fbpx

Kurs Excel Tabele i wykresy przestawne

Czas trwania
8 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
14.08.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Kurs Excel tabele przestawne to specjalistyczne szkolenie skoncentrowane na jednym z najpotężniejszych narzędzi oferowanych przez Microsoft Excel, które umożliwia efektywne analizowanie, podsumowywanie i prezentowanie dużych zbiorów danych. Tabele przestawne są nieocenione w procesie szybkiego tworzenia raportów i analiz, umożliwiając dynamiczne sortowanie, grupowanie i filtrowanie danych. Kurs Excel został tak zaprojektowany, aby uczestnicy mogli nauczyć się, jak skutecznie korzystać z tabel przestawnych, od podstawowych koncepcji po bardziej zaawansowane techniki, takie jak tworzenie niestandardowych obliczeń i integracja z innymi narzędziami Excela.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości tabel i wykresów przestawnych. Poznając zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych uczestnik szkolenia z Expose nauczy się sprawnej analizy i syntezy danych. Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na wiele sposobów przedstawiać na wykresach przestawnych.

Czego Cię nauczymy?

Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej

Dzięki rozbudowanym narzędziom tabel przestawnych można nawet największy zbiór danych przedstawić w przejrzystej formie pozwalającej na efektywne analizowanie informacji. Gotowe style formatowania powodują, że w ciągu kilku sekund można dostosować wygląd tabeli przestawnej.

Obliczenia w tabelach przestawnych

Narzędzia tabel przestawnych umożliwiają użytkownikowi tworzenie własnych pól i elementów obliczeniowych. Dzięki temu można w łatwy sposób tworzyć formuły, które nie są domyślnie zdefiniowane.

Wykresy przestawne

Na podstawie wcześniej utworzonych tabeli przestawnych Excel umożliwia tworzenie wykresów przestawnych. Dzięki temu nawet największe zbiory danych można przedstawić w formie graficznej co znacznie ułatwia analizowanie obszernych danych.

Praca z modelem danych

Gdy liczba naszych danych źródłowych rośnie pojawia się problem jak wykonać raport z danych, które są w wielu miejscach jednocześnie. Odpowiedzią na pytanie jest import ze źródeł zewnętrznych, model danych i tabele połączone relacjami.

Program szkolenia

1. Tworzenie tabel przestawnych

 • Przygotowanie i obróbka danych źródłowych
 • Wybór odpowiedniego zakresu danych (odwołanie do zakresu komórek i Tabeli)
 • Umieszczanie tabeli przestawnej w arkuszu
 • Kopiowanie tabel przestawnych

2. Konstruowanie raportu

 • Pokazywanie/ukrywanie listy pól
 • Korzystanie z pól tabeli przestawnej
 • Właściwości i ustawienia pól
 • Obszary tabeli przestawnej
  (Filtry, Kolumny, Wiersze, Wartości)

3. Formatowanie tabeli przestawnej

 • Formatowanie komórek, a format liczby
 • Style tabeli przestawnej
 • Opcje stylu tabeli przestawnej
 • Formatowanie błędnych wartości i pustych komórek
 • Układy raportu (forma kompaktowa, konspektu, tabelaryczna)
 • Powtarzanie/niepowtarzanie etykiet elementów
 • Wstawianie/usuwanie pustych wierszy poelementach
 • Sumy częściowe i sumy końcowe
 • Ręczne i automatyczne grupowanie wtabelach przestawnych
 • Grupowanie dat (lata, kwartały, miesiące, dni)
 • Grupowanie czasu (godziny, minuty, sekundy)
 • Grupowanie liczb (przedziały liczbowe)
 • Grupowanie tekstów (grupowanie zaznaczenia)
 • Rozwijanie/zwijanie pól tabeli
 • Formatowanie warunkowe w tabelach przestawnych (paski danych)

4. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych

 • Sortowanie ręczne i autosortowanie
 • Kolejność sortowania pierwszego klucza
 • Filtry wierszy i kolumn
 • Filtry etykiet i wartości
 • Filtr raportu
 • Pokazywanie stron filtru raportu
 • Wybór pola podczas filtrowania
 • Wstawianie fragmentatorów i osi czasu
 • Połączenia raportu
 • Ustawienia fragmentatorów

5. Odświeżanie i źródła danych

 • Pamięć podręczna tabeli przestawnej
  (Pivot Cache)
 • Importowanie danych z zewnętrznych źródeł (plik tekstowy/CSV)
 • Odświeżanie źródła danych
 • Odświeżanie wszystkich źródeł
 • Odświeżanie podczas otwierania pliku
 • Ręczna zmiana źródła danych
 • Automatyczna zmiana zakresu danych źródłowych w oparciu o Tabelę

