić z zapisu czasu odpowiednio wartość godziny, minuty i czasu. Są to funkcje jednoargumentowe, w których należy podać czas w odpowiednim formacie. 

 • GODZINA(kolejna_liczba) – zwraca godzinę z czasu
 • MINUTA(kolejna_liczba) – zwraca minuty z czasu
 • SEKUNDA(kolejna_liczba) – zwraca sekundy z czasu 
Funkcja daty i czasu w Excelu

TERAZ()

Jeżeli byłaby potrzeba wyświetlenia aktualnej daty i godziny w arkuszu, która będzie aktualizowana przy każdym otwarciu arkusza, funkcja TERAZ() jest do tego idealna. Zwraca ona pobraną z systemu aktualną godzinę i datę, przedstawioną w odpowiednim formacie. 

Funkcja daty i czasu w Excelu

Podsumowanie

Praca w Excelu może wymagać działań na datach i na czasie. Z pozoru może to wydawać się bardzo problematyczne, aczkolwiek jak widać z tego artykuły, są do tego dedykowane funkcje, które znacząco ułatwiają pracę.

Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w Excelu i otworzyć przed sobą nowe możliwości zawodowe sprawdź nasze praktyczne szkolenia z Excela. Nasza firma oferuje ekscytujące i praktyczne szkolenia z Excela, które pomogą Ci opanować zaawansowane techniki, które przyspieszą Twoją pracę i zwiększą Twoją efektywność. Nie przegap tej szansy na rozwój i sprawdź nasze kursy z Excela!

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.