fbpx

Język DAX – czym jest i do czego służy?

Język DAX (Data Analysis Expressions) to język formuł stworzony przez firmę Microsoft, służący do manipulacji i analizy danych w różnych aplikacjach, takich jak Power BI, Excel Power Pivot czy SQL Server Analysis Services. DAX pozwala na tworzenie formuł i wyrażeń, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji na danych, takich jak obliczenia, filtrowanie, sortowanie, grupowanie, agregowanie itp.

Składnia języka DAX

Składnia języka DAX jest bardzo podobna do składni funkcji programu Excel, co ułatwia naukę i zrozumienie dla osób, które już korzystały z arkuszy kalkulacyjnych. W DAX, podstawowymi elementami składni są funkcje, operatory i stałe. Funkcje DAX mają nazwy, takie jak SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, IF, CALCULATE itp. i działają na kolumnach lub tabelach danych. Operatory DAX obejmują arytmetyczne (+, -, *, /), porównania (=, <, >, <=, >=) i logiczne (AND, OR, NOT). Stałe DAX to wartości, takie jak tekst, liczby, daty, wartości logiczne itp.

Formuły DAX składają się z funkcji, operatorów i argumentów. Funkcje to wyrażenia, które zwracają wartość i mogą być wykorzystane w obliczeniach. Operatory służą do łączenia funkcji lub argumentów i określają ich relacje. Argumenty to wartości lub wyrażenia, które przekazujemy do funkcji. Składnia funkcji DAX jest podobna do składni funkcji w Excelu. Funkcje DAX mają nazwy, takie jak SUM, AVERAGE, MAX i MIN, a także specjalne funkcje, takie jak CALCULATE i FILTER.

Podstawowym elementem składni języka DAX są także tabele. W przeciwieństwie do innych języków, DAX jest językiem tablicowym, co oznacza, że wszystkie dane muszą być przechowywane w tabelach. W DAX można tworzyć nowe tabele, łączyć istniejące tabele, filtrować dane i grupować je na wiele sposobów. Składnia języka DAX umożliwia również tworzenie warunków, które służą do filtrowania danych na podstawie określonych kryteriów. Warunki mogą być złożone i obejmować wiele kryteriów.

Kolejnym ważnym elementem składni DAX są funkcje czasowe. DAX umożliwia przetwarzanie danych czasowych, takich jak daty i godziny, co jest bardzo przydatne w analizie biznesowej. Funkcje czasowe w DAX obejmują wiele złożonych operacji, takich jak kalkulacje czasowe, grupowanie danych według okresów czasowych i przewidywanie trendów czasowych. Składnia funkcji czasowych DAX jest podobna do składni funkcji Excela, ale oferuje więcej zaawansowanych funkcjonalności.

W skrócie, składnia języka DAX jest prostą i elastyczną strukturą, która umożliwia tworzenie zaawansowanych wzorców obliczeniowych i przetwarzanie danych. Składnia ta jest łatwa do nauki i rozumienia dla osób, które już miały styczność z arkuszami kalkulacyjnymi.

Zastosowanie języka DAX

Język DAX znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w analizie biznesowej, raportowaniu, budowaniu dashboardów, tworzeniu zaawansowanych modeli danych itp. DAX pozwala na tworzenie dynamicznych i interaktywnych raportów, które umożliwiają użytkownikom łatwe filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych. Język DAX może również być używany do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli danych, takich jak modele wielowymiarowe i modele semantyczne, które umożliwiają analizę danych w sposób bardziej złożony i interaktywny.

Oto kilka najczęstszych zastosowań języka DAX:

  • Przetwarzanie danych i analiza biznesowa w programie Microsoft Power BI oraz w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel
  • Wykonywanie zaawansowanych obliczeń na dużych zestawach danych, takich jak filtrowanie, sortowanie, grupowanie, agregowanie i tworzenie nowych wskaźników biznesowych
  • Tworzenie relacji między tabelami danych i łączenie ich w bardziej złożone modele
  • Tworzenie zaawansowanych kalkulacji finansowych, takich jak prognozowanie wyników finansowych, generowanie raportów i dashboardów, analiza trendów i wykrywanie anomalii w danych
  • Używanie w przygotowywaniu wizualizacji danych, gdzie pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i interaktywnych wykresów i diagramów, które wykorzystują dane z różnych źródeł.

Przykłady użycia języka DAX

Przykłady użycia języka DAX to np. obliczanie średniej wartości sprzedaży, szacowanie prognozy sprzedaży, filtrowanie i sortowanie danych według określonych kryteriów, grupowanie i agregowanie danych według różnych wymiarów i wielu innych.

Oto przykładowa formuła w języku DAX:

Formułą Języka DAX

Ta formuła oblicza sumę wartości sprzedaży (Sales[Amount]) dla regionu „North” i roku 2022. Funkcja CALCULATE() umożliwia wykonanie obliczeń w oparciu o określone warunki. W tym przypadku, filtrujemy dane Sales po kolumnach Region i Year przy użyciu funkcji FILTER(). Operator && oznacza koniunkcję logiczną, co oznacza, że ​​oba warunki muszą być spełnione, aby rekord został uwzględniony w wyniku.

Takie obliczenia przydatne są w biznesie do śledzenia efektywności przedsiębiorstwa oraz do podejmowania decyzji dotyczących strategii i działań marketingowych.

Podsumowanie

Podsumowując, język DAX to potężne narzędzie analityczne wykorzystywane w programach takich jak Microsoft Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services. DAX umożliwia tworzenie zaawansowanych wzorców obliczeniowych, takich jak sumowanie, filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych. Formuły DAX mogą być wykorzystane w różnych zastosowaniach biznesowych, takich jak analiza finansowa, śledzenie wskaźników wydajności i prognozowanie trendów.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką języka DAX, warto rozważyć udział w naszym szkoleniu z języka dax. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się podstawowych i zaawansowanych technik języka DAX, dowiedzą się jak tworzyć skuteczne modele danych i raporty, oraz jak korzystać z różnych narzędzi i funkcjonalności oferowanych przez programy Microsoft. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej expose.pl, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły na temat szkolenia z języka DAX oraz innych szkoleń związanych z tematyką Business Intelligence.

Warto wspomnieć, że w naszej ofercie dostępne są również szkolenia z Power BI, programu do analizy i wizualizacji danych, który wykorzystuje język DAX. Nasze szkolenia z Power BI są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poznać zaawansowane techniki analizy danych oraz nauczyć się jak wykorzystać Power BI w celu prowadzenia analiz biznesowych.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.