6. Obliczenia w tabeli przestawnej

 • Podsumowywanie wartości według (Suma, Licznik, Średnia, Maksimum, Minimum, Iloczyn, Zliczanie, Liczba unikatowych wartości)
 • Pokazywanie wartości jako (% sumy końcowej, % sumy kolumny, % sumy wiersza, %sumy wiersza nadrzędnego, % sumy kolumny nadrzędnej, % elementu nadrzędnego, Suma bieżąca, % sumy bieżącej)
 • Tworzenie i modyfikacja pól obliczeniowych
 • Tworzenie i modyfikacja elementów obliczeniowych
 • Lista formuł
 • Dodawanie kolumn obliczeniowych po stronie źródła

7. Wykresy przestawne

 • Wstawianie wykresu przestawnego
 • Sposoby wizualizacji danych
 • Modyfikacja utworzonych wykresów
  (Style wykresu, Opcje stylu wykresu, Dodawanie/usuwanie elementów wykresu, Pokazywanie/ukrywanie przycisków pól)
 • Rozwijanie/zwijanie pól wykresu

8. Metody wykorzystania danych z tabeli przestawnej poza tabelą przestawną

 • Kopiowanie i wklejanie danych z tabeli przestawnej
 • Pokazywanie szczegółów
 • Odwoływanie się do danych z tabeli bezpośrednio i za pomocą funkcji WEŹDANETABELI
 • Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych z wielu zakresów

9. Model danych

 • Omówienie istoty modelu danych
 • Ładowanie tabel do modelu danych
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • Automatyczne wykrywanie relacji
 • Tworzenie raportu w formie tabeli i wykresu przestawnego z modelu danych
 • Obliczenia w modelu danych
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 441 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Tomek Gruszka

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert. Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Łukasz Szyper

Łukasz zdobywał doświadczenie ucząc w kraju i za granicą, w języku polskim i angielskim. Prowadził indywidualne konsultacje, szkolenia grupowe oraz prezentacje i wykłady. Pierwsze szkolenie zrealizował w 2004 roku. Od tego czasu pracował dla wielu firm szkoleniowych i setek klientów. Prowadzone przez niego szkolenia ukończyło już kilkanaście tysięcy osób.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Uważam to szkolenie za bardzo przydatne, praca trenera była bardzo dobra.

Dominika Karst

Ocena wzorowa. Zero zastrzeżeń.

Marcel Starus

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje owe rozwiązania.

Magdalena Mission

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego.

Anna Chrupek

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby.

Krystyna Bielecka

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim

Uważam, że szkolenie w przystępny i “szybki” sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Wiedza zdobyta na kursie, uzupełniła braki w mojej wiedzy na temat programu MS Excel, oraz poznałam nowe funkcjonalności programu. Szkolenie w dużym stopniu pomoże mi w wykonywaniu codziennych obowiązków zw. z progr. Excel.

Ewa Firląg

Ze względu na specyfikę mojego stanowiska, kurs uważam za bardzo przydatny. Pozwolił mi na przypomnienie funkcji, które ułatwia mi bardzo prace.

Katarzyna Makuch

Nauczyłem się rzeczy przydatnych w mojej przyszłej pracy oraz takich, które niezwykle ułatwiają pracę z Excelem.

Hubert Wodzyński

Jestem bardzo zadowolony, na pewno ten kurs poszerzył moją wiedzę którą będę mógł zastosować w pracy. Myślę o zapisie na kurs zaawansowany aby rozwijać swoje umiejętności związane z obsługą programu Excel.

Radosław Karalus

Kursy i szkolenia Microsoft to doskonała inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. Szkolenia te oferują szeroki zakres wiedzy, od podstawowych umiejętności obsługi popularnych programów, takich jak Excel, Word czy PowerPoint, po zaawansowane techniki programowania, analizy danych i zarządzania systemami. Każdy kurs jest prowadzony przez doświadczonych i certyfikowanych instruktorów, co gwarantuje najwyższą jakość nauczania. Uczestnicząc w tych kursach, zyskują Państwo praktyczne umiejętności, które są nieocenione na współczesnym rynku pracy, zwiększając swoje szanse na rozwój kariery i sukces w różnych branżach.

Sprawdź także:

Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
14.08.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
14.08.2024
Zdalne
Warszawa
07.10.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
07.10.2024
Zdalne
Warszawa
08.01.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
08.01.2025
Zdalne
Warszawa
16.04.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
16.04.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  06.06.2024 - 07.06.2024
  Cena szkolenia:
  Od 674 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  27.05.2024 - 28.05.2024
  Cena szkolenia:
  Od 584 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  03.06.2024 - 14.06.2024
  Cena szkolenia:
  1 890 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.